Động cơ diesel JIANG KING (Indonesia)Động cơ Diesel JIANG KING S1110 (D20)
Động cơ Diesel JIANG KING S1110 (D20)

Động cơ diesel JIANG KING S1110 (D20) được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 16 KW tương đương 20HP, hoạt động mạnh mẽ, máy khỏe bền bỉ.

Liên hệ

Động cơ Diesel JIANG KING S1115 (D24)
Động cơ Diesel JIANG KING S1115 (D24)

Động cơ Diesel JIANG KING S1115 (D24) được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 17.6 KW tương đương 24HP, hoạt động mạnh mẽ

Liên hệ

Động cơ diesel JIANG KING S1125 (D28)
Động cơ diesel JIANG KING S1125 (D28)

Động cơ diesel JIANG KING S1125 (D28) được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 20.55 KW tương đương 28HP, hoạt động mạnh mẽ, máy khỏe chạy êm và bền bỉ. Động co JIANG KING S1125 có 3 loại: làm mát bằng nước, làm mát bằng nước có đề và làm mát bằng gió có đề. JIANG KING S1125 (D28) được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 20.55 KW tương đương 28HP, hoạt động mạnh mẽ, máy khỏe chạy êm và bền bỉ. Động co JIANG KING S1125 có 3 loại: làm mát bằng nước, làm mát bằng nước có đề và làm mát bằng gió có đề.

Liên hệ

Động cơ diesel JIANG KING S1130 (D30)
Động cơ diesel JIANG KING S1130 (D30)

Động cơ diesel JIANG KING S1130 (D30) được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 22 KW tương đương 30HP, hoạt động mạnh mẽ, máy khỏe và bền bỉ. Động co JIANG KING S1130  có 2 loại: làm mát bằng nước có đề và làm mát bằng gió có đề.  

Liên hệ

Động cơ diesel JIANG KING S1133 (D33)
Động cơ diesel JIANG KING S1133 (D33)

Động cơ JIANG KING S1133 (D33) là loại động cơ làm mát bằng nước, có đề, được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với công suất 24.6 KW tương đương 33HP, hoạt động mạnh mẽ, máy khỏe và bền bỉ. 

Liên hệ

Gọi mua hàng