Pa lăng cáp điệnPa lăng cáp điện CD 1 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-6 m (di chuyển)

- Mode: CD1 - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6 m - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 140 kg - Thời gian bảo hành: 06 tháng

13.500.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-9m (di chuyển)

- Model: CD1 - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Mô tơ nâng: 1,5 KW - Mô tơ chạy: 0,2  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 140 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

13.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD  1 tấn - 12 m - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 172 kg - Động cơ nâng hạ : 1,5 (KW)(1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD  1 tấn - 18 m - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 188 kg - Động cơ nâng hạ : 1,5 (KW)(1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,2 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 2T/6M - Trọng tải: 2 tấn - Chiều cao nâng: 6  m - Điện áp nguồn: 380V - Mô tơ nâng: 3 KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 221 kg - Thời gian bảo hành: 06 tháng

16.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-9 m (Di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-9 m (Di chuyển)

- Model: CD 2T/9M - Trọng tải: 2 tấn - Chiều cao nâng: 9  m - Điện áp nguồn: 380V - Mô tơ nâng: 3 KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 232 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

17.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 12m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 12 m Trọng tải: 2 tấn Chiều cao nâng: 12 m Trọng tải máy: 285 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11 Kết cấu cáp thép:  6 x 37 +1

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 18m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 18 m Trọng tải: 2 tấn Chiều cao nâng: 18 m Trọng tải máy: 309 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 24m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 24 m Chiều cao nâng: 24 m Trọng tải máy: 332 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11 Kết cấu cáp thép:  6 x 37 +1 Kích thước (mm): 1420 x 930 x 950

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 3T/6M - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 6 m - Mô tơ nâng: 4,5KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 281 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

19.600.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-9 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-9 m (di chuyển)

- Model: CD 3T/9M - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Mô tơ nâng: 4,5KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 297 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

19.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 12m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 354kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 18m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 390kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 24m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 24m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 24 m - Trọng tải máy: 420kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 5T/6M - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 6m - Mô tơ nâng: 7,5KW - Mô tơ chạy: 0,8  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 437 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

26.500.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-9 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-9 m (di chuyển)

- Model: CD 5T/9M - Trọng tải5:  tấn - Chiều cao nâng: 9m - Mô tơ nâng: 7,5KW - Mô tơ chạy: 0,8  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 495 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

27.500.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 12m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 597 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 18m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 646 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 24m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 24m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 24 m - Trọng tải máy: 686 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) -Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 9m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 9m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Trọng tải máy: 1048kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 12m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 1098kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 18m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 1209kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 9m (di chuyển)

- Model: CD1 16 tấn - 9m - Trọng tải: 16 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Trọng tải máy: 1200kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 12m (di chuyển)

Model: CD 16 tấn - 12m Trọng tải: 16 tấn Chiều cao nâng: 12 m Trọng tải máy: 1250kg Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD1 16 tấn - 9m - Trọng tải: 16 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 1300kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWM
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWM

- Hãng sản xuất : Kukdong - Loại : Pa lăng cáp điện - Model: KDWM - Tải trọng nâng : 500 Kg | 1 Tấn | 2Tấn | 3Tấn | 5Tấn | 7.5Tấn | 10Tấn | 15Tấn | 20 Tấn - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWS
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWS

- Model: KDWS - Tải trọng nâng : 500 Kg | 1 Tấn | 2 Tấn  | 3 Tấn | 5 Tấn | 7.5 Tấn | 10 Tấn | 15 Tấn | 20 Tấn - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m ( có thể điều chình theo yêu cầu của khách hàng )

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWD
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWD

- Model: KDWD - Tải trọng nâng : 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 Tấn - Di chuyển trên dầm đôi - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

Liên hệ

Palăng cáp điện Hitachi 1HAM6
Palăng cáp điện Hitachi 1HAM6

- Tải trọng nâng: 1 (tấn) - Chiều cao nâng: 12 (m) - Tốc độ nâng_hạ: 7 (m/phút) - Công suất động cơ nâng: 1,2 (Kw) - Nguồn cấp điện 3 phase 380V/50HZ

61.900.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện Hyundai H1B 1 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H1B 1 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H1B  - Tải trọng: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Di chuyển: Lên xuống - Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút - Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 ) - Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2B 2 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2B 2 tấn dầm đơn

- Mã sản phẩm: H2B - Tải trọng: 2 tấn - Di chuyển: lên xuống - Mã sản phẩm: H2B - Tải trọng: 2 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng/hạ: 8.3  m/phút  - Kiểu loại: Dầm đơn - Công suất motor nâng: 3,7 kw x 4p - Quy cách tải cáp: 10 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa Lăng Cáp Điện Hyundai H2.8B 2.8 tấn dầm đơn
Pa Lăng Cáp Điện Hyundai H2.8B 2.8 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2.8B  - Tải trọng: 2,8 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6 m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng/hạ: 7,5 (3,8) m/phút - Công suất motor nâng: 5,5 kw x 4p - Quy cách tải cáp: 12,5 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3B 3 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H3B 3 tấn dầm đơn

- Mã sản phẩm: Hyundai H3B - Tải trọng: 2,8 tấn, 3 tấn - Di chuyển : lên xuống - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 m/min - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5 m/min - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Qui cách tải cáp: 12.5x2 (dia x pitch)  - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5B 5 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H5B 5 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H5B - Xuất xứ: Hàn Quốc - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng:5 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Kiểu loại:Dầm đơn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2BD 2 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H2BD 2 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H2BD - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 8.3/10(m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 5/6 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Công suất motor nâng: 3,7 kw x 4p

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8BD 2.8 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8BD 2.8 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H2.8BD - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2,8 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3BD 3 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H3BD 3 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H3BD  - Tải trọng: 3 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng/hạ: 7,5 m/phút - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Đường kính cáp x số dây: 9mm x 4 ( loại 6x37) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP - Nguồn điện: 3 pha, 380V, 50Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5BD 5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H5BD 5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H5BD - Chiều cao nâng:6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng:5 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H1T 1 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H1T 1 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H1T - Tải trọng: 1 tấn - Di chuyển: lên xuống, qua lại - Chiều cao nâng: 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 10/12 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 6.7/8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2T 2 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2T 2 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2T - Chiều cao nâng:6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 8.3/10(m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 5/6 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn trần thấp

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8T 2.8 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8T 2.8 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2.8T - Di chuyển: lên xuống,qua lại - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2,8 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn 

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3T 3 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H3T 3 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H3T  - Tải trọng: 3 tấn - Di chuyển: lên xuống, qua lại - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ):20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại:Dầm đơn - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Công suất motor di chuyển: 0.75kw x 4p 

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5T 5 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H5T 5 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H5T - Tải trọng:5 tấn - Di chuyển: lên xuống,qua lại - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn - Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút + 1 nút dừng khẩn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3D 3 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H3D 3 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H3D - Tải trọng nâng: 3 tấn - Chiều cao nâng  6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Vận tốc nâng: 7.5 m/phút - Tốc độ di chuyển 20m/phút. - Điều khiển Bằng tay bấm 6 nút + 1 nút dừng khẩn - Thiết bị đi kèm Giới hạn tải trọng, giới hạn hành trình.

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5D 5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H5D 5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H5D - Tải trọng nâng: 5 tấn - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60HZ: 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz - Điện áp điều khiển: 6 Nút ( On/Off + Lên - Xuống)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H7.5D 7.5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H7.5D 7.5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H7.5D - Tải trọng nâng: 7.5 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.2/3.8 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.4/2.9 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H10D 10 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H10D 10 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H10D - Tải trọng nâng: 10 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 5.0/6.0 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 13Kw x 4P

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H15D 15 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H15D 15 tấn dầm đôi

- Model:H15D - Tải trọng nâng: 15 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.8/45 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.5/3 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H20D 20 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H20D 20 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H20D - Tải trọng nâng: 20 tấn - Chiều cao nâng  Tiêu chuẩn 12 mét - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.3/2.8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H30D 30 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H30D 30 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H30D - Tải trọng nâng: 30 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 2.3/2.8 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 1.5/1.8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Palăng cáp điện Hitachi 3 tấn dầm đơn 3M–T65 & 3HM-T65
Palăng cáp điện Hitachi 3 tấn dầm đơn 3M–T65 & 3HM-T65

Tải trọng: 3 tấn Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 6 mét  & 12 mét Công suất motor nâng: 4.2 Kw x 4P Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/phút Tốc độ di chuyển ngang: 21 m/ phút Công suất motor di chuyển ngang: 0.45Kw x 4P Quy cách cáp: 14 mm x 2 sợi Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ CSD35/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ CSD35/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD35/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD50/15-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD50/15-H12-MH/ML

 Mã hiệu: CSD50/15-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD60/20-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD60/20-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD60/20-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML có khả năng nâng hạ hàng hóa với tải trọng tối đa 70 tấn, sức người không thể nâng được, đặc biệt đây là dòng cáp điện, không cần phải dùng tay kéo, tiết kiệm thời gian, công sức.

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL1-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL1-H6-MH

- Model: SL1-H6-MH - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 1000kg - Chiều cao nâng: 6m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD5/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD5/3-H12-MH/ML

 Mã hiệu: CSD5/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 4.7/0.47 - 7.5/0.75 60hz: 5.6/0.56 - 9/0.9

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD7.5/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD7.5/3-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD5/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 3.1/0.31 - 7.5/0.75 60hz: 3.8/0.38 -  9/0.9

Liên hệ

Palang Sungdo đầ​u thấp SL2-H6-MH
Palang Sungdo đầ​u thấp SL2-H6-MH

- Model: SL2-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 2000kg - Chiều cao nâng: 6m

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL2.8-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL2.8-H6-MH

- Model: SL2.8-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 2800kg - Chiều cao nâng: 6m - Tốc độ nâng hạ palang (m/min): 7.5/9 (tốc độ cao) - 3.7/4.5 (tốc độ thấp) - Công suất nâng hạ (kW x P): 5 x 4 (tốc độ cao) / 2.5x 8 (tốc độ thấp) - Phanh nâng hạ: phanh đĩa nam châm DC

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/3-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD10/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu:CSD10/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 3.7/0.37 - 4.5/0.45 60hz: 4.7/0.45 -  5.6/0.65

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL3-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL3-H6-MH

- Model: SL3-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 3000kg - Chiều cao nâng: 6m - Tốc độ nâng hạ palang (m/min): 7.5/9 (tốc độ cao) - 3.7/4.5 (tốc độ thấp) - Công suất nâng hạ (kW x P): 5.5 x 4 (tốc độ cao) / 2.8 x 8 (tốc độ thấp) - Phanh nâng hạ: phanh đĩa nam châm DC

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD15/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD15/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD15/5-H12-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD20/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD20/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 20 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD30/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 30 tấn - Tải trọng nâng móc phụ: 5 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD30/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 30 tấn - Tải trọng nâng móc phụ: 10 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 1 tấn SM1-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 1 tấn SM1-H6/L6

- Mode: SM1-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút - Công suất nâng hạ: 2.4x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 8x2mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2 tấn SM2-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2 tấn SM2-H6/L6

- Mode: SM2-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 2 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/phút - Công suất nâng hạ: 3.7x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 10x2mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2.8 tấn SM2.8-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2.8 tấn SM2.8-H6/L6

- Mode: SM2.8-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 2.8 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/phút - Công suất nâng hạ: 2.4x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 12.5x2 mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 3 tấn SM3-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 3 tấn SM3-H6/L6

- Mode: SM3-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 3 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/phút - Công suất nâng hạ: 5.5x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 12.5x2mm

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo