FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy cắt HeroMáy cắt plasma HERO BEP 50

Model: BEP-50  - Hiệu HERO Điện áp đầu vào: 220V, 1Ø, 50Hz

15.700.000 VNĐ

Máy cắt plasma Hero BEP 60

Điện áp đầu vào: 1Ф/3Ф, 220V-380V/50Hz Tải định mức đầu vào: 10.6KVA Điện áp không tải: 266VDC

21.950.000 VNĐ

Máy cắt plasma Hero Bep 100

Điện áp đầu vào: 3Ø - 380V/50Hz Tải định mức đầu vào: 25.1 KVA/ 18.8KW

48.500.000 VNĐ