Máy bơm nước chạy điện LEPONOMáy bơm nước thải Lepono XKS 400S
Máy bơm nước thải Lepono XKS 400S

Model: Lepono XKS 400S - Nguồn điện: 220 v/1p/50Hz - Công suất: 400 w - Cột áp: Max 7 m

1.750.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải Lepono XKS-750S
Máy bơm chìm nước thải Lepono XKS-750S

- Model: Lepono XKS-750S - Nguồn điện: 220 V/1pha/50Hz - Công suất: 750 w - Cột áp: Max 8 m

2.300.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải Lepono XKS-750SW
Máy bơm chìm nước thải Lepono XKS-750SW

- Công suất: 750 W - Cột áp: Max 8 m - Lưu lượng: Max 15 m3/h - Họng hút xả: 32-40 mm

2.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm​ mặt bích Lepono XST 32/ 160A
Máy bơm ly tâm​ mặt bích Lepono XST 32/ 160A

- Công suất : 4.0hp - 3.0kw - Điện áp : 380v/50hz - Hút sâu : 6m - Đẩy cao : 38m - Lưu lượng : 450lit/phut - Họng hút xả : 60 - 42mm

6.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm mặt bích Lepono XST 32/ 160C (1. 5KW)
Máy bơm ly tâm mặt bích Lepono XST 32/ 160C (1. 5KW)

- Đường kính: 60-42 - Điện áp : 3p/380v/50hz. - Công suất: 2HP /  1.5 KW - Cột áp: 25 (m) - Lưu lượng: 350 lit/phút

4.500.000 VNĐ

Máy bơm nước hồ bơi Lepono XKP 1600
Máy bơm nước hồ bơi Lepono XKP 1600

- Điện áp : 220V - Công suất : 2.0hp - 1.5kw - Đẩy cao : 15m - Lưu lượng : 433lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

4.350.000 VNĐ

Máy bơm nước bể bơi Leopono XKP 1100
Máy bơm nước bể bơi Leopono XKP 1100

- Điện áp : 220V - Công suất : 1.5hp - 1.1kw - Đẩy cao : 11m - Lưu lượng : 366lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

3.250.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 2000
Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 2000

- Họng hút xả : 60 - 60mm - Điện áp : 220V & 380V - Công suất : 2hp - 1.5kw - Đẩy cao : 20m - Lưu lượng : 400lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút - Độ hút sâu 3,5m

4.200.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 1500
Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 1500

- Điện áp : 220V & 380V - Công suất : 1.5hp - 1.1kw - Đẩy cao : 16m - Lưu lượng : 400lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

3.700.000 VNĐ

Máy bơm ​nước ly tâm lưu lượng Leppono AC 400B4
Máy bơm ​nước ly tâm lưu lượng Leppono AC 400B4

- Điện áp :  380V - Công suất : 5.5hp - 4kw - Đẩy cao : 19m - Lưu lượng : 2200lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

9.890.000 VNĐ

Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-250P
Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-250P

- Nguồn điện: 220V / 1pha/ 50Hz - Công suất: 250 W – 0.3Hp - Cột áp: 5.6 m - Lưu lượng: 125 lít/phút - Đường kính họng hút/xả: 42/42 mm

1.250.000 VNĐ

Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-400P
Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-400P

- Nguồn điện: 220V / 1pha/ 50Hz - Công suất: 400 W – 0.5Hp - Cột áp: 6.4 m - Lưu lượng: 150 lít/phút - Đường kính họng hút/xả: 42/42 mm

1.450.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 300B4 -3KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 300B4 -3KW

- Họng hút xả : 114-114mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 4hp - 3kw - Đẩy cao : 22m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.400.000 VNĐ

Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-750P
Máy bơm chìm thả tõm LEPONO XKS-750P

- Nguồn điện: 220V/ 1pha/ 50Hz - Công suất: 750 W – 1Hp - Cột áp: 9 m - Lưu lượng: 200 lít/phút - Đường kính họng hút/xả: 42/42 mm

1.650.000 VNĐ

Máy bơm tăng áp chân không LEPONO LKSM 130 (tự động)
Máy bơm tăng áp chân không LEPONO LKSM 130 (tự động)

- Nguồn điện: 1Pha / 220V / 50Hz - Công suất: 125W / 0.17 HP - Cột áp: 32 m - Lưu Lượng: 40 lít/phút - Ống vào/ra : 34/34 mm

1.650.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B4
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B4

- Họng hút xả : 114-114mm - Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 18.5m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B4 -1.5KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B4 -1.5KW

- Họng hút xả : 114-114mm - Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 14.7m - Lưu lượng : 1300lit/phút

4.200.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lư​u lượng LEPONO ACm 300B3 – 3kw
Máy bơm ly tâm lư​u lượng LEPONO ACm 300B3 – 3kw

- Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 4hp – 3kw - Đẩy cao : 21.8m - Hút sâu: 8m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XS 80 -2. 2KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XS 80 -2. 2KW

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 34m - Lưu lượng : 500lit/phút

4.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B3 -2, 2KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B3 -2, 2KW

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 18.5m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B3
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B3

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 14.7m - Lưu lượng : 1200lit/phút

4.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm l​ưu lượng LEPONO ACm 110B3
Máy bơm ly tâm l​ưu lượng LEPONO ACm 110B3

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 1.5hp – 1.1kw - Đẩy cao : 11.9m - Lưu lượng : 1100lit/phút

3.850.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B2
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B2

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 22.5m - Lưu lượng : 600lit/phút

3.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 110B2
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 110B2

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 1,5hp – 1,1kw - Đẩy cao : 20,2m - Lưu lượng : 600lit/phút

2.850.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 075B2
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 075B2

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  220V - Công suất : 1hp – 0.75kw - Đẩy cao : 13,7m - Lưu lượng : 650lit/phút

2.450.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XGM -1A -0, 75KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XGM -1A -0, 75KW

- Họng hút xả : 49-49mm - Điện áp :  220V - Công suất : 1hp – 0.75kw - Đẩy cao : 20m - Lưu lượng : 275lit/phút

3.200.000 VNĐ

Máy bơm đầu nhựa LSPA  Lepono AJm 150L
Máy bơm đầu nhựa LSPA Lepono AJm 150L

- Họng hút xả : 42-34mm - Điện áp :  220V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 51m - Lưu lượng : 180lit/phút

3.680.000 VNĐ

Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 110L
Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 110L

- Họng hút xả : 42-34mm - Điện áp :  220V - Công suất : 1.5hp – 1.1kw - Đẩy cao : 42m - Lưu lượng : 180lit/phút

3.500.000 VNĐ

Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 75
Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 75

- Họng hút xả : 34-34mm - Điện áp :  220V - Công suất : 1hp – 0.75kw - Đẩy cao : 46m - Lưu lượng : 90lit/phút

2.250.000 VNĐ

Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 30
Máy bơm đầu nhựa Lepono AJm 30

- Họng hút xả : 34-34mm - Điện áp :  220V - Công suất : 0.5hp – 0.37kw - Đẩy cao : 35m - Lưu lượng : 60lit/phút

1.650.000 VNĐ

Máy bơm đầu nhựa Lepono LSPA 800
Máy bơm đầu nhựa Lepono LSPA 800

- Họng hút xả : 49-49mm - Điện áp :  220V - Công suất :  0.8kw - Đẩy cao : 11m - Lưu lượng : 260lit/phút

2.100.000 VNĐ

Máy bơm đa tầng cánh Lepono 5XCM 100S
Máy bơm đa tầng cánh Lepono 5XCM 100S

- Họng hút xả : 34-34mm - Điện áp :  220V - Công suất :  1.25HP-0.9kw - Đẩy cao : 55m - Lưu lượng : 100lit/phút

2.560.000 VNĐ

Máy bơm đa tầng cánh Lepono 4XCM 100S
Máy bơm đa tầng cánh Lepono 4XCM 100S

- Họng hút xả : 34-34mm - Điện áp :  220V - Công suất : 1HP - 0.75kw - Đẩy cao : 45m - Lưu lượng : 100lit/phút

2.500.000 VNĐ

Máy bơm nước chân không LEPONO APSm 37
Máy bơm nước chân không LEPONO APSm 37

- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 0.37KW – 0.5HP - Cột áp: 40m - Lưu lượng: 40 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.350.000 VNĐ

Máy bơm nước chân không LEPONO APSm 75
Máy bơm nước chân không LEPONO APSm 75

- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 0.75KW – 1HP - Cột áp: 70m - Lưu lượng: 60 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.950.000 VNĐ

Máy bơm nước chân không LEPONO AQm75
Máy bơm nước chân không LEPONO AQm75

- Điện áp: 220V – 380V - Công suất: 0.75KW – 1HP - Cột áp: 70m - Lưu lượng: 60 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.950.000 VNĐ

Máy bơm nước chân không LEPONO APm 37
Máy bơm nước chân không LEPONO APm 37

- Điện áp: 220V - Công suất: 0.37KW – 0.5HP - Cột áp: 40m - Lưu lượng: 40 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.450.000 VNĐ

Máy bơm nước chân không LEPONO APm75
Máy bơm nước chân không LEPONO APm75

- Điện áp: 220V - Công suất: 0.75KW – 1HP - Cột áp: 70m - Lưu lượng: 60 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.950.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm37
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm37

- Điện áp: 220V - Công suất: 0.37KW – 0.5HP - Cột áp: 23m - Lưu lượng: 90 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

1.860.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm75
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm75

- Điện áp: 220V - Công suất: 0.75KW – 1HP - Cột áp: 36m - Lưu lượng: 100 lít/phút - Họng hút/ xả: 34 - 34mm

2.100.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 110L
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 110L

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.1KW – 1.5HP - Cột áp: 33m - Lưu lượng: 220 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

3.250.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 150L
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 150L

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.5KW – 2HP - Cột áp: 38m - Lưu lượng: 250 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

3.650.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO XCM40/160B
Máy bơm nước ly tâm LEPONO XCM40/160B

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.1KW – 1.5HP - Cột áp: 33m - Lưu lượng: 220 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 49mm

3.450.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO XCM40/160A
Máy bơm nước ly tâm LEPONO XCM40/160A

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.5KW – 2HP - Cột áp: 38m - Lưu lượng: 250 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 49mm

3.850.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh LEPONO 2ACm 150
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh LEPONO 2ACm 150

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.5KW – 2HP - Cột áp: 58m - Lưu lượng: 180 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

3.650.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh LEPONO 2AC 220
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh LEPONO 2AC 220

- Điện áp: 380V - Công suất: 2.2KW – 3HP - Cột áp: 68m - Lưu lượng: 200 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

4.650.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO 2AC 300H
Máy bơm nước ly tâm LEPONO 2AC 300H

- Điện áp: 380V - Công suất: 3KW – 4HP - Cột áp: 70m - Lưu lượng: 250 lít/phút - Họng hút/ xả: 60 - 42mm

6.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo