Máy bơm nước PumpmanMáy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman 65WQX24-12.5-2.2 (380V)
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman 65WQX24-12.5-2.2 (380V)

- Model: 65WQX24-12.5-2.2 (380V) - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 18.3m - Lưu lượng  50 m3/h - Đường kính ống xả: 2.5’’

10.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước th​ải thân gang Pumpman 80WQX30-7-2.2 (380V)
Máy bơm chìm nước th​ải thân gang Pumpman 80WQX30-7-2.2 (380V)

- Model: 80WQX30-7-2.2 (380V) - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 10.2m - Lưu lượng  50 m3/h - Đường kính ống xả: 3’’

12.000.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước th​ải thân gang Pumpman 80WQX30-4.5-1.5 (380V)
Máy bơm chìm nước th​ải thân gang Pumpman 80WQX30-4.5-1.5 (380V)

- Model: 80WQX30-4.5-1.5 (380V) - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 7.7m - Lưu lượng  40 m3/h - Đường kính ống xả: 3’’

10.500.000 VNĐ

Máy bơm chì​m nước thải thân gang Pumpman SW1250V
Máy bơm chì​m nước thải thân gang Pumpman SW1250V

- Model: SW1250V - Công suất: 0.25kw - Cột áp: 8.5m - Lưu lượng  11 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

4.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS1900S
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS1900S

- Model: TPS1900S - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 13m - Lưu lượng 37.5m3/h - Đường kính ống xả: 3’’

7.000.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS751
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS751

- Model: TPS751 - Công suất: 0.75kw - Cột áp: 14m - Lưu lượng 18m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

5.000.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS751A (Có phao)
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS751A (Có phao)

- Model: TPS751A - Công suất: 0.75kw - Có phao - Cột áp: 14m - Lưu lượng 18m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

5.000.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước ​thải thân gang Pumpman TPS401
Máy bơm chìm nước ​thải thân gang Pumpman TPS401

- Model: TPS401 - Công suất: 0.4kw - Cột áp: 11m - Lưu lượng 16m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

3.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS401A (có p​hao)
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS401A (có p​hao)

- Model: TPS401A - Có phao - Công suất: 0.4kw - Cột áp: 11m - Lưu lượng 16m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

3.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS250
Máy bơm chìm nước thải thân gang Pumpman TPS250

- Model: TPS250 - Công suất: 0.25kw - Cột áp: 9.5m - Lưu lượng 5m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

3.350.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch Pumpman QDX10-1​6-0.75SF
Máy bơm chìm nước sạch Pumpman QDX10-1​6-0.75SF

- Model: QDX10-16-0.75SF - 2 đầu gang, thân inox, lưới inox - Công suất: 0.75kw - Cột áp: 16m - Lưu lượng: 20.5m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

5.400.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước s​ạch Pumpman QDX15-7-0.55SF
Máy bơm chìm nước s​ạch Pumpman QDX15-7-0.55SF

- Model: QDX15-7-0.55SF - 2 đầu gang, thân inox, lưới inox - Công suất: 0.55kw - Cột áp: 10m - Lưu lượng: 21m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

4.950.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch thân nhôm QDX1.5-17-0.37
Máy bơm chìm nước sạch thân nhôm QDX1.5-17-0.37

- Model: QDX1.5-17-0.37 - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 17m - Lưu lượng  5.5 m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

3.250.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch th​ân nhôm QDX3-18-0.55
Máy bơm chìm nước sạch th​ân nhôm QDX3-18-0.55

- Model: QDX3-18-0.55 - Công suất: 0.55kw - Cột áp: 20m - Lưu lượng  7 m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

3.650.000 VNĐ

Máy bơm bán chân không đầ​u lợn TJSW/15M
Máy bơm bán chân không đầ​u lợn TJSW/15M

- Công suất: 1.1 kw – 1.5HP - Họng hút xả: 9 inch - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 7.2 m3/h - Cột áp: 45 m - Kiểu : bơm ly tâm

6.500.000 VNĐ

Máy bơm bán chân không đầu l​ợn TJSW/10M
Máy bơm bán chân không đầu l​ợn TJSW/10M

- Họng hút xả: 9inch - Đường kính ống hút xả: 1.1 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 4.2 lit /phút - Cột áp: 34m - Kiểu : bơm ly tâm - Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 45 ° C - Chiều cao hút: 9m

3.200.000 VNĐ

Máy bơm nước bán chân không đầu lợn TJSW/6M
Máy bơm nước bán chân không đầu lợn TJSW/6M

- Họng hút xả: 9inch - Đường kính ống hút xả: 1.5 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 3.3 m3/h - Cột áp: 29m - Kiểu : bơm ly tâm - Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 45 ° C

3.350.000 VNĐ

Máy bơm bán chân không JET100
Máy bơm bán chân không JET100

- Họng hút xả: 9inch - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 3.0 m3 /h - Cột áp: 40m - Kiểu : bơm ly tâm - Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 45 ° C

3.850.000 VNĐ

Máy bơm đẩy cao đ​ầu chuột QB80
Máy bơm đẩy cao đ​ầu chuột QB80

- Model: QB80 - Công suất: 0.75kw - Cột áp: 53m - Lưu lượng: 3.2 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

3.350.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-7
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-7

- Model: 4STM2-7 - Toàn thân inox - Công suất 0.25kw - Cột áp: 49m - Lưu lượng: 4m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

4.350.000 VNĐ

Máy bơm đẩy cao đầu chuột QB60
Máy bơm đẩy cao đầu chuột QB60

- Model: QB60 - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

2.450.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM2-9
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM2-9

- Model: 4STM2-9 - Toàn thân inox - Công suất 0.37kw - Cột áp: 63m - Lưu lượng: 4.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm bán chân không đầu lợn SGJ800
Máy bơm bán chân không đầu lợn SGJ800

- Họng hút xả: 9inch - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 3.0 m3/h - Cột áp: 46m - Kiểu : bơm ly tâm

3.350.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-12
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-12

- Toàn thân inox - Công suất 0.55kw - Cột áp: 84 m - Lưu lượng: 4.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm đầu lợn S​GJ600
Máy bơm đầu lợn S​GJ600

- Họng hút xả: 9 inch - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 2.7 m3/h - Cột áp: 39m - Kiểu : bơm ly tâm - Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 45 ° C

3.250.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-16
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-16

- Toàn thân inox - Công suất 0.75kw - Cột áp: 112 m - Lưu lượng: 4.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm bán chân không đầu lợn TJSW/20M​
Máy bơm bán chân không đầu lợn TJSW/20M​

- Họng hút xả: 9inch - Đường kính ống hút xả: 1.25 ″ x1 - Lưu lượng tối đa: 7.2m3/h - Cột áp: 45m - Kiểu : bơm ly tâm

6.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-22
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM2-22

- Toàn thân inox - Công suất 1.1kw - Cột áp: 155 m - Lưu lượng: 4.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP115
Bơm tăng áp tự động TGP115

- Model: TGP115 - Công suất: 0.15kw - Cột áp: 22m - Lưu lượng: 1.8 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

2.250.000 VNĐ

Bơm tăng áp t​ự động TGP125
Bơm tăng áp t​ự động TGP125

- Model: TGP125 - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

3.300.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-7
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-7

- Toàn thân inox - Công suất 0.37kw - Cột áp: 52 m - Lưu lượng: 5.2 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động T​GP125C
Bơm tăng áp tự động T​GP125C

- Model: TGP125C - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

2.650.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-10
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-10

- Model: 4STM3-10 - Toàn thân inox - Công suất 0.55kw - Cột áp: 72 m - Lưu lượng: 6.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP125-H (nước nóng)
Bơm tăng áp tự động TGP125-H (nước nóng)

- Model: TGP125-H - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

3.350.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-13
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-13

- Toàn thân inox - Công suất 0.75kw - Cột áp: 94 m - Lưu lượng: 6.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP550
Bơm tăng áp tự động TGP550

- Model: TGP550 - Công suất: 0.55kw - Cột áp: 48m - Lưu lượng: 3.5 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

6.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpm​an 4STM3-18
Máy bơm chìm nước sạch pumpm​an 4STM3-18

- Model: 4STM3-18 - Toàn thân inox - Công suất 1.1kw - Cột áp:130 m - Lưu lượng: 6.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP750
Bơm tăng áp tự động TGP750

- Model: TGP750 - Công suất: 0.75kw - Cột áp: 53m - Lưu lượng: 3.2 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

5.800.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-22
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM3-22

- Toàn thân inox - Công suất 1.5kw - Cột áp:159 m - Lưu lượng: 6.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP550AC-DC (thông minh)
Bơm tăng áp tự động TGP550AC-DC (thông minh)

- Model: TGP550AC-DC - Công suất: 0.55kw - Cột áp: 52m - Lưu lượng: 3.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

8.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-6
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-6

- Model: 4STM4-6 - Toàn thân inox - Công suất 0.37kw - Cột áp:44 m - Lưu lượng: 6.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-8
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-8

- Model: 4STM4-8 - Toàn thân inox - Công suất 0.55kw - Cột áp: 58 m - Lưu lượng: 6.3 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-10
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-10

- Model: 4STM4-10 - Toàn thân inox - Công suất 0.75kw - Cột áp:73 m - Lưu lượng: 7.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Bơm tăng áp tự động TGP125C-Z
Bơm tăng áp tự động TGP125C-Z

- Model: TGP125C-Z - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

3.350.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-14
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-14

- Model: 4STM4-14 - Toàn thân inox - Công suất 1.1kw - Cột áp: 102 m - Lưu lượng: 7.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-18
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM4-18

- Model: 4STM4-18 - Toàn thân inox - Công suất 1.5kw - Cột áp: 131 m - Lưu lượng: 7.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM6-8
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM6-8

- Model: 4STM6-8 - Toàn thân inox - Công suất 0.75kw - Cột áp: 58 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM6-11
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM6-11

- Model: 4STM6-11 - Toàn thân inox - Công suất 1.1kw - Cột áp: 80 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM6-14
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM6-14

- Model: 4STM6-14 - Toàn thân inox - Công suất 1.5kw - Cột áp: 101 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pum​pman 4STM6-21
Máy bơm chìm nước sạch pum​pman 4STM6-21

- Toàn thân inox - Công suất 2.2kw - Cột áp:135 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM8-7
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM8-7

- Model: 4STM8-7 - Toàn thân inox - Công suất 0.75kw - Cột áp: 44 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm​ nước sạch pumpman 4STM8-9
Máy bơm chìm​ nước sạch pumpman 4STM8-9

- Model: 4STM8-9 - Toàn thân inox - Công suất 1.1kw - Cột áp: 57 m - Lưu lượng: 9.0 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM8-12
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4​STM8-12

- Model: 4STM8-12 - Toàn thân inox - Công suất 1.5kw - Cột áp: 76 m - Lưu lượng: 11.5 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP115-T
Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP115-T

- Model: TGP115-T - Công suất: 0.15kw - Cột áp: 22m - Lưu lượng: 1.8 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

2.300.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM8-17
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM8-17

- Model: 4STM8-17 - Toàn thân inox - Công suất 2.2kw - Cột áp: 107 m - Lưu lượng: 11.5 m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chân khô​ng, bơm đầu vênh TGP125-T
Máy bơm chân khô​ng, bơm đầu vênh TGP125-T

- Model: TGP125-T - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

2.500.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM16-9
Máy bơm chìm nước sạch pumpman 4STM16-9

- Model: 4STM16-9 - Toàn thân inox - Công suất 2.2kw - Cột áp: 53 m - Lưu lượng: 23.8 m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

Liên hệ

Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP550-T
Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP550-T

- Model: TGP550-T - Công suất: 0.55kw - Cột áp: 48m - Lưu lượng: 2.5 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

3.800.000 VNĐ

Máy bơm chân không, bơm đầu vênh ​TGP750-T
Máy bơm chân không, bơm đầu vênh ​TGP750-T

- Model: TGP750-T - Công suất: 0.75kw - Cột áp: 53m - Lưu lượng: 2.5 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ x1

4.000.000 VNĐ

Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP128-T
Máy bơm chân không, bơm đầu vênh TGP128-T

- Model: TGP128-T - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 35m - Lưu lượng: 2.1 m3/h - Đường kính ống hút xả: 1 ″ 

2.800.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch 3 p​ha 4ST8-12
Máy bơm chìm nước sạch 3 p​ha 4ST8-12

- Model: 4ST8-12 - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 76m - Lưu lượng: 10.8m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST10-10
Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST10-10

- Model: 4ST10-10 - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 62m - Lưu lượng: 14.4m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-9
Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-9

- Model: 4ST16-9 - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 53m - Lưu lượng 21m3/h - Đường kính ống xả:  2’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-12
Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-12

- Model: 4ST16-12 - Công suất: 3kw - Cột áp: 71m - Lưu lượng 23.8m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/4
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/4

- Model: GRS25/4 - Nguồn điện:  88/60/40w - Cột áp: 4/3/2m - Lưu lượng: 3/2.1/1.38 L/min - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

1.850.000 VNĐ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/6
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/6

- Model: GRS25/6 - Nguồn điện:  93/68/40w - Cột áp: 6/5/4m - Lưu lượng: 55/40/30L/min - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

1.850.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-16
Máy bơm chìm nước sạch 3 pha 4ST16-16

- Model: 4ST16-16 - Công suất: 4kw - Cột áp: 95m - Lưu lượng 23.8m3/h - Đường kính ống xả: 2’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-10
Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-10

- Model: 3STM3-10 - 2 đầu gang – thân inox - Công suất: 0.25k - Cột áp: 42m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/8
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS25/8

- Model: GRS25/8 - Nguồn điện:  100/70/40w - Cột áp: 8/5/4m - Lưu lượng: 40/25/20L/min - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

1.950.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-14
Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-14

- Model: 3STM3-14 - 2 đầu gang – thân inox - Công suất: 0.37k - Cột áp: 60m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpma​n GRS15/6
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpma​n GRS15/6

- Model: GRS15/6 - Nguồn điện:  93/68/40w - Cột áp: 6/5/4m - Lưu lượng: 55/40/30L/min - Đường kính ống xả: 1’’ x 1’’

1.950.000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-20
Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-20

- Model: 3STM3-20 - 2 đầu gang – thân inox - Công suất: 0.55k - Cột áp: 85m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS32/8
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS32/8

- Model: GRS32/8 - Nguồn điện:  225/190/125w - Cột áp: 8/7/4m - Lưu lượng: 170/90/30L /min - Đường kính ống xả: 2’’ x 2’’

3.350.000 VNĐ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS-SS25/6-1
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (không tự động) Pumpman GRS-SS25/6-1

- Model: GRS-SS25/6-1 - Nguồn điện:  93/68/40w - Cột áp: 6/5/4m - Lưu lượng: 55/40/30L /min - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (tự độn​g) Pumpman GRS12-8.5-Z
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (tự độn​g) Pumpman GRS12-8.5-Z

- Model: GRS12-8.5-Z - Nguồn điện:  100W - Cột áp: 8.5m - Lưu lượng: 1.5m3/h - Đường kính ống xả: 0.75’’ x 0.75’’

Liên hệ

Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-27
Máy bơm chìm nước sạch 3STM3-27

- Model: 3STM3-27 - 2 đầu gang – thân inox - Công suất: 0.75k - Cột áp: 115m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần ​hoàn 1 thiết bị (tự động) Pumpman GRS12-9-Z
Máy bơm tăng áp tuần ​hoàn 1 thiết bị (tự động) Pumpman GRS12-9-Z

- Model: GRS12-9-Z - Nguồn điện:  120W - Cột áp: 9m - Lưu lượng: 2m3/h - Đường kính ống xả: 1’’ x 1’’

Liên hệ

Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (tự động) Pumpman GRS15-11-Z
Máy bơm tăng áp tuần hoàn 1 thiết bị (tự động) Pumpman GRS15-11-Z

- Model: GRS15-11-Z - Nguồn điện:  200W - Cột áp: 11m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 0.75’’ x 0.75’’

Liên hệ

Máy bơm chì​m nước sạch 3STM3-37
Máy bơm chì​m nước sạch 3STM3-37

- Model: 3STM3-37 - 2 đầu gang – thân inox - Công suất: 1.1k - Cột áp: 155m - Lưu lượng: 3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’

Liên hệ

Máy bơm đĩa TCP130
Máy bơm đĩa TCP130

- Model: TCP130 - Công suất: 0.37kw - Cột áp: 20m - Lưu lượng: 4.3m3/h - Đường kính ống xả: 1’’ x 1’’

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo