Ổn áp LiOa 3 phaỔn áp Lioa 3 Pha khô SH3-3K
Ổn áp Lioa 3 Pha khô SH3-3K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Công suất: 3 kVA Kích thước (D x R x C): 410 x 280 x 640 mm Trọng lượng: 29 kg

3.650.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-3K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-3K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Công suất 3KVA Kích thước : 410 x 280 x 640 mm Trọng lượng : 29 Kg

4.650.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-6K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-6K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 410 x 280 x 640 mm Trọng lượng 32 kg

5.200.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-6K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-6K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (mm) 410 x 280 x 640 Trọng lượng (Kg) 32

6.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-10K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-10K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) (mm) 480 x 365 x 715 Trong lương( Kg) 44

6.950.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-10K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-10K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) mm 480 x 365 x 715 Trọng lượng 44 Kg

7.850.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-15K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-15K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) (mm) 480 x 365 x 715. Trọng lượng 52 Kg.  

10.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-15K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-15K

- Nhiệt độ môi trường -5°C ~ +40°C. - Kích thước (D x R x C) (mm) 480 x 365 x 715. - Trọng lượng : 52 Kg.

12.570.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-20K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-20K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước : 545 x 390 x 1090 mm Trọng lượng 78 Kg

13.850.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-20K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-20K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 545 x 390 x 1090 mm Trọng lượng 96 Kg

16.900.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-30K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-30K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) (mm) 545 x 390 x 1090 Trọng lượng 87 Kg

19.400.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-30K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-30K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 545 x 390 x 1090 mm Trọng lượng 107 Kg

24.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-45K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-45K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) (mm) 610 x 470 x 1270 Trọng lượng 176 Kg

30.360.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-45K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-45K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 670x 575 x 1280 mm Trọng lượng : 206 Kg

36.000.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-60K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-60K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 610 x 470 x 1270 mm. Trọng lượng : 188 Kg.

36.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-60K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-60K

- Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C. - Kích thước (D x R x C) : 670 x 575 x 1280 mm. - Trọng lượng : 232 Kg.

45.000.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 pha SH3-75K
Ổn áp Lioa 3 pha SH3-75K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C)  670 x 575 x 1280 mm. Trọng lượng 218 Kg

44.120.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-75K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-75K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 780x 760 x 1900 mm  Trọng lượng 360 Kg

51.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-100K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-100K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước : 670 x 575 x 1280 mm Trọng lượng 246 Kg

56.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-100K
Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-100K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 780x 760 x 1900 mm Trọng lượng 386 Kg

69.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-150K
Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-150K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) (mm) 780 x 660 x 1900 Trọng lượng : 487 Kg

86.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa 3 Pha NM-150K
Ổn áp Lioa 3 Pha NM-150K

Hải Minh chuyên bán Ổn Áp chính hãng giá tốt nhất. Kích thước (D x R x C) 870 x 670 x 1800 (mm) Trọng lượng 472 Kg

69.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng