FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy nén khí động cơ DieselMÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-330L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-1.0/8-330L  

20.800.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-2.0/8-500L

  MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model: TM-W-2.0/8-500L

41.500.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-1.0/8-500L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL   Model: TM-W-1.0/8-500L

23.600.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-330L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model:TM-V-1.05/12.5-330L

24.000.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-500L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model:TM-V-1.05/12.5-500L

27.200.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-1.6/8-500L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model: TM-W-1.6/8-500L

35.760.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-1.6/12.5-500L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model:TM-W-1.6/12.5-500L

37.900.000 VNĐ

MÁY NÉN KHÍ CHẠY DẦU DIESEL TM-W-2.0/12.5-500L

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL  Model:TM-W-2.0/12.5-500L

43.800.000 VNĐ

Gọi mua hàng