FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phát điện động cơ DieselMáy phát điện động cơ Diesel 15KW

Động cơ D28 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 15KW trung quốc: Giá bán: 31.500.000 Động cơ D28 Nước đề (Dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 15KW trung quốc: Giá bán: 37.500.000 Động cơ D28 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo Hữu Toàn : Giá bán: 34.500.000 Động cơ D28 Nước đề (Dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo Hữu Toàn : Giá bán: 41.500.000

31.500.000 VNĐ

Máy phát điện đầu nổ Diesel 7,5KW

Máy phát điện đầu nổ Diesel 7,5KW   Động cơ D15 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 7.5KW trung quốc: Giá bán: 18.500.000 Động cơ D15 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 7.5KW Hữu Toàn : Giá bán: 21.500.000   Lắp ráp: Việt Nam Số pha: 1 Pha hoặc 3 Pha Bảo hành: 12 Tháng

18.500.000 VNĐ

Máy phát điện động cơ Diesel 12KW

Máy phát điện Lắp động cơ Diesel công suất 12KW   Động cơ D24 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 12KW trung quốc: Giá bán: 22.500.000 Động cơ D24 Nước đề (Dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo 12KW trung quốc: Giá bán: 26.500.000 Động cơ D24 Nước(dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo Hữu Toàn : Giá bán: 24.500.000 Động cơ D24 Nước đề (Dongfeng hoặc Samdi)+Dynamo Hữu Toàn : Giá bán: 28.500.000

22.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng