FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phát điện MITSUBISHI (Nhật Bản)Máy phát điện Mitsubishi THG 10MMD

- Công suất liên tục (kVA): 8.0 - Công suất dự phòng (kVA): 8.8 - Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h): 2.54

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 12MMD

Công suất liên tục (kVA)         11.0 Công suất dự phòng (kVA)     12.0 Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)      3.45

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 20MMD

Công suất liên tục (kVA)                16.0 Công suất dự phòng (kVA)           17.6 Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)               4.95

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 25MMD

Công suất liên tục (kVA)                20.0 Công suất dự phòng (kVA)           22.0 Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h)               6.2

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 15MMT

Công suất liên tục : 15.0 (kVA) Công suất dự phòng : 16.5 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 3.77 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 25MMT

Công suất liên tục : 20.0 (kVA) Công suất dự phòng : 22.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 4.95 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 35MMT

Công suất liên tục : 30.0 (kVA) Công suất dự phòng : 33.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 7.42 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 45MMT

Công suất liên tục : 40.0 (kVA) Công suất dự phòng : 44.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 9.10 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 55MMT

Công suất liên tục : 50.0 (kVA) Công suất dự phòng : 55.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 11.67 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 80MMT

Công suất liên tục : 72.0 (kVA) Công suất dự phòng : 80.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 16.9 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 100MMT

Công suất liên tục : 100.0 (kVA) Công suất dự phòng : 110.0 (kVA) Tiêu hao nhiên liệu 75% tải : 19.7 (L/h)

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 880 MLT

Model THG 880MLT Động cơ Mitsubishi - S12A2-PTA Xuất xứ động cơ Nhật Bản Điện áp (V) 380 Vòng tua (vòng / phút) 1500

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 825 MLT

Model THG 825MLT Động cơ Mitsubishi - S6R2-PTAA Xuất xứ động cơ Nhật Bản Điện áp (V) 380  

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 1100MMT

Model THG 1100MLT Động cơ Mitsubishi - S12H-PTA Xuất xứ động cơ Nhật Bản Điện áp (V) 380 Vòng tua (vòng / phút) 1500

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 1400MLT

Model THG                                       1400MLT Động cơ                                            Mitsubishi- S12R-PTA Xuất xứ động cơ                               Nhật Bản Điện áp (V)                                       380 Vòng tua ( vòng/phút)                      1500

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 1540MLT

Model: 1540MLT. Động cơ: Mitsubishi - S12R-PTA2. Điện áp: 380V. Vòng tua: 1500 vòng/phút.

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 1650MLT

MODEL: 1650MLT. ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI - S12R-PTAA2. ĐIỆN ÁP: 380V. VÒNG TUA: 1500 VÒNG/PHÚT.

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 1915MLT

MODEL: 1915MLT. ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI - S16R-PTA. ĐIỆN ÁP: 380V. VÒNG TUA: 1500 VÒNG/PHÚT. Công suất liên tục: 1750 kVA. Công suất dự phòng: 1915 KVA.

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 2100MLT

MODEL: 2100MLT. ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI - S16R-PTA2. ĐIỆN ÁP: 380V. VÒNG TUA: 1500 VÒNG/PHÚT. CÔNG SUẤT LIÊN TỤC: 1875 KVA. CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 2100 KVA.

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 2250MLT

MODEL: 2250MLT. ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI - S16R-PTAa2. ĐIỆN ÁP: 380V. VÒNG TUA: 1500 VÒNG/PHÚT. CÔNG SUẤT LIÊN TỤC: 2050 KVA. CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 2250 KVA.

Liên hệ

Máy phát điện Mitsubishi THG 2500MLT

MODEL: 2250MLT. ĐỘNG CƠ: MITSUBISHI - S16R2-PTAW. ĐIỆN ÁP: 380V. VÒNG TUA: 1500 VÒNG/PHÚT. CÔNG SUẤT LIÊN TỤC: 2250 KVA. CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG: 2500 KVA.

Liên hệ

Gọi mua hàng