FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Motor điện Hitachi 3 phaĐộng cơ điện Hitachi-0.4KW-2800

Động cơ điện Hitachi-0.4KW-2800 đạt công suất 0.5HP vận hành mạnh mẻ, thiết kế gọn nhẹ, được quấn dây đồng 100%, cấp cách điện F, khả năng chịu nhiệt độ cao...  

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-0.75KW-1450

  Động cơ điện Hitachi-0.75KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-1.5KW-2800

Động cơ điện Hitachi-1.5KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-1.5KW-1450

Động cơ điện Hitachi-1.5KW-1450 thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-2.2KW-2800

Động cơ điện Hitachi-2.2KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Sức chịu nhiệt cao...

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-2.2KW-1450

Động cơ điện Hitachi-2.2KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-3.7KW-2800

Động cơ điện Hitachi-3.7KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-3.7KW-1450

Động cơ điện Hitachi-3.7KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-5.5KW-1450

Động cơ điện Hitachi-5.5KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-5.5KW-2800

Động cơ điện Hitachi-5.5KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-7.5KW-1450

Động cơ điện Hitachi-7.5KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.  Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-7.5KW-2800

Động cơ điện Hitachi-7.5KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.  Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-11KW-2800

Động cơ điện Hitachi-11KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-11KW-1450

Động cơ điện Hitachi-11KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-15KW-2800

Động cơ điện Hitachi-15KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-15KW-1450

Động cơ điện Hitachi-15KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-18.5KW-2800

Động cơ điện Hitachi-18.5KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-18.5KW-1450

Động cơ điện Hitachi-18.5KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-22KW-2800

  Động cơ điện Hitachi-22KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-22KW-1450

Động cơ điện Hitachi-22KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-30KW-2800

Động cơ điện Hitachi-30KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-30KW-1450

  Động cơ điện Hitachi-30KW-1450 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái. Thiết kế gọn nhẹ, an toàn khi sử dụng, sức chịu nhiệt cao.

Liên hệ

Động cơ điện Hitachi-0.75KW-2800

Động cơ điện Hitachi-0.75KW-2800 sử dụng cộng nghệ Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan. Động cơ hoạt động mạnh mẻ và êm ái.

Liên hệ

Gọi mua hàng