Động cơ điện KaijieliĐộng cơ điện Kaijieli-0.37KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.37KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.37KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-0.37KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.37KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.37KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.55KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-0.8KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-1.1KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-1.5KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-2.2KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng, thiết kế gọn nhẹ, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-3KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-3KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-3KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-3KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-3KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-3KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-2800V/P
Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-2800V/P

Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-2800V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-1450V/P
Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-1450V/P

Động cơ điện Kaijieli-3.7KW-1450V/P sử dụng cộng nghệ của Đức. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. An toàn khi sử dụng.  

Liên hệ

Gọi mua hàng