Ổn áp Robot 1 phaỔn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.250.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA.

1.890.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 2KVA

1.550.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA.

1.700.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA.

1.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 5KVA

2.300.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào: 90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 5KVA

2.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 8KVA

3.800.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (140V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (140V - 250V)

- Điện áp vào: 140V - 250V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA

1.450.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (90V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA.

1.650.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (60V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA.

1.700.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (40V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.750.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.280.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.350.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 2KVA

2.370.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.410.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA

2.900.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA

2.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA

3.300.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA

3.380.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

3.530.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

3.730.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

4.320.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

4.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

5.810.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA

6.160.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào:  60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

6.760.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

7.390.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )

 Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA được thiết kế rất phù hợp với các thiết bị sử dụng điện trong sinh hoạt, với mục đích chính là bảo vệ, tăng tuổi thọ và tăng hiệu quả cho các loại thiết bị điện.

6.160.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

7.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

8.570.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

9.040.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào : 150V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

8.250.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

8.650.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

9.360.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

9.830.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

11.480.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

12.660.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

14.060.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

15.560.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

16.440.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

18.150.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

20.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500x 410 x 650 mm.

21.140.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào : 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

19.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

21.170.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

24.300.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

27.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

31.460.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

35.790.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

36.100.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650x 450 x 1200 mm.

38.550.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

42.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

48.150.000 VNĐ

Ổn áp Robot Class​y 5KVA (90V - 250V )
Ổn áp Robot Class​y 5KVA (90V - 250V )

- Công suất 5 KVA - Tần số 50/60 Hz - Điện áp đầu vào 90V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 400x245x345mm - Loại 1 pha

Liên hệ

Ổn áp Robot Classy 5KVA (130V - 270V)
Ổn áp Robot Classy 5KVA (130V - 270V)

- Điện áp đầu vào 130V - 270V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Tần số 50/60 Hz - Công suất 5 KVA - Kích thước 400x245x345mm - Loại 1 pha

Liên hệ

Ổn áp Robot Classy 5KVA (50V - 250V)
Ổn áp Robot Classy 5KVA (50V - 250V)

- Công suất 5 KVA - Tần số 50/60 Hz - Điện áp đầu vào 50V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 400x280x445mm - Loại 1 pha

Liên hệ

Ổn áp Robot Classy 8KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot Classy 8KVA (90V - 250V)

- Điện áp đầu vào 90V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Tần số 50/60 Hz - Công suất 8 KVA - Loại 1 pha

Liên hệ

Ổn áp Robot Classy 8KVA (50V - 250V)
Ổn áp Robot Classy 8KVA (50V - 250V)

- Tần số 50/60 Hz - Công suất 8 KVA - Loại 1 pha - Điện áp đầu vào 50V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V

Liên hệ

Ổn áp Robot ​Classy 10 KVA (50V - 250V)
Ổn áp Robot ​Classy 10 KVA (50V - 250V)

- Tần số 50/60 Hz - Công suất 8 KVA - Điện áp đầu vào 50V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 540x320x550mm - Loại 1 pha

Liên hệ

Ổn áp Robot Classy 10 KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot Classy 10 KVA (90V - 250V)

- Công suất 8 KVA - Tần số 50/60 Hz - Điện áp đầu vào 90V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 540x320x550mm

Liên hệ

Ổn áp R​obot Classy 10 KVA (130V - 270V)
Ổn áp R​obot Classy 10 KVA (130V - 270V)

- Loại 1 pha - Tần số 50/60 Hz - Công suất 8 KVA - Điện áp đầu vào 130V - 270V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 540x320x550mm

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo