Motor ĐiệnĐộng cơ điện 1 pha 1.5Kw - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha 1.5Kw - 1490 Vòng/phút

motor 1 pha Toàn Phát  1.5Kw 1490 Vòng/phút:  1.950.000 vnđ motor 1 pha Toàn Phát  1.5Kw 1490 Vòng/phút (thủy sản, giải điện rộng):  2.350.000 vnđ motor 1 pha Toàn Phát  1.5Kw 1490 Vòng/phút (vỏ gang):  3.390.000 vnđ Động cơ (MOTOR) được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

1.950.000 VNĐ

motor 1 pha Toàn Phát 1.5Kw 2900 Vòng/phút
motor 1 pha Toàn Phát 1.5Kw 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

1.750.000 VNĐ

motor 1 pha Toàn Phát 2,2Kw 1490 Vòng/phút
motor 1 pha Toàn Phát 2,2Kw 1490 Vòng/phút

motor 1 pha Toàn Phát  2,2Kw 1490 Vòng/phút:  2.250.000 vnđ motor 1 pha Toàn Phát  2,2Kw 1490 Vòng/phút (thủy sản, giải điện rộng):  2.550.000 vnđ motor 1 pha Toàn Phát  2,2Kw 1490 Vòng/phút (vỏ gang):  3.750.000 vnđ Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

2.250.000 VNĐ

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw - 1490 Vòng/phút
Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 3,0Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 1490 Vòng/phút (loại thường): 2.600.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 1490 Vòng/phút (thủy sản, giải điện rộng): 2.950.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 1490 Vòng/phút (lớn, vỏ gang): 3.150.000 vnđ Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

2.600.000 VNĐ

motor 1 pha Toàn Phát 3,0kw 2900 vòng/phút
motor 1 pha Toàn Phát 3,0kw 2900 vòng/phút

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 2900 Vòng/phút (loại thường): 2.400.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,0Kw - 2900 Vòng/phút (lớn, vỏ gang): 2.950.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3.0kw - 2900 vòng/phút .Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng, Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ

2.400.000 VNĐ

motor 1 pha Toàn Phát 3,5Kw tua chậm
motor 1 pha Toàn Phát 3,5Kw tua chậm

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw  - 1490 Vòng/phút (loại thường) : 2.950.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw  - 1490 Vòng/phút (Lớn, vỏ gang) : 3.700.000 vnđ Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại.

2.950.000 VNĐ

motor 1 pha Toàn Phát 3,5Kw tua nhanh
motor 1 pha Toàn Phát 3,5Kw tua nhanh

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw  - 2900 Vòng/phút (loại thường) : 2.900.000 vnđ Động cơ điện 1 pha Toàn Phát  3,5Kw  - 2900 Vòng/phút (Lớn, vỏ gang) : 3.600.000 vnđ Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại.

2.900.000 VNĐ

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 1500 Vòng/phút Mặt Bích
Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 1500 Vòng/phút Mặt Bích

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 4,0Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 5,5Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 7,5Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 11Kw - 900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 11Kw - 900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 11Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 11Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 15Kw - 900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 15Kw - 900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 11Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 11Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 15Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 15Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 15Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 15Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 18,5Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 18,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 18,5Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 18,5Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 22Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 22Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 22Kw - 2900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 22Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 30Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 30Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha 37Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 pha 37Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh.

Liên hệ

Động cơ điện 3 Pha Động cơ điện 3 Pha 45Kw - 900 Vòng/phút
Động cơ điện 3 Pha Động cơ điện 3 Pha 45Kw - 900 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Động cơ điện 3 Pha 45Kw - 1500 Vòng/phút
Động cơ điện 3 Pha 45Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ được quấn 100% dây điện từ bằng đồng. Phụ tùng, linh kiện được gia công sản xuất đồng bộ Động cơ chạy êm, sinh công lớn, đạt hiệu suất cao Tuổi thọ động cơ cao, tiết kiệm điện năng. Kiểu dáng thiết kế hiện đại. Động cơ được sử dụng vào nhiều mục đích trong sinh hoạt và trong sản xuất kinh doanh

Liên hệ

Motor Zomax 1,5-3HP
Motor Zomax 1,5-3HP

Motor Zomax 1,5-3HP

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-412
Motor Zomax Z100-412

- Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-415
Motor Zomax Z112-415

  - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z132-423
Motor Zomax Z132-423

 - Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-212
Motor Zomax Z100-212

 - Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-215
Motor Zomax Z100-215

 - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.750.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-223
Motor Zomax Z112-223

- Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.250.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/4HPC
Motor Genfor GM-1/4HPC

  - Công suất (Hp/kW): 1/4/0,1875   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

1.150.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/4HP
Motor Genfor GM-1/4HP

  - Công suất (Hp/kW): 1/4/0,1875   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

1.650.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/2HPC
Motor Genfor GM-1/2HPC

 - Công suất (Hp/kW): 1/2/0,375  - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

2.350.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1HP
Motor Genfor GM-1HP

  - Công suất (Hp/kW): 1/0,75   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

2.950.000 VNĐ

Motor Genfor GM-2HP
Motor Genfor GM-2HP

  - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

4.350.000 VNĐ

Mô tơ Genfor GM-3HP
Mô tơ Genfor GM-3HP

  - Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

5.550.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.500.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.550.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp

Liên hệ

Động cơ điện dasu 3 pha Y2-71M2-2 (0.37kw)
Động cơ điện dasu 3 pha Y2-71M2-2 (0.37kw)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-2 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 (0.55kw)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 (0.55kw)

động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M1-2 (0.55 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M1-2 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-2 (0.55 kw)được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-4 (0.75W)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-4 (0.75W)

Motor dasu 3 pha Y2-80M2-4  được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw), động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-2 (2.2kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-2 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L-2 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L2-4 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L2-4 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L2-4 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2- 132M2-6 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2- 132M2-6 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M2-6 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M-4 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M-4 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-132M-4 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-6 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-6 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-6 (7.5kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M1-2 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M1-2 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M1-2 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-4 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-4 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-4 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo