Đầu phát điện DynamoDynamo 1 pha, 3 pha Cater (1,7KVA-50KVA)
Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)
Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)

Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW) Mã sản phẩm: SAMDI (5KW-20KW) Model sản phẩm: SAMDI Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

5.650.000 VNĐ

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)
Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

3.870.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S

Công suất định mức: 14.5 kVA Công suất dự phòng: 16.0 kVA Số pha: 1

11.650.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S

Đầu phát điện HTA12.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA12.5S Công suất định mức: 11.3 kVA Công suất dự phòng: 12.5 kVA

10.950.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S

Đầu phát điện HTA9.0S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA9.0S Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA

8.700.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S

Đầu phát điện HTA6.5S  THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA6.5S Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1

7.750.000 VNĐ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S
Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S

Đầu phát điện HTA4.0S Thông số ký thuật: Dynamo HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1

6.250.000 VNĐ

Đầu phát điện HTA2.8S
Đầu phát điện HTA2.8S

Đầu phát điện HTA2.8S Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1

5.700.000 VNĐ

Đầu máy phát điện 3 pha HTA6.5T
Đầu máy phát điện 3 pha HTA6.5T

Đầu phát điện: HTA6.5T Công suất định mức: 7.5 kVA Công suất dự phòng: 8.1 kVA

8.040.000 VNĐ

Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T
Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T

Công suất định mức: 18.5 kVA Công suất dự phòng: 21.5 kVA Số pha: 3

11.850.000 VNĐ

Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T
Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T

Công suất định mức: 10.4 kVA Công suất dự phòng: 11.3 kVA Số pha: 3

8.950.000 VNĐ

Gọi mua hàng