FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy tời mặt đất JKTời kéo mặt đất JM10 tải trọng 10 Tấn

Tời kéo mặt đất JM10 tải trọng 10 Tấn

Liên hệ

Tời kéo mặt đất JK5 tải trọng 5 Tấn

Tời kéo mặt đất JK5 tải trọng 5 Tấn  

Liên hệ

Tời kéo mặt đất JK3 tải trọng 3 Tấn

Tời kéo mặt đất JK3 tải trọng 3 Tấn

Liên hệ

Tời kéo mặt đất JK2 tải trọng 2 Tấn

Tời kéo mặt đất JK2 tải trọng 2 Tấn

70.380.000 VNĐ

Tời kéo mặt đất JK1 tải trọng 1 Tấn

Tời kéo mặt đất JK1 tải trọng 1 Tấn

28.200.000 VNĐ

Tời kéo mặt đất JK0.5

Tời kéo mặt đất JK0.5

17.070.000 VNĐ

Gọi mua hàng