FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Đầu phun áp lựcĐầu phun áp lực Nile

Đầu phun NILE N-29A (1HP)(thường) : Giá Bán:    1.250.000 VNĐ Đầu phun NILE N-29E (1HP) (Tự động) : Giá Bán:    1.450.000 VNĐ Đầu phun NILE N-39A (2HP) (Thường) : Giá Bán:    1.850.000 VNĐ Đầu phun NILE N-39E (2HP) (Tự Động): Giá Bán:    1.950.000 VNĐ Đầu phun NILE N-40A (1/2HP) (ty sứ) : Giá Bán:    2.650.000 VNĐ Đầu phun NILE N-50A (1HP) (ty sứ) : Giá Bán:    3.450.000 VNĐ Đầu phun NILE N-60A (2HP) (ty sứ) : Giá Bán:    3.650.000 VNĐ Đầu phun NILE N-80A (5HP) : Giá Bán:    3.750.000 VNĐ Đầu phun NILE N-120A (7HP): Giá Bán:  4.950.000 VNĐ Đầu phun NILE N-150A (9HP): Giá Bán:  7.550.000 VNĐ Đầu phun NILE N-600A (13HP): Giá Bán: 17.500.000 VNĐ

Liên hệ

Đầu Xịt PRESMAX

Đầu phun cao áp PRESMAX 1/2hP Giá Bán. 1.150.000 Đầu phun cao áp PRESMAX 1HP Giá Bán. 1.250.000 Đầu phun cao áp PRESMAX 2HP Giá Bán. 1.350.000 Đầu phun cao áp PRESMAX 5HP Giá Bán. 3.250.000 Đầu phun cao áp PRESMAX 7HP Giá Bán. 4.350.000

Liên hệ

Đầu xịt Oshima

Đầu xịt rửa xe còn được gọi là đầu phun xịt áp lực rửa xe, đây là một trong những loại thiết bị chuyên sử dụng cho ngành rửa xe oto, xe máy, phun xịt thuốc trừ sâu, xịt rửa vệ sinh trong công nghiệp … Với áp lực dòng nước lớn, có thể đánh tan mọi vết vẩn ở những vị trí khó làm sạch nhất như gầm xe, bánh xe …

Liên hệ

Đầu phun cao áp YAMAMOTO

Đầu phun cao áp YAMAMOTO 1/2hP Giá Bán. 1.250.000 Đầu phun cao áp YAMAMOTO 1HP (YS-38G) Giá Bán. 1.350.000 Đầu phun cao áp YAMAMOTO 2HP (YS-45G) Giá Bán. 1.450.000 Đầu phun cao áp YAMAMOTO 5HP Giá Bán. 3.350.000 Đầu phun cao áp YAMAMOTO 7HP Giá Bán. 4.650.000

1.250.000 VNĐ

Gọi mua hàng