Động cơ điện Hà nộiĐộng cơ điện Hà Nội 3 pha 0.55kw
Động cơ điện Hà Nội 3 pha 0.55kw

Động cơ điện Hà Nội 3 pha 0.55kw là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 4K80S4-0.75KW
Động cơ điện 3 pha Hem 4K80S4-0.75KW

Động cơ điện 3 pha Hem 4K80S4-0.75KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90S4 (0.75kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90S4 (0.75kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90S4 (0.75kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.1kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.1kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.1kw) có Chất lượng động cơ được đảm bảo bởi hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L4 (1.1kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L4 (1.1kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L4 (1.1kw) có tốc độ vòng quay  1410v/p,với trọng lượng 22kg .Chất lượng động cơ được đảm bảo bởi hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K80-4 (1.5kw)là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S6-1.5KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S6-1.5KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S6-1.5KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L2 (1.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L2 (1.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K90L2 (1.5kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (1.7kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (1.7kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (1.7kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S4 (1.7KW)
Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S4 (1.7KW)

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S4 (1.7KW ) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (2.2kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (2.2kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112S2 (2.2kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M2 (3kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M2 (3kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M2 (3kw) Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M2 (3kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S4-3KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S4-3KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112S4-3KW Chất lượng động cơ được đảm bảo bởi hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001. Động cơ được sử dụng rộng rãi để truyền động trong các máy móc thiết bị như máy cắt gọt kim loại, máy bơm, quạt gió, máy nghiền trộn, máy xay xát

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S6 (3kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S6 (3kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S6 (3kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112M2-4KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K112M2-4KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K112M2-4KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M4 (4kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M4 (4kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K112M4 (4kw)  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M6 (4kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M6 (4kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M6 (4kw)  Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ điện 3 Pha 3K112M2 - 4,5KW
Động cơ điện 3 Pha 3K112M2 - 4,5KW

Động cơ điện 3 Pha 3K112M2 - 4,5KW Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (4.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (4.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (4.5kw) Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (4.5kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S2 (5.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S2 (5.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S2 (5.5kw) Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (5.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (5.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132S4 (5.5kw) Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp  rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S6 (5.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S6 (5.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S6 (5.5kw) - 220/380V Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S6 (5.5kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M2 (7.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M2 (7.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M2 (7.5kw) Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M2 (7.5kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M4 (7.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M4 (7.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K132M4 (7.5kw)  Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M6 (7.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M6 (7.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M6 (7.5kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S2 (11kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S2 (11kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S2 (11kw)  Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S4 (11kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S4 (11kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160S4 (11kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L6 (11kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L6 (11kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L6 (11kw) - 220/380V Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp  rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M2 (15kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M2 (15kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M2 (15kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M4 (15kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M4 (15kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K160M4 (15kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200S6-15KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K200S6-15KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200S6-15KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC.

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S8 (15kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S8 (15kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S8 (15kw) - 220/380 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180M4 (18.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180M4 (18.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180M4 (18.5kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L2 (18.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L2 (18.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA160L2 (18.5kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S6 (18.5kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S6 (18.5kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S6 (18.5kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S2 (22kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S2 (22kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200S2 (22kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180L4 (22kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180L4 (22kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K180L4 (22kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M6 (22kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M6 (22kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M6 (22kw) - 380/660V Hiệu quả cao Tiết kiệm năng lượng Mô men khởi động cao Tiếng ồn thấp rung động ít Bảo trì Hình dáng đẹp

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M8 (22kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M8 (22kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M8 (22kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (30kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (30kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (30kw)  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-30KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-30KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-30KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M6 (30kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M6 (30kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4KA225M6 (30kw) - 380/660V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (33kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (33kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M2 (33kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M4 (33kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M4 (33kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K200M4 (33kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (37kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (37kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (37kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-37KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-37KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K200M4-37KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-37KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-37KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-37KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (40kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (40kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S2 (40kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (40kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (40kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (40kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-40KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-40KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S6-40KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-45KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-45KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-45KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (45kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (45kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (45kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-45KW
Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-45KW

Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-45KW  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S10 (45kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S10 (45kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S10 (45kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-55KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-55KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K250S2-55KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (55kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (55kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K250S4 (55kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-55KW
Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-55KW

Động cơ điện 3 pha Hem 4K250M6-55KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M10 (55kw) - 380/660
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M10 (55kw) - 380/660

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M10 (55kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M2 (75kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M2 (75kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M2 (75kw)  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (75kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (75kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (75kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280S6 (75kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280S6 (75kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280S6 (75kw) - 220/380 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S12 (75kw) - 380/660
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S12 (75kw) - 380/660

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S12 (75kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (90kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (90kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (90kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (90kw) - 220/380V
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (90kw) - 220/380V

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K250M4 (90kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6-90KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6-90KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6-90KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (100kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (100kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K280M2 (100kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6 - 100KW
Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6 - 100KW

Động cơ điện 3 pha Hem 3K280M6 - 100KW là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S8 (100kw) - 380/660
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S8 (100kw) - 380/660

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S8 (100kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S10 (100kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S10 (100kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S10 (100kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S2 (110kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S2 (110kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315S2 (110kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280S4 (110kw) - 220/380V
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280S4 (110kw) - 220/380V

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280S4 (110kw) - 220/380V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (110kw) - 380/660
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (110kw) - 380/660

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (110kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw)
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw)

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K315M2 (132kw) là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280M4 (132kw) - 380/660V
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280M4 (132kw) - 380/660V

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 4K280M4 (132kw) - 380/660V là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (132kw) - 380/660
Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (132kw) - 380/660

Động cơ không đồng bộ 3 pha Hem 3K355S6 (132kw) - 380/660 là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2
Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2

Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2 Sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý Hiệu quả cao ,tiết kiệm năng lượng Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét Mô men mở máy khỏe Động cơ sử dụng lâu dài, tuổi thọ cao.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2
Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2

Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2 Sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý Hiệu quả cao ,tiết kiệm năng lượng Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét Động cơ điện 1 pha sử dụng lâu dài, tuổi thọ cao. Dễ dàng đấu nối và sử dụng, đặc biệt rất an toàn cho người sử dụng.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2 (3kw)
Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2 (3kw)

Động cơ điện 1 pha KCT 100/4 –S2 (3kw)  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2 (3kw)
Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2 (3kw)

Động cơ điện 1 pha KCT 100/2 –S2 (3kw)  là dòng động cơ theo thiết kế mới nhất của việt nam, động cơ có ưu điểm đó là hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp, kiểu dáng hình thức đẹp, kích thước lắp đặt và dãy công suất phù hợp với tiêu chuẩn IEC

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo