FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy bơm trục đứng


Máy bơm trục đứng là máy bơm thiết kế có động cơ nằm trên đỉnh của máy (máy bơm trục ngang có dộng cơ nằm nằm ở phần đuôi của máy). Cánh bơm được đặt dưới máy và vận hành bởi động cơ thông qua một trục nằm giữa. Máy bơm trục đứng hoạt động dựa trên nguyên tắc bơm ly tâm, cánh bơm thường là cánh kính, cho nên cột áp bơm thường rất cao và khả năng đưa nước lên cao là đặc trưng của loại máy này.