FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Điện cực đo phĐiện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9615S-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9615S-10D - Phạm vi đo pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0-100oC - Cáp: 1 mét - Kết nối: BNC, Phono jack

4.350.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9680S-10D (loại dài)

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9680S-10D (loại dài) - Cáp: 1 mét - Tổng chiều dài: 283 mm - Đường kính: 8 mm - Chống thấm nước  

5.850.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9681S-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9681S-10D - Phạm vi đo pH: 0 đến 14 - Nhiệt độ hoạt động: 0-60oC - Nhiệt độ lưu trữ: 0-50oC - Ống tuýp: lỏng

6.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 6367-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 6367-10D - Phạm vi đo pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 60 - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1m

5.850.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3 trong 1 đo pH 6377-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 6377-10D - Dung dịch điện cực: KCl 300 - Cáp: 1m - Kết nối: BNC, jack phono - Tổng chiều dài: 150 mm

7.450.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 6252-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 6252-10D - Cảm biến nhiệt độ - Cáp: 1m - Tổng chiều dài: 150 mm - Đường kính: 12 mm

5.250.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh 3 trong 1 đo pH 9618S-10D

Điện cực thủy tinh 3-trong-1 đo pH 9618S-10D - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 60 - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1m

7.650.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9625-10D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9625-10D - Cáp: 1m - Kết nối: BNC, jack phone - Tổng chiều dài: 150 mm - Đường kính: 16 mm

3.200.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9625-20D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9625-20D - Cáp: 2m - Kết nối: BNC, jack phone - Tổng chiều dài: 150 mm - Đường kính: 16 mm

4.950.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9625-30D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9625-30D - Cáp: 3 m - Kết nối: BNC, jack phone - Tổng chiều dài: 150 mm - Đường kính: 16 mm

5.950.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9631-10D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9631-10D - Model: 9631-10D - Phạm vi pH: 2 đến 12 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 60oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp

8.500.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9632-10D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9632-10D - Model: 9632-10D - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp

6.750.000 VNĐ

Điện cực nhựa 3 trong 1 đo pH 9630-10D

Điện cực nhựa 3-trong-1 đo pH 9630-10D - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m - Kết nối: BNC, jack phone - Tổng chiều dài: 150 mm

5.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9415-10C

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9415-10C - Model: 9415-10C - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp

3.350.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9480-10C (loại dài)

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9480-10C (loại dài) - Model: 9480-10C - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp

4.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9481-10C

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9481-10C - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 60oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m - Kết nối: BNC - Tổng chiều dài: 203 mm

5.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9418-10C micro

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9418-10C - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m - Kết nối: BNC - Tổng chiều dài: 185 mm - Đường kính: 3 mm

6.750.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 6069-10C

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 6069-10C - Cáp: 1 m - Kết nối: BNC - Tổng chiều dài: 291 mm - Đường kính: 3 mm

7.850.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 6261-10C

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 6261-10C - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 50oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m - Kết nối: BNC

5.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9425-10C

Điện cực thủy tinh tổ hợp đo pH 9425-10C - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m               

2.750.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh đo pH 1066A-10C

Điện cực thủy tinh đo pH 1066A-10C - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp - Cáp: 1 m                        - Kết nối: BNC

3.950.000 VNĐ

Điện cực thủy tinh đo pH 1076A-10C

Điện cực thủy tinh đo pH 1076A-10C - Model: 1076A-10C - Phạm vi pH: 0 đến 14 - Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 100oC - Cảm biến nhiệt độ: tích hợp

5.450.000 VNĐ

Gọi mua hàng