Pa lăng cáp điệnPa lăng cáp điện CD 1 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-6 m (di chuyển)

- Mode: CD1 - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6 m - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 140 kg - Thời gian bảo hành: 06 tháng

12.450.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn-9m (di chuyển)

- Model: CD1 - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Mô tơ nâng: 1,5 KW - Mô tơ chạy: 0,2  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 140 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

12.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD  1 tấn - 12 m - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 172 kg - Động cơ nâng hạ : 1,5 (KW)(1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 1 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD  1 tấn - 18 m - Trọng tải: 1 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 188 kg - Động cơ nâng hạ : 1,5 (KW)(1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,2 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 2T/6M - Trọng tải: 2 tấn - Chiều cao nâng: 6  m - Điện áp nguồn: 380V - Mô tơ nâng: 3 KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 221 kg - Thời gian bảo hành: 04 tháng

15.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-9 m (Di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn-9 m (Di chuyển)

- Model: CD 2T/9M - Trọng tải: 2 tấn - Chiều cao nâng: 9  m - Điện áp nguồn: 380V - Mô tơ nâng: 3 KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 232 kg - Thời gian bảo hành: 4 tháng

16.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 12m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 12 m Trọng tải: 2 tấn Chiều cao nâng: 12 m Trọng tải máy: 285 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11 Kết cấu cáp thép:  6 x 37 +1

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 18m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 18 m Trọng tải: 2 tấn Chiều cao nâng: 18 m Trọng tải máy: 309 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 2 tấn - 24m (di chuyển)

Model: CD 2 tấn - 24 m Chiều cao nâng: 24 m Trọng tải máy: 332 kg Động cơ nâng hạ : 3 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 8 (m/phút) Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút) Cáp thép (mm): Ø 11 Kết cấu cáp thép:  6 x 37 +1 Kích thước (mm): 1420 x 930 x 950

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 3T/6M - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 6 m - Mô tơ nâng: 4,5KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 281 kg - Thời gian bảo hành: 6 tháng

18.600.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-9 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn-9 m (di chuyển)

- Model: CD 3T/9M - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Mô tơ nâng: 4,5KW - Mô tơ chạy: 0,4  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 297 kg - Thời gian bảo hành: 4 tháng

18.950.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 12m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 354kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 18m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 390kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 3 tấn - 24m (di chuyển)

- Model: CD 3 tấn - 24m - Trọng tải: 3 tấn - Chiều cao nâng: 24 m - Trọng tải máy: 420kg - Động cơ nâng hạ : 4,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,4 (KW) (1380 v/p)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-6 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-6 m (di chuyển)

- Model: CD 5T/6M - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 6m - Mô tơ nâng: 7,5KW - Mô tơ chạy: 0,8  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 437 kg - Thời gian bảo hành: 4 tháng

25.500.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-9 m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn-9 m (di chuyển)

- Model: CD 5T/9M - Trọng tải5:  tấn - Chiều cao nâng: 9m - Mô tơ nâng: 7,5KW - Mô tơ chạy: 0,8  KW - Điện áp nguồn: 380V - Tốc độ có tải: 8 m/phút - Trọng tải máy: 495 kg - Thời gian bảo hành: 4 tháng

26.500.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 12m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 597 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 18m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 646 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 24m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn - 24m (di chuyển)

- Model: CD 5 tấn - 24m - Trọng tải: 5 tấn - Chiều cao nâng: 24 m - Trọng tải máy: 686 kg - Động cơ nâng hạ : 7,5 (KW) (1380 v/p) -Tốc độ nâng: 8 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 9m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 9m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Trọng tải máy: 1048kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 12m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 12m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 12 m - Trọng tải máy: 1098kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 10 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD1 10 tấn - 18m - Trọng tải: 10 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 1209kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 7 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 2 x 0,8 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 20 (m/phút

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 9m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 9m (di chuyển)

- Model: CD1 16 tấn - 9m - Trọng tải: 16 tấn - Chiều cao nâng: 9 m - Trọng tải máy: 1200kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 12m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 12m (di chuyển)

Model: CD 16 tấn - 12m Trọng tải: 16 tấn Chiều cao nâng: 12 m Trọng tải máy: 1250kg Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 18m (di chuyển)
Pa lăng cáp điện CD1 16 tấn - 18m (di chuyển)

- Model: CD1 16 tấn - 9m - Trọng tải: 16 tấn - Chiều cao nâng: 18 m - Trọng tải máy: 1300kg - Động cơ nâng hạ : 13 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ nâng: 3,5 (m/phút) - Động cơ di chuyển: 3,5 x 0,35 (KW) (1380 v/p) - Tốc độ di chuyển: 18 (m/phút)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWM
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWM

- Hãng sản xuất : Kukdong - Loại : Pa lăng cáp điện - Model: KDWM - Tải trọng nâng : 500 Kg | 1 Tấn | 2Tấn | 3Tấn | 5Tấn | 7.5Tấn | 10Tấn | 15Tấn | 20 Tấn - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWS
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWS

- Model: KDWS - Tải trọng nâng : 500 Kg | 1 Tấn | 2 Tấn  | 3 Tấn | 5 Tấn | 7.5 Tấn | 10 Tấn | 15 Tấn | 20 Tấn - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m ( có thể điều chình theo yêu cầu của khách hàng )

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Kukdong KDWD
Pa lăng cáp điện Kukdong KDWD

- Model: KDWD - Tải trọng nâng : 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 Tấn - Di chuyển trên dầm đôi - Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz - Chiều cao nâng : 6 m (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

Liên hệ

Palăng cáp điện Hitachi 1HAM6
Palăng cáp điện Hitachi 1HAM6

- Tải trọng nâng: 1 (tấn) - Chiều cao nâng: 12 (m) - Tốc độ nâng_hạ: 7 (m/phút) - Công suất động cơ nâng: 1,2 (Kw) - Nguồn cấp điện 3 phase 380V/50HZ

61.900.000 VNĐ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 6m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 6m Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 9m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 9m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 1 tấn 12 m  Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 12 m Tốc độ nâng/hạ: 8,3 (5) m/phút Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 15m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 15m Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 18m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 18m Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 24m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 24m Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H1B 1 tấn 30m

Mã sản phẩm: H1B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 1 tấn Chiều cao nâng: 30m Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 6m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 6 m Tốc độ nâng/hạ: 7,5 (3,8) m/phút Công suất motor nâng: 3,7 kw x 4p Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 9m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 9m Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 12m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 12m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 15m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 15m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng xích cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 18m
Pa lăng xích cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 18m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 18m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 24m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 24m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2B 2 tấn 30m

Mã sản phẩm: H2B Hiệu Huyndai Hãng sản xuất: Hyundai Tải trọng: 2 tấn Chiều cao nâng: 30m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2.8B 2,8 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2.8B 2,8 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 6 m  Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Chiều cao nâng: 6 m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 9m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 9 m  Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 12 m Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 15m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 15 m Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 18m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 18 m Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 24m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 24 m Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8B 2,8 tấn 30m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 2,8 tấn 30 m Mã sản phẩm: H2,8B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 6 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 9m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 9 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 12 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 15m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 15 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 18m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 18 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 24m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 24 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3B 3 tấn 30m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 3 tấn 30 m Mã sản phẩm: H3B Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 6 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Xuất xứ: Hàn Quốc Tải trọng: 5 tấn Di chuyển: lên xuống Chiều cao nâng: 6 m Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 12 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Xuất xứ: Hàn Quốc Tải trọng: 5 tấn Di chuyển: lên xuống Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 15m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 15 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Tải trọng: 5 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 18m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 18 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Tải trọng: 5 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 24m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 24 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Tải trọng: 5 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H5B 5 tấn 30m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đơn 5 tấn 30 m Mã sản phẩm: H5B Hiệu Huyndai Tải trọng: 5 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 6 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 9m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 9 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 12 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 15m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 15 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 18m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 18 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 24m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 24 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2BD 2 tấn 30m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2 tấn 30 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 6 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 9m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 9 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 12 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 15m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 15m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 15 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 18m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 18m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 18 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 24m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 24m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 24 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 30m
Pa lăng cáp điện Huyndai H2,8BD 2,8 tấn 30m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 2,8 tấn 30 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 2,8 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 6m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 6m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 3 tấn 6 m Mã sản phẩm: H3BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 9m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 9m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 3 tấn 9 m Mã sản phẩm: H2BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 12m
Pa lăng cáp điện Huyndai H3BD 3 tấn 12m

Pa lăng cáp điện Huyndai dầm đôi 3 tấn 12 m Mã sản phẩm: H3BD Hiệu Huyndai Tải trọng: 3 tấn Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Gọi mua hàng