Pa lăng cáp điện HyundaiPa lăng cáp điện Hyundai H1B 1 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H1B 1 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H1B  - Tải trọng: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Di chuyển: Lên xuống - Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút - Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 ) - Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2B 2 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2B 2 tấn dầm đơn

- Mã sản phẩm: H2B - Tải trọng: 2 tấn - Di chuyển: lên xuống - Mã sản phẩm: H2B - Tải trọng: 2 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng/hạ: 8.3  m/phút  - Kiểu loại: Dầm đơn - Công suất motor nâng: 3,7 kw x 4p - Quy cách tải cáp: 10 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa Lăng Cáp Điện Hyundai H2.8B 2.8 tấn dầm đơn
Pa Lăng Cáp Điện Hyundai H2.8B 2.8 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2.8B  - Tải trọng: 2,8 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6 m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng/hạ: 7,5 (3,8) m/phút - Công suất motor nâng: 5,5 kw x 4p - Quy cách tải cáp: 12,5 x 2 (dia x pitch) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3B 3 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H3B 3 tấn dầm đơn

- Mã sản phẩm: Hyundai H3B - Tải trọng: 2,8 tấn, 3 tấn - Di chuyển : lên xuống - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 m/min - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5 m/min - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Qui cách tải cáp: 12.5x2 (dia x pitch)  - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5B 5 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H5B 5 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H5B - Xuất xứ: Hàn Quốc - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng:5 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Kiểu loại:Dầm đơn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2BD 2 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H2BD 2 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H2BD - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 8.3/10(m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 5/6 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Công suất motor nâng: 3,7 kw x 4p

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8BD 2.8 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8BD 2.8 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H2.8BD - Chiều cao nâng: 6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2,8 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3BD 3 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H3BD 3 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H3BD  - Tải trọng: 3 tấn - Di chuyển: lên xuống - Chiều cao nâng: 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng/hạ: 7,5 m/phút - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Đường kính cáp x số dây: 9mm x 4 ( loại 6x37) - Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP - Nguồn điện: 3 pha, 380V, 50Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5BD 5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H5BD 5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H5BD - Chiều cao nâng:6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng:5 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H1T 1 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H1T 1 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H1T - Tải trọng: 1 tấn - Di chuyển: lên xuống, qua lại - Chiều cao nâng: 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 10/12 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 6.7/8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2T 2 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2T 2 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2T - Chiều cao nâng:6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 8.3/10(m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 5/6 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn trần thấp

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8T 2.8 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H2.8T 2.8 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H2.8T - Di chuyển: lên xuống,qua lại - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tải trọng: 2,8 tấn - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn 

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3T 3 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H3T 3 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H3T  - Tải trọng: 3 tấn - Di chuyển: lên xuống, qua lại - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 7.5/9 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ):20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại:Dầm đơn - Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p  - Công suất motor di chuyển: 0.75kw x 4p 

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5T 5 tấn dầm đơn
Pa lăng cáp điện Hyundai H5T 5 tấn dầm đơn

- Model: Hyundai H5T - Tải trọng:5 tấn - Di chuyển: lên xuống,qua lại - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đơn - Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút + 1 nút dừng khẩn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H3D 3 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H3D 3 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H3D - Tải trọng nâng: 3 tấn - Chiều cao nâng  6m, 9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Vận tốc nâng: 7.5 m/phút - Tốc độ di chuyển 20m/phút. - Điều khiển Bằng tay bấm 6 nút + 1 nút dừng khẩn - Thiết bị đi kèm Giới hạn tải trọng, giới hạn hành trình.

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H5D 5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H5D 5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H5D - Tải trọng nâng: 5 tấn - Chiều cao nâng: 6m,9m,12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60HZ: 4.7/5.6 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz - Điện áp điều khiển: 6 Nút ( On/Off + Lên - Xuống)

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H7.5D 7.5 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H7.5D 7.5 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H7.5D - Tải trọng nâng: 7.5 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.2/3.8 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.4/2.9 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 20/24 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 5.5Kw x 6P - Điện áp nguồn: 380V, 3 Pha, 50 Hz

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H10D 10 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H10D 10 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H10D - Tải trọng nâng: 10 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 5.0/6.0 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 3.8/4.5(m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi - Động cơ nâng: 13Kw x 4P

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H15D 15 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H15D 15 tấn dầm đôi

- Model:H15D - Tải trọng nâng: 15 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.8/45 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.5/3 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 13,3/16 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H20D 20 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H20D 20 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H20D - Tải trọng nâng: 20 tấn - Chiều cao nâng  Tiêu chuẩn 12 mét - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 3.5/4.2 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 2.3/2.8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Hyundai H30D 30 tấn dầm đôi
Pa lăng cáp điện Hyundai H30D 30 tấn dầm đôi

- Model: Hyundai H30D - Tải trọng nâng: 30 tấn - Chiều cao nâng: 12m, 15m, 18m, 24m, 30m - Tốc độ nâng cao 50/60(HZ): 2.3/2.8 (m/min) - Tốc độ nâng thấp 50/60 (HZ): 1.5/1.8 (m/min) - Tốc độ di chuyện cao 50/60 (HZ): 12.5/15 (m/min) - Tốc độ di chuyển thấp 50/60 (HZ): 8.3/10 (m/min) - Kiểu loại: Dầm đôi

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo