Máy bơm hỏa tiễnMáy bơm hỏa tiễn WILO PSB-1533HE
Máy bơm hỏa tiễn WILO PSB-1533HE

- Điện áp: 3 pha/380V - 50Hz - Công xuất: 1.1KW (1.5HP) - Đường kính bơm: 4 inch - Cột áp: 87m - Lưu lượng: 6.9m3/h

13.000.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn WILO PSB-3033QE
Máy bơm hỏa tiễn WILO PSB-3033QE

- Nguồn điện: 3Pha / 380V / 50Hz - Đường kính bơm: 4 inch - Công suất: 2,2KW / 3,0HP - Cột áp: Lên tới 80m - Lưu Lượng: Lên tới 15.9m³/h

19.000.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn WILO PSB-5533QE
Máy bơm hỏa tiễn WILO PSB-5533QE

- Điện áp: 380V-3pha - Công suất: 4 KW - Đẩy cao: 129 m - Lưu lượng: 15.8 m3/h - Số cánh: 22 cánh

27.200.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/29 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/29 5.5HP-380V

- Điện áp: 380V - Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h - Số lượng cánh quạt: 29 - Hiệu suất: 6.0/137 - 8.4/107 - 10.8/54 (m3/m)

7.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/22 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/22 5.5HP-380V

- Điện áp: 380V - Công suất: 5.5HP - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h - Số lượng cánh quạt: 22 - Hiệu suất: 7.2/110 - 10.8/80 - 14.4/32 (m3/M)

8.000.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/20 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/20 5.5HP-380V

- Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h - Số lượng cánh quạt: 20 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch - Hiệu suất: 9.8/88 - 12.6/63 - 16.2/26 (m3/M)

8.200.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/16 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/16 5.5HP-380V

- Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 16 m3/h - Số lượng cánh quạt: 16 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

8.300.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/37 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/37 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5HP - Hiệu suất: 6.0/175 – 8.4/135 – 10.8/68 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h - Số lượng cánh quạt: 37 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

9.900.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/28 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/28 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5 HP - Hiệu suất: 7.2/140 - 10.8/101 - 14.4/40 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h - Số lượng cánh quạt: 28 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.000.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/26 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/26 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h - Số lượng cánh quạt: 26 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.200.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/20 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/20 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5HP - Hiệu suất: 9.0/80 - 15/61 - 21/35 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 16 m3/h - Số lượng cánh quạt: 20 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.300.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/8 1HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/8 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Hiệu suất: 4.8/45 - 7.2/30 - 8.4/20 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

2.750.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/13 1HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/13 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Hiệu suất: 2.4/76 - 3.6/53 - 4.8/19 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

2.650.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 4/10 1HP
Máy bơm hỏa tiễn Oshima 4/10 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h - Số lượng cánh quạt: 10

2.700.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/18 1.5HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/18 1.5HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1.5HP - Hiệu suất: 2.4/102 - 3.6/73 - 4.8/27 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

2.960.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/11 1.5HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/11 1.5HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1.5HP - Hiệu suất: 4.8/62 - 7.2/42 - 8.4/27 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.250.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/22 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/22 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 2.4/126 - 3.6/89 - 4.8/33 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

3.600.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/18 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/18 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 3.6/99 - 4.8/73 - 6.0/41 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h

3.700.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/14 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/14 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 4.8/79 - 7.2/53 - 8.4/34 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.800.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/12 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/12 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 6.0/57 - 8.4/44 - 10.8/22 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h

3.900.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/10 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/10 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 7.2/50 - 10.8/36 - 14.4/14 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h

3.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/8 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/8 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 9.0/35 - 12.6/25 - 16.2/10 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h

3.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/30 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/30 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 2.4/175 - 3.6/20 - 4.8/45 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h - Số lượng cánh quạt: 30

3.600.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn AC-33 50HP
Máy bơm hỏa tiễn AC-33 50HP

- Nguồn điện: 380V- 50/60Hz - Cỡ nòng: 6" (~150 mm) - Đường kính bơm: 10" (~250 mm) - Cột áp cực đại: 35-337 m - Lưu lượng cực đại: 170 m3/h

85.000.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn BC-20-9 30HP
Máy bơm hỏa tiễn BC-20-9 30HP

- Nguồn điện: 380V- 50/60Hz - Kích thước thân bơm: 8" (~200mm) - Cỡ nòng: 4" (~ 100mm) - Công suất lớn: 37.5 KW - Cột áp cực đại: 212 m - Lưu lượng cực đại: 70 m3/h

75.000.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/24 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/24 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 3.6/132 - 4.8/98 - 6.0/55 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h

3.700.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/20 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/20 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 4.8/113 - 7.2/76 - 8.4/49 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.800.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/17 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/17 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 6.0/80 - 8.4/62 - 10.8/30 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h

3.900.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1844 (380V) 5 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1844 (380V) 5 HP

- Kiểu dáng:                  Máy bơm hỏa tiễn APP - Xuất xứ:                      ĐÀI LOAN - Động Cơ:                    APP - Điện áp:                      380V  (3pha) - Công suất:                   1.5 HP

26.500.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1818 (220V) 1.5 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1818 (220V) 1.5 HP

- Kiểu dáng:                  Máy bơm hỏa tiễn APP - Xuất xứ:                      ĐÀI LOAN - Động Cơ:                    APP - Điện áp:                      220V  (1pha) - Công suất:                  1.5 HP

12.500.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1817 (220V) 1. 5 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP-1817 (220V) 1. 5 HP

- Kiểu dáng:                  Máy bơm hỏa tiễn APP - Xuất xứ:                      ĐÀI LOAN - Động Cơ:                    APP - Điện áp:                      220V  (1pha) - Công suất:                  1.5 HP/1.1kw - Đường kính:              1 – 1/4 inch

13.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-7
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-7

- Model: 4STM2-7 - Toàn thân inox - Công suất 0.25kw - Cột áp: 49m - Lưu lượng: 4m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

4.350.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP-4005 (220V) 1 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP-4005 (220V) 1 HP

- Kiểu dáng:                  Máy bơm hỏa tiễn APP - Xuất xứ:                      ĐÀI LOAN - Động Cơ:                    APP - Điện áp:                      220V  (1pha) - Công suất:                   1 HP

11.500.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP-2508 (220V) 1 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP-2508 (220V) 1 HP

- Xuất xứ:                      ĐÀI LOAN - Động Cơ:                    APP - Điện áp:                      220V  (1pha) - Công suất:                  1 HP - Đường kính:              1.5’’

9.500.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn APP SP​-1812 (220V) 1 HP
Máy bơm hỏa tiễn APP SP​-1812 (220V) 1 HP

- Model: SP-18212 - Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Đường kính hút - xả: 1 -1/4 inch

11.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm hỏa tiễn bằng inox APP JKCH-50 1.5HP
Máy bơm chìm hỏa tiễn bằng inox APP JKCH-50 1.5HP

- Model JKCH-50 - Nguồn điện  220V - Công suất  1.5HP - Lưu lượng  1.7m3/h - Cột áp H  40m - Cỡ nòng  1 - 1/4" (32mm)

7.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm hỏa tiễn bằng inox APP JKCH-40 1.1HP
Máy bơm chìm hỏa tiễn bằng inox APP JKCH-40 1.1HP

- Công suất 1.1HP - Lưu lượng  2.1m3/h - Cột áp H 30m - Cỡ nòng  1 - 1/4" - Nguồn điện  220V

6.600.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/14 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/14 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 7.2/70 - 10.8/51 - 14.4/20 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h

Liên hệ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/12 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/12 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 9.0/53 - 12.6/33 - 16.2/15 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h

Liên hệ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/9 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/9 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 9.0/45 - 15/34 - 21/19 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 16 m3/h

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo