Máy Bơm Nước EBARAMáy bơm ly tâm Ebara 3D 32-125/1.1
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-125/1.1

- Model: 3D 32-125/1.1 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 22.4 - 12.5 - Lưu lượng (m3/h)   6 - 20

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D ​32-160/1.5
Máy bơm ly tâm Ebara 3D ​32-160/1.5

- Model: 3D 32-160/1.5 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 27.5 – 16.4 - Lưu lượng (m3/h)   6 - 20 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3​D 32-160/2.2
Máy bơm ly tâm Ebara 3​D 32-160/2.2

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  2.2 kW – 3 HP - Cột áp (m): 34.5 – 25.5 - Lưu lượng (m3/h)   6 - 20 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-200/3.0
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-200/3.0

- Model: 3D 32-200/3.0 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  3 kW – 4 HP - Cột áp (m): 43 - 31 - Lưu lượng (m3/h)   6 - 20 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 3​2-200/4.0
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 3​2-200/4.0

- Nguồn điện (V/pha): 380/3  - Công suất  4 kW – 5.5 HP  - Cột áp (m): 52.5 - 39  - Lưu lượng (m3/h)   6 – 21.6  - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-​200/7.5
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 32-​200/7.5

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  7.5 kW – 10  HP - Cột áp (m): 67 - 46 - Lưu lượng (m3/h)   6 – 27 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40 ​– 125 / 1.5
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40 ​– 125 / 1.5

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  1.5 kW – 2  HP - Cột áp (m): 18.2  - 6.3 - Lưu lượng (m3/h)   12 - 42 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40​ – 125 / 2.2
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40​ – 125 / 2.2

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  2.2 kW – 3  HP - Cột áp (m): 24.4 – 13.7 - Lưu lượng (m3/h)   12 - 42 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâ​m Ebara 3D 40 – 160/3.0
Máy bơm ly tâ​m Ebara 3D 40 – 160/3.0

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  3 kW – 4  HP - Cột áp (m): 29.4 – 18.7 - Lưu lượng (m3/h)   12 - 42 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40 – 160/4.0
Máy bơm ly tâm Ebara 3D 40 – 160/4.0

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  4 kW – 5.5  HP - Cột áp (m): 37.2 - 27 - Lưu lượng (m3/h)   12 - 42 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly tâm E​bara 3D 40 – 200/5.5
Máy bơm ly tâm E​bara 3D 40 – 200/5.5

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất  5.5 kW – 7.5  HP - Cột áp (m): 44.5 - 33 - Lưu lượng (m3/h)   12 - 42 - Buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Công suất: 5,5 kW - 7,5 HP - Cột áp (m): 159 - 73,5 - Lưu lượng (m3/giờ): 4,5 - 15

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 - Model: EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

50.465.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5 - Công suất: 5,5 kW - 7,5 HP - Cột áp: 127 - 59 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

52.423.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 12N5 Q1BEG E/5.5 - Công suất: 5,5 kW - 7,5 HP - Cột áp: 127 - 59 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

52.423.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Công suất: 4 kW - 5,5 HP - Cột áp: 116 - 54 (m)

40.177.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11N5 Q1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11N5 Q1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 11N5 Q1BEG E/4.0 - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Xuất xứ: Italy - Công suất: 4 kW - 5,5 HP

41.908.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 - Cột áp: 106 - 49 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Xuất xứ: Italy

38.771.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10N5 Q1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10N5 Q1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 10N5 Q1BEG E/4.0 - Model: EVMS 10 10N5 Q1BEG E/4.0 - Hãng sản xuất: Ebara - Cột áp: 106 - 49 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút

40.653.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Xuất xứ: Italy - Công suất: 3 kW - 4HP

34.079.000 VNĐ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8N5 Q1BEG E/3.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8N5 Q1BEG E/3.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 8N5 Q1BEG E/3.0 - Xuất xứ: Italy - Công suất: 3 kW - 4HP - Cột áp: 84,5 - 39,5 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

35.835.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm một ​tầng cánh Ebara CDX 70/05
Máy bơm ly tâm một ​tầng cánh Ebara CDX 70/05

-  Model: CDX 70/05 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380V/3 - Công suất: 0.37 kW – 0.5 HP - Cột áp: 20.7-17 m - Lưu lượng (m3/h)  1.2 – 5.4

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cán​h Ebara CDXM 70/05
Máy bơm ly tâm một tầng cán​h Ebara CDXM 70/05

-  Model: CDXM 70/05 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 0.37 kW – 0.5 HP - Cột áp: 20.7-17 m - Lưu lượng  (m3/h)   1.2 – 5.4

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 70/07
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 70/07

-  Model: CDX 70/07 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380V/3 - Công suất: 0.55 kW – 0.8 HP - Cột áp: 28-20.5 m - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara ​CDX 90/10
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara ​CDX 90/10

-  Model: CDX 90/10 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380V/3 - Công suất: 0.75 kW – 1HP - Cột áp (m): 30.3-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 6.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara​ CDXM 90/10
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara​ CDXM 90/10

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 0.75 kW – 1HP - Cột áp (m): 30.3-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 6.6

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 - Công suất: 3 kW - 4HP - Cột áp: 74 - 34,4 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

34.053.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm một tần​g cánh Ebara CDXM 120/07
Máy bơm ly tâm một tần​g cánh Ebara CDXM 120/07

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 0.55 kW – 0.75HP - Cột áp (m): 20.5-12.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-10.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 120/07
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 120/07

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 308/3 - Công suất: 0.55 kW – 0.75HP - Cột áp (m): 20.5-12.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-10.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 120/12
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 120/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 308/3 - Công suất: 0.9 kW – 1.2HP - Cột áp (m): 29.5-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6  

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 120/12
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 120/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 0.9 kW – 1.2HP - Cột áp (m): 29.5-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 120/20
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 120/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 1.5 kW – 2HP - Cột áp (m): 37.5-28.6 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX​ 120/20
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX​ 120/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất: 1.5 kW – 2HP - Cột áp (m): 37.5-28.6 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Eba​ra CDX 200/12
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Eba​ra CDX 200/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất: 0.9 kW – 1.2HP - Cột áp (m): 20.7-12.5 - Lưu lượng (m3/h)   4.8-15

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/12
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.9 kW – 1.2 HP - Cột áp (m): 44.5 - 30 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara ​2CDXM 70/10
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara ​2CDXM 70/10

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 38.5 - 27 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Eb​ara 2CDX 70/10
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Eb​ara 2CDX 70/10

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 38.5 - 27 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX ​200/25
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX ​200/25

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất: 1.8 kW – 2.5 HP - Cột áp (m): 38-28 - Lưu lượng (m3/h)   4.8-15

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 200/20
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDX 200/20

- Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất: 1.5 kW – 2HP - Cột áp (m): 31-23 - Lưu lượng (m3/h)   4.8-15

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh ​Ebara CDXM 200/20
Máy bơm ly tâm một tầng cánh ​Ebara CDXM 200/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 1.5 kW – 2HP - Cột áp (m): 31-23 - Lưu lượng (m3/h)   4.8-15

Liên hệ

Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 200/12
Máy bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDXM 200/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất: 0.9 kW – 1.2HP - Cột áp (m): 20.7-12.5 - Lưu lượng (m3/h)   4.8-15

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/15
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/15

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 52.5 – 36.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cán​h Ebara 2CDXM 70/12
Máy bơm ly tâm hai tầng cán​h Ebara 2CDXM 70/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.9 kW – 1.2 HP - Cột áp (m): 44.5 - 30 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 70/15
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 70/15

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 52.5 – 36.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 – 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 120/15
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 120/15

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 42-30 - Lưu lượng (m3/h)   2.4-9  

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/20
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 70/20

- Model: 2CDX 70/20 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 60-44

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 7​0/20
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 7​0/20

- Model: 2CDXM70/20 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 60-44

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/15
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/15

- Model: 2CDX 120/15 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 42-30

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/20
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 51.5 – 36.5 - Lưu lượng (m3/h)   2.4 - 9

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 120/20
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDXM 120/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 51.5 – 36.5 - Lưu lượng (m3/h)   2.4 - 9

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/30
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 120/30

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 2.2 kW – 3 HP - Cột áp (m): 59 - 44 - Lưu lượng (m3/h)   2.4 - 9

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 200​/30
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara 2CDX 200​/30

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 2.2 kW – 3 HP - Cột áp (m): 52 – 39.5 - Lưu lượng (m3/h)   3.6 – 12.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara​ 2CDX 120/40
Máy bơm ly tâm hai tầng cánh Ebara​ 2CDX 120/40

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 3 kW – 4 HP - Cột áp (m): 68.5 - 52 - Lưu lượng (m3/h)   2.4 - 9

Liên hệ

Máy bơm ly tâm h​ai tầng cánh Ebara 2CDX 200/40
Máy bơm ly tâm h​ai tầng cánh Ebara 2CDX 200/40

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 3 kW – 4 HP - Cột áp (m): 62.5 - 49 - Lưu lượng (m3/h)   3.6 – 12.6

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 70/12
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 70/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.9 kW – 1.2 HP - Cột áp (m): 35-26.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2-4.8

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 90/10
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 90/10

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 30.3-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2-6.6

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 70/05
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 70/05

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.37 kW – 0.5 HP - Cột áp (m): 20.7-15 - Lưu lượng (m3/h)   1.2-5.4  

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh​ Ebara CDM 200/20
Bơm ly tâm một tầng cánh​ Ebara CDM 200/20

- model: CDM 200/20 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 31-23 - Lưu lượng (m3/h)  4.8-15

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh ​Ebara CD 200/20
Bơm ly tâm một tầng cánh ​Ebara CD 200/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 31-23 - Lưu lượng (m3/h)  4.8-15

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDM 120/20
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDM 120/20

- model: CDM 120/20 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 37.5-28.6 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng c​ánh Ebara CD 120/20
Bơm ly tâm một tầng c​ánh Ebara CD 120/20

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 1.5 kW – 2 HP - Cột áp (m): 37.5-28.6 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD​ 120/12
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD​ 120/12

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.9 kW – 1.2 HP - Cột áp (m): 29.5-19.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-9.6

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 120/07
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CD 120/07

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.55 kW – 0.75 HP - Cột áp (m): 20.5-12.5 - Lưu lượng (m3/h)   3-10.8

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDM 90/10
Bơm ly tâm một tầng cánh Ebara CDM 90/10

- model: CDM 90/10 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 30.3 - 19.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2-6.6

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 7N5 Q1BEG E/3.0 - Công suất: 3 kW - 4HP - Cột áp: 74 - 34,4 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Công suất: 2,2 kW - 3 HP - Cột áp: 53 - 24,6 (m)

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5N5 Q1BEG E/2.2
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5N5 Q1BEG E/2.2

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 5N5 Q1BEG E/2.2 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Công suất: 2,2 kW - 3 HP - Cột áp: 53 - 24,6 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút

Liên hệ

Bơm ly tâm một tầng c​ánh Ebara CD 70/07
Bơm ly tâm một tầng c​ánh Ebara CD 70/07

- model: CD 70/07 - Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Nguồn điện (V/pha): 380/3 - Công suất 0.55 kW – 0.75 HP - Cột áp (m): 28-20.5 - Lưu lượng (m3/h)   1.2 - 4.8

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JEXM 100
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JEXM 100

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox - Bộ hướng dòng bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.75 kW – 1 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JESM 5
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JESM 5

- Buồng bơm bằng Inox - 5 Cánh bơm, hướng dòng bằng nhựa - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.37 kW – 0.5 HP - Cột áp (m): 28-11.5 - Lưu lượng (m3/h)   0.3 - 2.7 - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JEM​ 100
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara JEM​ 100

- Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 43-21 - Lưu lượng (m3/h)   0.3 - 4.2

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 1.50 M
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 1.50 M

- Cánh bơm bằng đồng - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 1.1 kW – 1.5 HP - Cột áp (m): 48 - 27 - Lưu lượng (m3/h)   0.6 – 6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 1.00 M
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 1.00 M

- Buồng bơm bằng gang - Cánh bơm bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.75 kW – 1 HP - Cột áp (m): 47.5-23 - Lưu lượng (m3/h)   0.3 - 3.6

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebar​a AGA 0.75 M
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebar​a AGA 0.75 M

- Buồng bơm bằng gang - Cánh bơm bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.55 kW – 0.75 HP - Cột áp (m): 46-18 - Lưu lượng (m3/h)   0.3 - 3

Liên hệ

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 0.60 M
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA 0.60 M

- Buồng bơm bằng gang - Cánh bơm bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC - Nguồn điện (V/pha): 220/1 - Công suất 0.44 kW – 0.6 HP - Cột áp (m): 37-16.5 - Lưu lượng (m3/h)   0.3 - 2.7

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 - Công suất: 1,5 kW - 2 HP - Cột áp: 31,8 - 18,7 (m) - Lưu lượng: 75-250 lít/phút - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 10 3N5 Q1BEG E/1.5 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Công suất: 1,5 kW - 2 HP - Cột áp: 31,8 - 18,7 (m)

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0   - Xuất xứ: Italy - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Công suất: 4 kW - 5,5 HP - Cột áp: 179 - 102 (m) - Lưu lượng: 2.4 – 7.8 m3/h

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5
Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 - Xuất xứ: Italy - Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - Công suất: 5,5 kW - 7,5 HP - Cột áp: 206 - 117 (m)

Liên hệ

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0
Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0

Máy bơm ly trục đứng EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 - Model: EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy - Nguồn điện sử dụng: 3 PHA, 380V - Công suất: 4 KW - 5,5 HP

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo