FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phát điện BamBooMáy phát điện Bamboo BmB 8800EAT diesel

Máy phát điện (Tủ ATS) CS liển tục   :  6,5kw CS dự phòng:  7kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động: đề+ắc quy+ tủ ATS Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 160kg

33.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 9800EAT diesel ( ATS)

Máy phát điện (ATS) CS liển tục   :  7,5kw CS dự phòng:  8,0kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220v – 1pha Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động:đề+ắc quy+ tủ ATS Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 162 kg    

34.300.000 VNĐ

Máy phát điện BamBoo BmB 9800ET diesel

Máy phát điện CS liển tục   :  7,5kw CS dự phòng:  8,0kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220v – 1pha Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động:đề+ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 160kg    

31.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 12000EX (10KW chạy xăng)

Máy phát điện Bamboo 12000EX Máy phát điện XĂNG CS liển tục   :  9,5kw CS dự phòng:  10kw Động cơ : BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220 - 240v/1Pha Dung tích bình xăng : 20 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Xăng Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 145 kg  

32.200.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7800ET

Công suất liển tục   :  5,5kw Công suất dự phòng:  6 kw Động cơ : BMB188F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 152 kg

25.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3600C chạy xăng

Máy phát điện Bamboo 3600C Công suất: 2.5 – 2.8kW Điện thế AC: 220 – 240V Động cơ: 4 thì Công suất động cơ: 5.5Hp Dung tích bình chứa: 15 lít

7.900.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3600E chạy xăng

Máy phát điện Bamboo 3600E Công suất: 2.5 – 2.8kW Điện thế AC: 220 – 240V Động cơ: 4 thì Công suất động cơ: 5.5Hp

9.300.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 4800C xăng

Động cơ: 6.5 HP 4 thì Công suất: 3.0 – 3.5 kW Điện thế: AC 220-240V Dung tích bình xăng: 15 lít

8.200.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 4800E chạy xăng (3Kw đề)

Động cơ: 6.5 HP 4 thì Công suất: 3.0 – 3.5 kW Dung tích bình xăng: 15 lít Khởi động: Điện đề + ắc quy 

9.700.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3800E chạy xăng (2.8Kw đề)

Động cơ: 6.5 HP 4 thì, có đề Công suất: 2,8 – 3.2 kW Điện thế: AC 220-240V

9.200.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3800C chạy xăng (2.8Kw)

- Động cơ: 6.5 HP 4 thì - Công suất: 2,8 – 3.2 kW - Điện thế: AC 220-240V - Dung tích bình xăng: 15 lít

7.900.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo Bmb EU3000i inverter

- Công suất: 2,5– 3 kW - Điện thế AC:  220-240V - Dung tích bình xăng: 2,5 lít - Khởi động: Giật nổ, INVENTER

18.200.000 VNĐ

Máy phát điện Diesel Bamboo 7800E

Máy phát điện Bamboo 7800E chạy dầu Diesel Máy phát điện DIESEL CS liển tục   :  5,0kw CS dự phòng:  5,5kw Động cơ : BMB188F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 152 kg Công nghệ Nhật SX tại Trung Quốc Bảo hành 1 năm.

21.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo EU25i inverter (2,5 KW)

Máy phát điện Bamboo BmB EU25i Máy phát điện XĂNG loại inverter Công suất : 1,9KW - 2,0 kw Động cơ : 4 HP;4 thì. Điện thế AC : 220 - 240v Dung tích bình xăng : 2,5 lít Khởi động : Giật nổ,INVENTER Nhiên liệu : Xăng Tiêu hao nhiên liệu: 0,8 lít/giờ Có vỏ chống ồn Trọng lượng khô : 26 kg.

13.700.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7800EX

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7800EX - CS liên tục    : 5,0kw/7,0kva - CS dự phòng: 5,5kw/7,0kva - Điện thế AC : 220 - 240v - Dung tích bình xăng : 15 lít

15.950.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9800EX

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9800EX - CS liên tục    : 8,0kw/10kva - CS dự phòng: 8,5kw/10,6 kva - Động cơ : 13 HP;4 thì. - Điện thế AC : 220 - 240v

23.300.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 11800EX

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 11800EX - CS liên tục: 9kw/12kva - CS dự phòng: 10kw/13kva - Động cơ: 16HP - 4 thì. - Điện thế AC:220V

25.800.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 5500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 5500ET   - CS liên tục: 3,2kw/4,0kva - CS dự phòng: 3,8kw/4,75kva - Động cơ : 210/ 7HP/3600;4 thì - Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz - Dung tích bình xăng : 15 lít

18.500.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7500ET  - CS liên tục: 5,5kw/6,9kva - CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva - Động cơ: 420/ 15HP/3600;4 thì - Điện thế: AC 220 - 240v/50Hz

23.500.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9500ET - CS liên tục: 8,0kw/10kva - CS dự phòng: 8,5kw/10,6kva - Động cơ : 460/ 16HP/3600;4 thì - Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz

28.300.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 12000GP

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 12000GP - CS liển tục: 9,5kw/12kva - CS dự phòng:  10kw/13kva - Động cơ : BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

34.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 3300W xăng inverter

Máy phát điện Bamboo BmB 3300W xăng inverter - Công suất: 3.0kw - 3,3kw - Động cơ: 4 HP;4 thì. - Điện thế AC : 220 - 240v - Dung tích bình xăng : 2,5 lít

19.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB EU3500i inverter

Máy phát điện Bamboo BmB EU3500i inverter - Khởi động :Giật nổ,INVENTER - Nhiên liệu : Xăng - Tiêu hao nhiên liệu: 0,6L/h - Trọng lượng khô : 38 kg

20.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800ET-S

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800ET-S - CS liển tục:  8.5kva - CS dự phòng:  7kw/9,0kva - Động cơ :BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

29.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800EAT-S

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800EAT-S - CS liển tục: 6,5kw/9,0kva - CS dự phòng: 7kw/9,0kva - Động cơ: BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

31.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800ET3P

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800ET3P - Máy phát điện 3 pha - CS liển tục: 7,5kw/10kva - CS dự phòng:  8,0kw/10kva - Động cơ: BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

34.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800EAT3P

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800EAT3P - CS liển tục: 7,5kw/10kva - CS dự phòng:  8,0kw/10kva - Động cơ :BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

36.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500DET - Máy phát điện DIESL - CS liên tục: 5,5kw/6,9kva - CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva - Động cơ: D186/ 8,6HP

25.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500DET - Máy phát điện DIESL - CS liên tục: 7,0kw/8,8kva - CS dự phòng: 7,5kw/9,4kva - Động cơ: D188/ 9,2HP

28.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500DET Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,5kw/9,4kva CS dự phòng: 8,0kw/10kva Động cơ: D192/10,9HP Vòng tua: 3000rpm/1Pha

32.200.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500EAT CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva Động cơ :D186/ 8,6hp/3000rpm Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz Dung tích bình xăng : 15 lít Dầu bôi trơn máy: 1,65Lít

29.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500EAT Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,0kw/8,8kva CS dự phòng: 7,5kw/9,4kva Động cơ: D188/ 9,2hp/3000rpm

32.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500EAT Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,5kw/9,4kva CS dự phòng: 8,0kw/10kva Động cơ: D192/10,9HP

35.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.1Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.1Euro CS liển tục:  10kw/13kva CS dự phòng:  12kw/15kva Động cơ: 4 thì,2 xilanh,1500v/p Vòng tua: 1500v/p

138.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.3Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.3Euro CS liển tục:  10kw/13kva CS dự phòng:  12kw/15kva Động cơ: 4 thì,2 xi lanh, Vòng tua: 3000v/p

95.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 15Euro

CS liển tục: 15kw/19kva CS dự phòng: 17kw/21kva Tủ ATS: có Vòng tua: 1500v/p

146.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 16Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 16Euro CS liển tục: 16kw/20kva CS dự phòng:  18kw/22kva Tủ ATS: có Vòng tua: 1500v/p

155.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 100Euro

CS dự phòng: 105kw/125kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p Điện thế AC: 3 pha -380V-50Hz

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 20Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 20Euro CS liển tục:  20kw/25kva CS dự phòng:  22kw/28kva Tủ ATS : có Động cơ : 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p

175.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 80Euro

CS liển tục: 78kw/98kva CS dự phòng: 80kw/100kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 75Euro

CS dự phòng:  77kw/95kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p Điện thế AC: 3 pha -380V-50Hz

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 30Euro

CS liển tục: 30kw/38kva CS dự phòng: 32kw/40kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p

205.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 68Euro

CS liên tục:  68Kw / 85kva CS dự phòng:  75Kw / 94kva Tủ ATS: có Động cơ: CUMMINS Vòng tua: 1500v/p

365.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 40Euro

CS liển tục:  40Kw/50kva CS dự phòng:  44Kw/55kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh

217.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 50Euro

CS liên tục: 50Kw / 63kva CS dự phòng: 55Kw / 69kva Tủ ATS: có Động cơ: BAMBOO Vòng tua: 1500v/p Điện thế AC: 220V/380V-50Hz

255.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng