Ổn áp Robot 3 phaỔn áp ROBOT 3 Pha 3KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 3KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 3KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 270 x 450 (mm)

4.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 6KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

6.420.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 10KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

7.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 15KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 345 x 650 (mm)

11.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 20KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

16.800.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 25KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

19.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 30KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

22.600.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 45KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 600 x 450 x 1200 (mm)

30.500.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 60KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1200 (mm)

41.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 75KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 750 x 450 x 1350 (mm)

47.300.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 100KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 600x 800 x 1200 (mm)

60.890.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 120KVA. - Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra : 380V (±3%). - Kích thước (D x R x C) : 550x 1300 x 1200 (mm).

71.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 400KVA - Điện áp vào : 300V -> 400V - Điện áp ra : 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 700 x 1500 x 2000 (mm)

256.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 1500KVA. - Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra : 380V (±3%).

Liên hệ

Gọi mua hàng