FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Động cơ điện 1 Pha Toàn PhátĐộng cơ điện 1 Pha Toàn Phát 0,75kw Bơm thuốc trừ sâu
Động cơ điện 1 Pha Toàn Phát 0,75kw Bơm thuốc trừ sâu

Động cơ điện 1 Pha 0,75kw Bơm thuốc trừ sâu dùng để gắn đầu bơm thuốc trừ sâu.Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng, Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0kw - 2900 vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0kw - 2900 vòng/phút

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0kw - 2900 vòng/phút .Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng, Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  1,5Kw - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 1,5Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw (Lớn) - 2900 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,5Kw (Lớn) - 2900 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw (Lớn) - 1490 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,5Kw (Lớn) - 1490 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha 3,0Kw (Lớn) - 2900 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải
Động cơ điện 1 pha 3,0Kw (Lớn) - 2900 Vòng/phút Kiểu Thượng Hải

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  2.2Kw Y100S (Lớn) - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 2.2Kw Y100S (Lớn) - 1490 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  Động cơ điện 2,2Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát Động cơ điện 2,2Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  1.5Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 1.5Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha 1,5Kw - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha 1,5Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha 1.1Kw - 1490vòng/phút
Động cơ điện 1 pha 1.1Kw - 1490vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha 0,75Kw
Động cơ điện 1 pha 0,75Kw

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 0,37Kw
Động cơ điện 0,37Kw

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Gọi mua hàng