FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Đầu phát điện DynamoĐầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)

Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Mã sản phẩm: SAMDI (5KW-20KW) Model sản phẩm: SAMDI Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

5.650.000 VNĐ

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

3.870.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA15.0S

Đầu phát điện HTA15.0S THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA15.0S Công suất định mức: 13.5 kVA Công suất dự phòng: 15.0 kVA

Liên hệ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S

Đầu phát điện HTA12.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA12.5S Công suất định mức: 11.3 kVA Công suất dự phòng: 12.5 kVA

11.390.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S

Đầu phát điện HTA9.0S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA9.0S Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA

8.850.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S

Đầu phát điện HTA6.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA6.5S Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1

8.000.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S

Đầu phát điện HTA4.0S Thông số ký thuật: Dynamo HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1

6.200.000 VNĐ

Đầu phát điện HTA2.8S

Đầu phát điện HTA2.8S Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1

5.260.000 VNĐ