Ổn áp Robot 3 phaỔn áp ROBOT 3 Pha 3KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 3KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 3KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 270 x 450 (mm)

5.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 6KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

7.500.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

8.360.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 15KVA 3 Pha (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 345 x 650 (mm)

10.850.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

15.650.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

18.770.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 30KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

22.180.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 45KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 600 x 450 x 1200 (mm)

31.240.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 60KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1200 (mm)

39.870.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 75KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 750 x 450 x 1350 (mm)

45.280.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 100KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V - 220V – 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 600x 800 x 1200 (mm)

61.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA (300V - 420V)

- Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra : 380V (±3%). - Kích thước (D x R x C) : 550x 1300 x 1200 (mm).

75.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA (300V - 420V)

- Điện áp vào : 300V -> 400V - Điện áp ra : 380V  (±3%) - Kích thước (D x R x C) 700 x 1500 x 2000 (mm)

208.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 1500KVA. - Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra : 380V (±3%).

Liên hệ

Ổn áp Robot 3 pha 3KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 3KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 3 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 460 x 320 x 580 (mm)

5.460.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 6KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 6KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 6 KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Kích thước: 460 x 360 x 670 mm

7.000.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 10KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 10KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 10KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Tần số: 50Hz/ 60Hz.

8.780.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 15KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 15KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 15 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 490 x 365 x 750mm - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

14.050.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 20KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 20KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 20 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

19.590.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 25KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 25KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 25KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Tần số: 50Hz/ 60Hz.

23.350.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 30KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 30KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 30 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

26.680.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 45KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 45KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 45 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 715 x 470 x 1285 (mm) - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

41.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 60KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 60KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 60KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (±3%). - Kích thước: 770 x 535 x 1320 (mm)

45.000.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 75KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 75KVA (160 - 430V)

- Công suất: 75 KVA - Tần số : 50Hz/60Hz. - Điện ra: 200V - 220V - 380V - Điện vào: 160 - 430V - Kích thước: 880 x 465 x 1465mm

59.500.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 150KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 150KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 420V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 150KVA Kích thước: 550x 1300 x 1200 mm

80.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 180KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 180KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 420V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 180KVA Kích thước: 550x 1300 x 1200 mm

129.800.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 200KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 200KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 420V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 200KVA Kích thước: 500x 1300 x 1500 mm

148.850.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 250KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 250KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 400V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 250KVA Kích thước: 700x 1500 x 1700 mm

171.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 300KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 300KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 420V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 300KVA Kích thước: 700x 1500 x 1700 mm

209.950.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 500KVA 3 Pha (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 500KVA 3 Pha (300V - 420V)

Điện áp vào: 300V -> 420V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 500KVA Kích thước: 1500x 2000 x 700 mm

308.880.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 600KVA 3 pha
Ổn áp ROBOT 600KVA 3 pha

Điện áp vào: 300V -> 400V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất: 600KVA

Liên hệ

Ổn áp ROBOT 800KVA 3 Pha
Ổn áp ROBOT 800KVA 3 Pha

Điện áp vào: 300V -> 400V Điện áp ra: 380V  (±3%) Công suất (KVA): 800 Tần số: 50Hz/60Hz.

Liên hệ

Ổn áp ROBOT 1000KVA 3 Pha
Ổn áp ROBOT 1000KVA 3 Pha

Điện áp vào: 300V -> 400V Điện áp ra: 380V  (±3%) Tần số: 50Hz/60Hz.

Liên hệ

Ổn áp ROBOT 1200KVA 3 Pha
Ổn áp ROBOT 1200KVA 3 Pha

Điện áp vào: 300V -> 400V Điện áp ra: 380V  (±3%) Tần số: 50Hz/60Hz. Hiệu suất: ≥98%.

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo