Ổn ápỔn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 1KVA

1.190.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 1KVA

1.350.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra : 220V. - Công suất : 2KVA.

1.590.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 2KVA

1.650.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 3KVA.

1.990.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 220V. - Công suất : 3KVA.

2.090.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 5KVA

2.650.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào: 90V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 5KVA

2.890.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 8KVA

4.090.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 10KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 10KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 220V. - Công suất: 10KVA.

4.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào: 140V - 250V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất : 1KVA

1.390.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 1KVA.

1.490.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 1KVA.

1.459.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất: 1KVA

1.690.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 2KVA

1.690.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 2KVA

1.790.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất: 2KVA

1.990.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất : 2KVA

2.150.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất: 3KVA

2.150.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất : 3KVA

2.250.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 3KVA

2.450.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất: 3KVA

2.690.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 100V - 120 - 220V. - Công suất : 5KVA

2.790.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120 - 220V. - Công suất : 5KVA

2.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V. - Công suất : 5KVA

3.190.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V. - Công suất : 5KVA

3.450.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra : 110V - 220V. - Công suất : 8KVA.

4.390.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 110V - 220V. - Công suất : 8KVA

4.650.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào:  60V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V. - Công suất : 8KVA.

5.150.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra : 110V - 220V. - Công suất : 8KVA.

5.250.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )

 Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA được thiết kế rất phù hợp với các thiết bị sử dụng điện trong sinh hoạt, với mục đích chính là bảo vệ, tăng tuổi thọ và tăng hiệu quả cho các loại thiết bị điện.

4.990.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

5.690.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

7.190.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

7.490.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào : 150V - 250V - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

6.690.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

7.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

7.890.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

8.600.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

8.790.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

9.690.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

9.650.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

10.090.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 100V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

12.290.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

13.750.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

15.190.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500x 410 x 650 mm.

15.450.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào : 140V - 240V. - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

14.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

15.800.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

17.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

19.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

26.800.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra : 110V - 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

28.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra : 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

32.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V - Điện áp ra : 220V (±3%) - Kích thước (D x R x C) 650x 450 x 1200 mm.

32.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra : 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

33.900.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra : 220V (±3%). - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

35.700.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-500
Ổn áp Lioa SH-500

- Điện áp vào : 150(130V) - 250V. - Điện áp ra : • 220V • 120V • 100V

990.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI-500
Ổn áp Lioa DRI-500

- Công suất 0.5 KVA. - Điện áp vào của LIOA DRI - 500 : 90V ~ 250V.

1.120.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-1000
Ổn áp Lioa SH-1000

- Điện áp vào : 150 V - 250 V. - Điện áp ra : 110 - 220 V (±2~3%).

1.220.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 1000
Ổn áp Lioa DRI 1000

- Sản phẩm : DRI - 1000. - Công suất : 1 kVA. - Điện áp vào(dải điện áp) : 90V ~ 250V.

1.290.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 1000
Ổn áp Lioa DRII 1000

- Sản phẩm : DRII-1000. - Công suất (kVA) : 1. - Điện áp vào: 50V ~ 250V.

1.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 2000
Ổn áp Lioa SH 2000

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~3%).

1.790.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRI 2000
Ổn áp LIOA DRI 2000

- Sản phẩm : DRI - 2000 / Công suất : 2 kVA. - Kích thước (D x R x C) : 285 x 208 x 218 mm

1.850.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 2000
Ổn áp LIOA DRII 2000

- Sản phẩm : DRII - 2000. - Công suất : 2 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V.

2.090.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH3000
Ổn áp Lioa SH3000

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra : 100 - 120 - 220 V (±2 ~ 3%).

2.290.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRI 3000
Ổn áp LIOA DRI 3000

- Điện áp vào : 90 V - 240 V. - Điện áp ra : 100V - 110V - 220 V (±1,5~2%).

2.390.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 3000
Ổn áp LIOA DRII 3000

- Điện áp vào : 50V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

2.740.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 5000
Ổn áp Lioa SH 5000

- Điện áp vào : 150V(130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 110V - 220V (± 2 ~ 3%)

2.730.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 5000
Ổn áp Lioa DRI 5000

- Điện áp vào : 90V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

3.040.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 5000
Ổn áp Lioa DRII 5000

- Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

3.870.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 7500
Ổn áp Lioa SH 7500

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

3.960.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 7500
Ổn áp Lioa DRI 7500

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

4.840.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 7500
Ổn áp Lioa DRII 7500

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

5.840.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 10000
Ổn áp Lioa SH 10000

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

4.590.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 10000
Ổn áp Lioa DRI 10000

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

6.290.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 10000
Ổn áp LIOA DRII 10000

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

7.350.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 15000
Ổn áp Lioa SH 15000

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 150V(130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

7.990.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI-15000
Ổn áp Lioa DRI-15000

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

11.090.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII-15000
Ổn áp Lioa DRII-15000

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

13.390.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-20000
Ổn áp Lioa SH-20000

- Công suất : 20 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ( ± 2 ~3%).

10.490.000 VNĐ

Gọi mua hàng