Datalogger ghi nhiệt độĐầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A
Đầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A

Đầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A sử dụng cho bề mặt lăn có tay cầm chất lượng vượt trội    - Model : HI766A - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 320°C (600°F) - Thời gian phản ứng: 7 giây (90% Gía trị cuối) - Chiều dài cảm biến: 280 mm (11") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 3 mm (0.12") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: Bề mặt cong, trục lăn - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B
Đầu dò bề mặt cổng K HI766B

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao tại Hải Minh    - Model : HI766B - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 650°C (1200°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 16 mm (0.6") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B
Đầu dò bề mặt cổng K HI766B

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao tại Hải Minh    - Model : HI766B - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 650°C (1200°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 16 mm (0.6") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng  

2.232.500 VNĐ

Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2
Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2

Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2 có tay cầm, cáp 1m chính hãng tại Hải Minh    - Model : HI766B2 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 900°C (1650°F) - Thời gian phản ứng: 3 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 8mm  - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3
Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3

Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3 có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao    - Model : HI766B3 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 200°C (390°F) - Thời gian phản ứng: 6 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 130 mm  - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 5 mm  - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: bề mặt nhỏ - Bảo hành: 06 tháng      

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1
Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1

Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1 chất lượng giá cực rẻ tại Hải Minh    - Model : HI766F1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 480°C (900°F) - Thời gian phản ứng: 1 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1m - Chất liệu thân: Thép không bọc vỏ - Kích thước: 2 mm (0.08") - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: Vùng khó tiếp cận - Bảo hành: 06 tháng

1.066.900 VNĐ

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm)
Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm)

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm) chất lượng cao    - Model : HI766TR1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 500 mm (19.7") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m)
Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m)

  Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m) giá tốt nhất     - Model : HI766TR2 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

2.030.400 VNĐ

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm
Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm    - Model : HI766TR4 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 2m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m)
Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m)

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m) có tay cầm    - Model : HI766TR3 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1.5m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1
Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1

Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1 cáp 1m   - Model : HI766TV1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 200°C (390°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối) - Đường kính mở hàm: Tối đa 35 mm - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng đường ống - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m) chất lượng giá cạnh tranh tại Hải Minh    - Model : HI766Z - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 1100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m) chất lượng vượt trội    - Model : HI766Z/3 (3m)  - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 11100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chiều dài cáp:  3m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m) bán chạy tại Hải Minh    - Model : HI766Z/7 (7m)  - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 11100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chiều dài cáp:  7m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Gọi mua hàng