Motor điện QMMotor điện QM 0.37KW - 2800 V/P
Motor điện QM 0.37KW - 2800 V/P

Motor điện QM 0.37KW - 2800 V/P

Liên hệ

Motor điện QM 0.37KW - 1450 V/P
Motor điện QM 0.37KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 0.37 - 0.5 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 0.55KW - 1450 V/P
Motor điện QM 0.55KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 0.55 - 0.75 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 0.55KW - 2800 V/P
Motor điện QM 0.55KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 0.55 - 0.75 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 0.8KW - 1450 V/P
Motor điện QM 0.8KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 0.8 - 1 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 0.8KW - 2800 V/P
Motor điện QM 0.8KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 0.8 - 1 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 2.2KW - 1450V/P
Motor điện QM 2.2KW - 1450V/P

Model : Y3 Công suất : 2.2 - 3 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 2.2KW - 2800V/P
Motor điện QM 2.2KW - 2800V/P

Model : Y3 Công suất : 2.2 - 3 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 3KW - 1450 V/P
Motor điện QM 3KW - 1450 V/P

Motor điện QM 3KW - 1450 V/P

Liên hệ

Motor điện QM 3KW - 2800 V/P
Motor điện QM 3KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 3 - 4 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 4KW - 1450 V/P
Motor điện QM 4KW - 1450 V/P

Motor điện QM 4KW - 1450 V/P

Liên hệ

Motor điện QM 4KW - 2800 V/P
Motor điện QM 4KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 4 - 5.5 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 5.5KW - 1450 V/P
Motor điện QM 5.5KW - 1450 V/P

Motor điện QM 5.5KW - 1450 V/P

Liên hệ

Motor điện QM 5.5KW - 2800 V/P
Motor điện QM 5.5KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 5.5 - 7.5 (KW/HP) Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C

Liên hệ

Motor điện QM 7.5KW - 1450 V/P
Motor điện QM 7.5KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 7.5 - 10 (KW/HP) Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C

Liên hệ

Motor điện QM 7.5KW - 2800 V/P
Motor điện QM 7.5KW - 2800 V/P

Motor điện QM 7.5KW - 2800 V/P

Liên hệ

Motor điện QM 11KW - 1450 V/P
Motor điện QM 11KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 11 - 15 (KW/HP) Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C

Liên hệ

Motor điện QM 11KW - 2800 V/P
Motor điện QM 11KW - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất : 11 - 15 (KW/HP) Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C

Liên hệ

Motor điện QM 15KW - 1450 V/P
Motor điện QM 15KW - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất : 15 - 20 (KW/HP) Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C

Liên hệ

Motor điện QM 1100W - 1450 V/P
Motor điện QM 1100W - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất: 1100 - 1.5 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 1100W - 2800 V/P
Motor điện QM 1100W - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất: 1100 - 1.5 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút

Liên hệ

Motor điện QM 1500W - 1450 V/P
Motor điện QM 1500W - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất: 1500 - 2 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút

Liên hệ

Động cơ điện QM 1500W - 2800 V/P
Động cơ điện QM 1500W - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất: 1500 - 2 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 18500W - 2800 V/P
Động cơ điện QM 18500W - 2800 V/P

Model : Y3 Công suất: 18500 - 25 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 18500W - 1450 V/P
Động cơ điện QM 18500W - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất: 18500 - 25 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 22000W - 1450 V/P
Động cơ điện QM 22000W - 1450 V/P

Model : Y3 Công suất: 22000- 30 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 22000W - 2800V/P
Động cơ điện QM 22000W - 2800V/P

Model : Y3 Công suất: 22000- 30 (W/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 30KW - 2800V/P
Động cơ điện QM 30KW - 2800V/P

Model : Y3 Công suất: 30- 40 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Vỏ: vỏ gang chịu nhiệt lớn Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 30KW - 1450V/P
Động cơ điện QM 30KW - 1450V/P

Model : Y3 Công suất: 30- 40 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Vỏ: vỏ gang chịu nhiệt lớn Tiêu chuẩn:  ISO 9001  

Liên hệ

Động cơ điện QM 38KW - 1450V/P
Động cơ điện QM 38KW - 1450V/P

Model : Y3 Công suất: 38- 50 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 1450 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Vỏ: vỏ gang chịu nhiệt lớn Tiêu chuẩn:  ISO 9001

Liên hệ

Động cơ điện QM 38KW - 2800V/P
Động cơ điện QM 38KW - 2800V/P

Model : Y3 Công suất: 38- 50 (KW/HP) Khả năng chịu nhiệt: 200 – 300 độ C Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Chất liệu: 100% đồng nguyên chất Vỏ: vỏ gang chịu nhiệt lớn Tiêu chuẩn:  ISO 9001  

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo