FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Tủ nấu cơm công nghiệp được nhiều khách hàng quan tâm nhấtTủ cơm dùng điện HM-40

Tủ cơm dùng điện HM-40 Loại 4 khay Công suất/Điện áp: 6KW Kích Thước:700 *600*650 (mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt):15-30 Phút Công suất nấu:12-16 kg Gạo/Thịt  Lưu ý :Sau khi ngắt nguwoif nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng điện HM-60

Tủ cơm dùng điện HM-60 Loại:6 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Công suất/Điện áp:9KW Kích thước :700*600*900(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:18-24kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng điện HM-80

Tủ cơm dùng điện HM-80 Loại 8 khay Công suất/Điện áp: 9 KW Kích Thước:700 *600*1100 (mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt):15-30 Phút Công suất nấu:24-32 kg Gạo/Thịt  Lưu ý :Sau khi ngắt nguwoif nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng điện HM-100

Tủ cơm dùng điện HM-100 Loại:10 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Công suất/Điện áp:12KW.220/380V Kích thước :700*600*1300(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:30-40kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng điện HM-120

Tủ cơm dùng điện HM-120 Loại:12 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Công suất/Điện áp:12KW.220/380V Kích thước :700*600*1500(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:36-48kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng điện HM-240

Tủ cơm dùng điện HM-240 Loại:24 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Công suất/Điện áp:24KW  Kích thước :1400*600*1500(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:72-100kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng gas GHM-60

Tủ cơm dùng gas GHM-60 Loại:6 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Công suất/Điện áp:12KW.220/380V Kích thước :700*670*1000(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:18-24kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng gas GHM-80

Tủ cơm dùng gas GHM-80 Loại:8 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Kích thước :700*670*1250(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:24-32kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng gas GHM-100

Tủ cơm dùng gas GHM-100 Loại:10 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Kích thước :700*670*1500(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:30-40kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng gas GHM-120

Tủ cơm dùng gas GHM-120 Loại:12 KHAY Hãng sản xuất : HM-Janpan Kích thước :700*670*1700(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:36-48kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Tủ cơm dùng gas GHM-240

Tủ cơm dùng gas GHM-240 Loại:24 KHAY (2 BUỒNG) Hãng sản xuất : HM-Janpan Kích thước :1400*670*1700(mm) Thời gian(gạo):45-60 phút Thời gian(Thịt): 15-30 phút Công suất nấu:70-100kg Gạo/Thịt  Sau khi ngắt nguồn nhiệt từ gas tủ có thể giữ nóng thức ăn trong 1 tiếng

Liên hệ

Gọi mua hàng