FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phát điện KoopMáy phát điện Diesel Koop KDF4000X ( Máy trần )
Máy phát điện Diesel Koop KDF4000X ( Máy trần )

Model: KDF4000X Tần số định mức [Hz]: 50-60 Điện áp định mức [v]: 220 Công suất đầu ra định mức [Kva]: 2,8 Công suất đầu ra tối đa [Kva]: 3,0

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF16000Q-3
Máy phát điện KOOP KDF16000Q-3

Model: Koop KDF16000Q-3 Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Dung tích xilanh: 997cc. Kiểu khởi động: đề nổ. Công suất tối đa: 12Kva.

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF12000Q -3
Máy phát điện KOOP KDF12000Q -3

Model: Koop KDF12000Q-3 Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Kiểu khởi động: đề nổ. Công suất tối đa: 9.0(11.0)Kva. Tối đa sức mạnh: 10.0()012.0 Điện áp: 380V.

Liên hệ

Máy phát điện Koop KDF6700X
Máy phát điện Koop KDF6700X

Model: KDF6700X Động cơ: Koop KD186FA Vòng tua (vòng / phút): 3000 Đầu phát: Koop

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF16000Q
Máy phát điện KOOP KDF16000Q

Model: Koop KDF16000Q Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Kiểu khởi động: đề nổ. Công suất định mức: 11.0(13.75kw) Công suất tối đa: 12.0(15kw) Điện áp: 220V.

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF12000Q
Máy phát điện KOOP KDF12000Q

Model: Koop KDF12000Q Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Kiểu khởi động: đề nổ. Công suất tối đa: 9.0(11.0)Kva. Tối đa sức mạnh: 10.0(12.0) Điện áp: 220V. Tần số: 50-60 Hz

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF8500QQ
Máy phát điện KOOP KDF8500QQ

Model: Koop KDF8500QQ Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề điện. Công suất đầu ra định mức: 5.5(6.9)Kva. Công suất đầu ra tối đa: 6.0(7.5)Kva Chế độ kích thích: AVR. Điện áp: 220V.

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF8500Q
Máy phát điện KOOP KDF8500Q

Model: Koop KDF8500Q Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề điện. Công suất đầu ra định mức: 6.0(7.5)Kva. Công suất đầu ra tối đa: 6.5(8.1)Kva

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF7500Q
Máy phát điện KOOP KDF7500Q

Model: Koop KDF7500Q Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề điện. Công suất đầu ra định mức: 5.0(6.3)Kva. Công suất đầu ra tối đa: 5.5(6.9)Kva Chế độ kích thích: tự kích thích Điện áp: 220V.

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF16000XE-3
Máy phát điện KOOP KDF16000XE-3

Model: Koop KDF16000XE-3 Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề nổ. Công suất định mức: 12 Kva. Tối đa sức mạnh: 13 Kva Số pha: 3

Liên hệ

Máy phát điện KOOP KDF16000XE
Máy phát điện KOOP KDF16000XE

Model: Koop KDF16000XE Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề nổ. Công suất định mức: 11 Kva. Tối đa sức mạnh: 12 Kva Số pha: 1

Liên hệ

Máy phát điện Koop KDF12000XE-3
Máy phát điện Koop KDF12000XE-3

Model: Koop KDF12000XE-3 Nhiên liệu sử dụng: Diesel. Hệ thống khởi động: đề nổ. Công suất định mức: 10 Kva. Tối đa sức mạnh: 11 Kva Số pha: 3

Liên hệ

Máy phát điện Koop KDF12000XE
Máy phát điện Koop KDF12000XE

Model: KDF12000XE Tần số [Hz]: 50-60 Điện áp [V]: 220 Công suất định mức [Kva]: 9.0 Công suất tối đa [Kva]: 10.0    

Liên hệ

Máy phát điện Koop KDF8500XE
Máy phát điện Koop KDF8500XE

MODEL: KDF8500XE TẦN SỐ [HZ]: 50-60 ĐIỆN ÁP [V]: 220 CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC [KVA]: 6.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA [KVA]: 6.5

Liên hệ

Máy phát điện Koop KDF7500XE
Máy phát điện Koop KDF7500XE

MODEL: KDF7500XE TẦN SỐ [HZ]: 50-60 ĐIỆN ÁP [V]: 220 CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC [KVA]: 5.0 CÔNG SUẤT TỐI ĐA [KVA]: 5.5

Liên hệ

Gọi mua hàng