Đầu đo nhiệt độĐầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A
Đầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A

Đầu dò nhiệt độ kiểu K HI766A sử dụng cho bề mặt lăn có tay cầm chất lượng vượt trội    - Model : HI766A - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 320°C (600°F) - Thời gian phản ứng: 7 giây (90% Gía trị cuối) - Chiều dài cảm biến: 280 mm (11") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 3 mm (0.12") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: Bề mặt cong, trục lăn - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B
Đầu dò bề mặt cổng K HI766B

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao tại Hải Minh    - Model : HI766B - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 650°C (1200°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 16 mm (0.6") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B
Đầu dò bề mặt cổng K HI766B

Đầu dò bề mặt cổng K HI766B có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao tại Hải Minh    - Model : HI766B - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 650°C (1200°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 16 mm (0.6") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng  

2.232.500 VNĐ

Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2
Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2

Đầu dò bề mặt tròn cổng K HI766B2 có tay cầm, cáp 1m chính hãng tại Hải Minh    - Model : HI766B2 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 900°C (1650°F) - Thời gian phản ứng: 3 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 200 mm (7.9") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 8mm  - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu - Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3
Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3

Đầu dò kiểu K bề mặt nhỏ HI766B3 có tay cầm, cáp 1m chất lượng cao    - Model : HI766B3 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 200°C (390°F) - Thời gian phản ứng: 6 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 130 mm  - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 5 mm  - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: bề mặt nhỏ - Bảo hành: 06 tháng      

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1
Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1

Đầu dò nhiệt độ thép kiểu K HI766F1 chất lượng giá cực rẻ tại Hải Minh    - Model : HI766F1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 480°C (900°F) - Thời gian phản ứng: 1 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1m - Chất liệu thân: Thép không bọc vỏ - Kích thước: 2 mm (0.08") - Cáp: 1 m  - Ứng dụng: Vùng khó tiếp cận - Bảo hành: 06 tháng

1.066.900 VNĐ

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm)
Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm)

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR1(500 mm) chất lượng cao    - Model : HI766TR1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 500 mm (19.7") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m)
Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m)

  Đầu dò xuyên sâu dài kiểu K tay cầm HI766TR2 (1m) giá tốt nhất     - Model : HI766TR2 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

2.030.400 VNĐ

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm
Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR4 (2m) có tay cầm    - Model : HI766TR4 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 2m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m)
Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m)

Đầu dò nhiệt độ xuyên sâu kiểu K HI766TR3 (1.5m) có tay cầm    - Model : HI766TR3 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 250°C (482°F) - Thời gian phản ứng: 10 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 1.5m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Kích thước: 10 mm (0.4") - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng: sản phẩm bán rắn, lỏng - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1
Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1

Đầu đo nhiệt độ ống kẹp đường ống cổng K HI766TV1 cáp 1m   - Model : HI766TV1 - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 200°C (390°F) - Thời gian phản ứng: 8 giây (90% Gía trị cuối) - Đường kính mở hàm: Tối đa 35 mm - Cáp: 1 m (3.3') - Ứng dụng đường ống - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z (1m) chất lượng giá cạnh tranh tại Hải Minh    - Model : HI766Z - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 1100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/3 (3m) chất lượng vượt trội    - Model : HI766Z/3 (3m)  - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 11100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chiều dài cáp:  3m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m)
Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m)

Đầu đo nhiệt độ thép kiểu K HI766Z/7 (7m) bán chạy tại Hải Minh    - Model : HI766Z/7 (7m)  - Hãng sản xuất : Hanna - Nhiệt độ tối đa: 11100°C (2000°F) - Thời gian phản ứng: 4 giây (90% Gía trị cuối cùng) - Chiều dài cảm biến: 255 mm (10") - Chiều dài cáp:  7m - Chất liệu thân: Thép không gỉ - Đường Kính: 1.5 mm (0.06") - Ứng dụng: Lò sấy - Bảo hành: 06 tháng  

Liên hệ

Đầu dò nh​iệt độ TP890
Đầu dò nh​iệt độ TP890

- Model: TP890 - Tương thích với máy đo nhiệt độ Hygro-Nhiệt kế RH300 - Phạm vi đo : -4 đến 158 ° F (-20 đến 70 ° C) - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA - Xuất xứ: China

Liên hệ

Đầu dò n​hiệt độ 850188
Đầu dò n​hiệt độ 850188

- Model: 850188 - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA - Xuất xứ: China - Phạm vi đo : 32 đến 149 ° F (0 đến 65.0 ° C) - Tương thích với PH210 - Máy đo nhiệt độ pH / ORP / Nhiệt độ

Liên hệ

Bộ điều hợp phễu và phễu điều hòa cho AN300, AN 310, AN320 - AN300 -C
Bộ điều hợp phễu và phễu điều hòa cho AN300, AN 310, AN320 - AN300 -C

- Model: AN300 -C - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA - Xuất xứ: China - Các tính năng : + Tương thích với máy đo tốc độ AN300, AN 310 và AN320

Liên hệ

Dây đo nhiệt ​độ tiếp xúc TP873-5M
Dây đo nhiệt ​độ tiếp xúc TP873-5M

- Tiêu chuẩn: EXTECH - USA - Xuất xứ: China - Bảng dữ liệu tiếng Anh - Cáp dài - 16.4ft (5m) - Phạm vi nhiệt độ: -22 đến 572 ° F (-30 đến 300 ° C)

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ tiếp​ xúc extech - 881603 (-40 to 800°C)
Đầu dò nhiệt độ tiếp​ xúc extech - 881603 (-40 to 800°C)

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Phạm vi nhiệt độ cao: -40 đến 1472 ° F (-40 đến 800 ° C) - Cáp cuộn 1.8m với đầu nối mini Type K - Chiều dài thăm dò 6 "(150mm); đường kính 0,126" (3.2mm) - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ tiếp ​xúc kiểu K Extech - 871515 (-40 to 700°C)
Đầu dò nhiệt độ tiếp ​xúc kiểu K Extech - 871515 (-40 to 700°C)

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Nhiệt độ: -40 đến 1292 ° F (-40 đến 700 ° C) - Cáp dài 39 "(1m) cáp với phích cắm  mini Type K - Chiều dài thăm dò (phần kim loại ): 4 "(100mm); đường kính: 0,126" (3.2mm) - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc kiểu J Extec​h - 801515 (-40 to 450°C)
Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc kiểu J Extec​h - 801515 (-40 to 450°C)

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc kiểu J Extech - 801515 (-40 to 450°C) với các tính năng : - Nhiệt độ: -40 đến 842 ° F (-40 đến 450 ° C) - Cáp dài 39 "(1m) với phích cắm mini - Chiều dài thăm dò (phần kim loại) :4 "(100mm) ; đường kính : 0,126" (3.2mm) - Tiêu chuẩn: EXTECH - US

Liên hệ

Dây dò nhiệt tiếp xúc extec​h - TP875 (-50 to 538°C)
Dây dò nhiệt tiếp xúc extec​h - TP875 (-50 to 538°C)

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Phạm vi nhiệt độ cao: -58 đến 1000 ° F (-50 đến 538 ° C) - Cáp dài 39 "(1m) , Phích cắm mini loại K - Tương thích với hầu hết các loại máy đo nhiệt độ tiếp xúc có chức năng đo nhiệt độ Loại K - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ t​iếp xúc extech - 881605 (-40 to 800°C)
Đầu dò nhiệt độ t​iếp xúc extech - 881605 (-40 to 800°C)

- Model: 881605 - Bảng dữ liệu tiếng anh - Phạm vi nhiệt độ cao: -40 đến 1472 ° F (-40 đến 800 ° C) - Cáp cuộn 70,8 "(1.8m) với đầu cắm mini Type K - Chiều dài thăm dò (phần kìm loại): 6 "(150mm); đường kính : 0,126" (3.2mm) - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ b​ề mặt Extech - 881602(-40 to 500°C)
Đầu dò nhiệt độ b​ề mặt Extech - 881602(-40 to 500°C)

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Phạm vi nhiệt độ cao: -40 đến 932 ° F (-40 đến 500 ° C) - Cáp cuộn 70,8 "(1.8m) với Đầu cắm mini Type K - Tương thích với hầu hết các Máy đo nhiệt độ tiếp xúc có chức năng nhiệt độ K - Chiều dài đầu dò  (phần kim loại) : 6 "(150mm); đường kính 0,314" (8mm)

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ bề ​mặt Extech - 881616
Đầu dò nhiệt độ bề ​mặt Extech - 881616

- Model: 881616 - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA - Xuất xứ: TaiwanBảng dữ liệu tiếng anh - Nhiệt độ: -40 đến 482 ° F (-40 đến 250 ° C) - Diện tích thăm dò bề mặt: 1 "x 0.75" - Cáp bằng FTFE dài 6ft , Type K

Liên hệ

Dây đo nhiệt độ ​tiếp xúc Extech - TP873
Dây đo nhiệt độ ​tiếp xúc Extech - TP873

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Dây đo nhiệt độ tiếp xúc Extech - TP873 - Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc Extech - TP873 loại đầu dò dạng dây dài 0.91m - Kết nối Kiểu K với phích cắm - Thang đo : -22 đến 572 ° F / -30 đến 300 ° C - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Dây đo nh​iệt độ tiếp xúc Extech - 872502
Dây đo nh​iệt độ tiếp xúc Extech - 872502

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Dây đo nhiệt độ tiếp xúc Extech - 872502 - Đầu dò nhiệt độ 872502 loại đầu dò dạng dây dài 1m; với jack cắm kết nối Kiểu J - Thang đo: -40 đến 392 ° F / -40 đến 200 ° C - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Dây đo nhiệt​ độ tiếp xúc Extech - TP870
Dây đo nhiệt​ độ tiếp xúc Extech - TP870

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Dây đo nhiệt độ tiếp xúc Extech - TP870 - Đầu dò TP870 loại đầu dò dạng dây dài 1m; với jack cắm kết nối - Thang đo : -40 đến 482°F/ -40 đến 250°C - Tiêu chuẩn: EXTECH - USA

Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc - ​TP882
Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc - ​TP882

- Bảng dữ liệu tiếng anh - Đầu dò nhiệt độ tiếp xúc TP882 là một đầu dò nhiệt độ thâm nhập. - Tương thích với hầu hết máy đo nhiệt độ  mà có chức năng cặp nhiệt độ kiểu K. - Khoảng đo :-50 đến 1000 ° F (-46 đến 538 ° C) - Đầu dò được làm bằng  thép không gỉ dài 150mm với  cáp dài 183 cm

Liên hệ

Gọi mua hàng