FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Tủ hấp giò chảTủ hấp giò 6 khay Việt Nam VN6

Công suất: 8 Kw Điện áp : 380v/220v Thời gian: 50 – 60 Phút/mẻ Năng suất: 25- 35 Kg giò/mẻ  Kích thước khay: 40×60 mm

8.500.000 VNĐ

Tủ hấp giò 8 khay Việt Nam VN8

Công suất: 8 Kw Điện áp : 380v/220v Thời gian: 50 – 60 Phút/mẻ Năng suất: 35- 45 Kg giò/mẻ  Kích thước khay: 40×60 mm

9.500.000 VNĐ

Tủ hấp giò 10 khay Việt Nam VN10

Công suất: 10 Kw Điện áp : 380v/220v Thời gian: 50 – 60 Phút/mẻ Năng suất: 45- 55 Kg giò/mẻ Kích thước khay: 40×60 mm

10.500.000 VNĐ

Tủ hấp giò 12 khay Việt Nam VN12

Công suất: 12 Kw Điện áp : 380v/220v Thời gian: 50 – 60 Phút/mẻ Năng suất: 55- 65 Kg giò/mẻ  Kích thước khay: 40×60 mm

11.500.000 VNĐ

Tủ hấp giò 24 khay Việt Nam VN24

Công suất: 24 Kw Điện áp : 380v/220v Thời gian: 50 – 60 Phút/mẻ Năng suất: 110- 130 Kg giò/mẻ  Kích thước khay: 40×60 mm

20.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng