FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Motor Điện được nhiều khách hàng quan tâm nhấtMotor Zomax 1,5-3HP

Motor Zomax 1,5-3HP

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-412

- Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-415

  - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z132-423

 - Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-212

 - Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-215

 - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.750.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-223

- Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.250.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/4HPC

  - Công suất (Hp/kW): 1/4/0,1875   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

1.150.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/4HP

  - Công suất (Hp/kW): 1/4/0,1875   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

1.650.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1/2HPC

 - Công suất (Hp/kW): 1/2/0,375  - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

2.350.000 VNĐ

Motor Genfor GM-1HP

  - Công suất (Hp/kW): 1/0,75   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

2.950.000 VNĐ

Motor Genfor GM-2HP

  - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

4.350.000 VNĐ

Mô tơ Genfor GM-3HP

  - Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25   - Dòng điện/Điện áp/Tần số: 1pha/220V/50-60Hz

5.550.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.500.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.550.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp

Liên hệ

Động cơ điện dasu 3 pha Y2-71M2-2 (0.37kw)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-2 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 (0.55kw)

động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M1-2 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-2 (0.55 kw)được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-4 (0.75W)

Motor dasu 3 pha Y2-80M2-4  được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw), động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L-2 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L-2 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L2-4 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L2-4 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2- 132M2-6 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M2-6 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-132M-4 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-132M-4 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-6 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-6 (7.5kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M1-2 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M1-2 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-4 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-4 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-4 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-4 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-6 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-6 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-2 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-2 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-4 22 kw

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-4 22 kw động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L2-6 (22 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L2-6 (22 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-2 (22 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-2 (22 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Gọi mua hàng