FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Đầu phát điện DynamoĐầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)
Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)

Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Mã sản phẩm: SAMDI (5KW-20KW) Model sản phẩm: SAMDI Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

5.650.000 VNĐ

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)
Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

3.870.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S

Đầu phát điện HTA12.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA12.5S Công suất định mức: 11.3 kVA Công suất dự phòng: 12.5 kVA

10.950.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S

Đầu phát điện HTA9.0S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA9.0S Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA

8.950.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S

Đầu phát điện HTA6.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA6.5S Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1

7.790.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S

Đầu phát điện HTA4.0S Thông số ký thuật: Dynamo HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1

6.250.000 VNĐ

Đầu phát điện HTA2.8S
Đầu phát điện HTA2.8S

Đầu phát điện HTA2.8S Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1

5.300.000 VNĐ

Đầu máy phát điện 3 pha HTA6.5T
Đầu máy phát điện 3 pha HTA6.5T

Đầu phát điện: HTA6.5T Công suất định mức: 7.5 kVA Công suất dự phòng: 8.1 kVA

7.950.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S

Công suất định mức: 14.5 kVA Công suất dự phòng: 16.0 kVA Số pha: 1

11.900.000 VNĐ

Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T
Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T

Công suất định mức: 18.5 kVA Công suất dự phòng: 21.5 kVA Số pha: 3

11.900.000 VNĐ

Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T
Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T

Công suất định mức: 10.4 kVA Công suất dự phòng: 11.3 kVA Số pha: 3

9.200.000 VNĐ

Gọi mua hàng