FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy đổi điệnINVERTER Hansinco 1500VA 24V
INVERTER Hansinco 1500VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 1500VA 24V   Điện áp vào: 24V DC. Điện áp ra: 110V -  220V A Các thiết bị có tổng công suất 1125 W  

4.090.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 1000VA 24V
INVERTER Hansinco 1000VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 1000VA 24V   Điện áp vào: 24V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 750 W  

3.390.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 1000VA 12V
INVERTER Hansinco 1000VA 12V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 1000VA 12V   Điện áp vào: 12V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 750 W  

3.390.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 550VA 24V
INVERTER Hansinco 550VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 550VA 24V   Điện áp vào: 24V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 410 W  

1.790.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 550VA 12V
INVERTER Hansinco 550VA 12V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 550VA 12V   Điện áp vào: 12V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 410 W  

1.680.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 350VA 24V
INVERTER Hansinco 350VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 350VA 24V   Điện áp vào: 24V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 260 W  

1.358.000 VNĐ

INVERTER Hansinco 350VA 12V
INVERTER Hansinco 350VA 12V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hansinco 350VA 12V   Điện áp vào: 12V DC Điện áp ra: 110V -  220V AC Các thiết bị có tổng công suất 260 W  

1.320.000 VNĐ

INVERTER Hanshin 1000VA
INVERTER Hanshin 1000VA

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hanshin 1000VA  Công suất chế tạo : 1000VA. -          Điện áp ngõ vào : Khi đổi điện 12V or 24V DC, khi sạc 220V AC. -           Điện áp ngõ ra : 100V - 220V AC (+5%). -         Các thiết bị có tổng công suất 750 W  

6.700.000 VNĐ

INVERTER Hanshin 500VA 24V
INVERTER Hanshin 500VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hanshin 500VA 24V   Công suất chế tạo : 500VA. Điện áp ngõ vào : Khi đổi điện 24V DC, khi sạc 220V AC. Điện áp ngõ ra : 100V - 220V AC (+5%). Các thiết bị có tổng công suất 400 W  

2.470.000 VNĐ

INVERTER Hanshin 500VA 12V
INVERTER Hanshin 500VA 12V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hanshin 500VA 12V   Công suất chế tạo : 500VA. Điện áp ngõ vào : Khi đổi điện 12V DC, khi sạc 220V AC.  Điện áp ngõ ra : 100V - 220V AC (+5%). Các thiết bị có tổng công suất 400 W  

2.470.000 VNĐ

INVERTER Hanshin 300VA 24V
INVERTER Hanshin 300VA 24V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hanshin 300VA 24V   Công suất chế tạo : 300VA. Điện áp ngõ vào : Khi đổi điện 24V DC, khi sạc 220V AC. Điện áp ngõ ra : 100V - 220V AC (+5%). Các thiết bị có tổng công suất 225 W  

1.460.000 VNĐ

INVERTER Hanshin 300VA 12V
INVERTER Hanshin 300VA 12V

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Hanshin 300VA 12V   Công suất chế tạo : 300VA. Điện áp ngõ vào : Khi đổi điện 12V DC, khi sạc 220V AC. Điện áp ngõ ra : 100V - 220V AC (+5%).

1.460.000 VNĐ

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1500VA
Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1500VA

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1500VA    - Tần số ngõ ra : 49 - 53Hz. - Dạng sóng ra : Xung vuông (mô phỏng sóng Sin). - Ắc quy tương thích : 12V, 24V dung lượng từ 20A - 100A hoặc cao hơn. - Bảo vệ : Quá tải, nối sai cực tính. - Các thiết bị có tổng công suất 1125W.  

4.350.000 VNĐ

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1000VA
Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1000VA

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 1000VA    - Tần số ngõ ra : 49 - 53Hz - Dạng sóng ra : Xung vuông (mô phỏng sóng Sin) - Ắc quy tương thích : 12V, 24V dung lượng từ 20A - 100A hoặc cao hơn - Bảo vệ : Quá tải, nối sai cực tính - Các thiết bị có tổng công suất 750W.  

3.550.000 VNĐ

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 500VA
Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 500VA

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 500VA    - Tần số ngõ ra : 49 - 53Hz. - Dạng sóng ra : Xung vuông (mô phỏng sóng Sin). - Ắc quy tương thích : 12V, 24V dung lượng từ 20A - 100A hoặc cao hơn. - Các thiết bị có tổng công suất 400W.  

2.400.000 VNĐ

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 300VA
Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 300VA

Máy đổi điện DC/AC – INVERTER Robot 300VA    - Tần số ngõ ra : 49 - 53Hz. - Dạng sóng ra : Xung vuông (mô phỏng sóng Sin). - Ắc quy tương thích : 12V, 24V dung lượng từ 20A - 100A hoặc cao hơn -Các thiết bị có tổng công suất 225W.  

2.000.000 VNĐ

Máy đổi điện DC 500VA ( 12VDC)
Máy đổi điện DC 500VA ( 12VDC)

-  Điện áp Ắc quy : 12 VDC -  Kích thước ( mm ) : 330 x 200 x 125. -  Công suất : 500VA.

Liên hệ

Máy đổi điện ROBOT DC 500VA ( 24 VDC)
Máy đổi điện ROBOT DC 500VA ( 24 VDC)

-  ĐIỆN ÁP ẮC QUY : 24 VDC -  KÍCH THƯỚC ( MM ) : 330 X 200 X 125. -  CÔNG SUẤT : 500VA.

Liên hệ

Máy đổi điện ROBOT DC 1000VA ( 12 VDC)
Máy đổi điện ROBOT DC 1000VA ( 12 VDC)

-  ĐIỆN ÁP ẮC QUY : 12 VDC -  KÍCH THƯỚC ( MM ) : 330 X 200 X 150 -  CÔNG SUẤT : 1000VA

Liên hệ

Máy đổi điện ROBOT DC 1000VA ( 24 VDC)
Máy đổi điện ROBOT DC 1000VA ( 24 VDC)

-  ĐIỆN ÁP ẮC QUY : 24 VDC -  KÍCH THƯỚC ( MM ) : 330 X 200 X 150. -  CÔNG SUẤT : 1000VA.

Liên hệ

Máy đổi điện ROBOT DC 2000VA ( 24 VDC)
Máy đổi điện ROBOT DC 2000VA ( 24 VDC)

-  ĐIỆN ÁP ẮC QUY : 24 VDC -  KÍCH THƯỚC ( MM ) : 370 X 200 X 150. -  CÔNG SUẤT : 2000VA.

Liên hệ

Gọi mua hàng