FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy cắt EDONMáy cắt EDON plasma cut 40

Điện áp vào: AC220V ±10% 50Hz/60Hz Công suất nguồn vào(KVA): 6 Dòng điện ra (A): 10-40

5.250.000 VNĐ

Máy cắt plasma EDON cut 60

Điện áp vào: AC380V ±10% 50Hz/60Hz Công suất nguồn vào(KVA): 9 Dòng điện ra (A): 10-60

9.300.000 VNĐ

Máy cắt  plasma EDON cut 70

Điện áp vào: 3 pha, AC380V ±10% 50Hz/60Hz Công suất nguồn vào(KVA): 9.5 Dòng điện ra (A): 20-70

10.800.000 VNĐ

Máy cắt  plasma EDON cut 100

Điện áp vào: 3 pha, AC380V ±10% 50Hz/60Hz Công suất nguồn vào(KVA): 15.2 Dòng điện ra (A): 20-100

15.700.000 VNĐ

Máy cắt plasma EDON cut 120

Điện áp vào: 3 pha, AC380V ±10% 50Hz/60Hz Công suất nguồn vào(KVA): 18 Dòng điện ra (A): 20-100

17.500.000 VNĐ