Máy bơm nước ElantaMáy bơm nước Elanta NPXM 80/NPX 80 - INOX IMP
Máy bơm nước Elanta NPXM 80/NPX 80 - INOX IMP

Công suất: 0.8 (HP) Điện áp: 220v/50Hz

4.500.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta NPXM 100/NPX 100 - INOX IMP
Máy bơm nước Elanta NPXM 100/NPX 100 - INOX IMP

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220v/50Hz Lưu lượng Q: 0,6-3 (m3/h)

4.700.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 1 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta STM 1 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

2.500.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 2 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta STM 2 - NORYL IMPELLER

Công suất: 0,75 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

2.950.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 3 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta STM 3 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

3.000.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 4
Bơm dân dụng Elanta STM 4

Công suất: 1,5 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.300.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 5
Bơm dân dụng Elanta STM 5

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.950.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta STM 6
Bơm dân dụng Elanta STM 6

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.500.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 5 B - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 5 B - NORYL IMPELLER

Công suất: 1,5 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.000.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 6 B - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 6 B - NORYL IMPELLER

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.250.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 7 B - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 7 B - NORYL IMPELLER

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.900.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta CB 200 M - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta CB 200 M - NORYL IMPELLER

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.800.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta CB 200 T - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta CB 200 T - NORYL IMPELLER

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.650.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta CB 300 M - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta CB 300 M - NORYL IMPELLER

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

6.550.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta CB 300 T - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta CB 300 T - NORYL IMPELLER

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

6.150.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 1 R - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 1 R - NORYL IMPELLER

Công suất: 0,6 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

3.000.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 3 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 3 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

3.050.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NP 3 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NP 3 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

3.050.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NPM 4 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NPM 4 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1,5 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.400.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta NP 4 - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta NP 4 - NORYL IMPELLER

Công suất: 1,5 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

5.400.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta JAP 100 M - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta JAP 100 M - NORYL IMPELLER

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

4.150.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta JAP 200 M - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta JAP 200 M - NORYL IMPELLER

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.050.000 VNĐ

Bơm dân dụng Elanta JAP 300 M - NORYL IMPELLER
Bơm dân dụng Elanta JAP 300 M - NORYL IMPELLER

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220V-380V/50Hz

7.850.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SAM 1
Máy bơm nước Elanta SAM 1

Công suất: 0.75 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

6.250.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SAM 2
Máy bơm nước Elanta SAM 2

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

3.400.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SA 6
Máy bơm nước Elanta SA 6

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

6.300.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SA 7
Máy bơm nước Elanta SA 7

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

6.650.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SA 8
Máy bơm nước Elanta SA 8

Công suất: 4 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

10.900.000 VNĐ

Máy bơm nước Elanta SA 9
Máy bơm nước Elanta SA 9

Công suất: 5,5 (HP) Điện áp: 220v/380V - 50Hz

11.550.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MC 60/3 M
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MC 60/3 M

Công suất: 0,6 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

3.100.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MC 80/4 M
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MC 80/4 M

Công suất: 0,8 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

3.500.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 150/4 M
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 150/4 M

Công suất: 1,5 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

6.100.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 200/5 T
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 200/5 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

6.400.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 300/6 T
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCO 300/6 T

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

8.650.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 80/3 M
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 80/3 M

Công suất: 0.75 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

6.200.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 100/4 M
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 100/4 M

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

7.050.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 180/6 T
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 180/6 T

Công suất: 1.8 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

10.100.000 VNĐ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 200/7 T
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh buồng inox 304 Elanta MCOX 200/7 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz

11.300.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng , Cánh Inox 304) Elanta MCV 150/4 M
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng , Cánh Inox 304) Elanta MCV 150/4 M

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

6.900.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 150/4 T
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 150/4 T

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

6.900.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 200/5 M
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 200/5 M

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

7.400.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 200/5 T
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 200/5 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

7.200.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 300/6 M
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 300/6 M

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

9.650.000 VNĐ

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 300/6 T
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng, Cánh Inox 304) Elanta MCV 300/6 T

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

9.450.000 VNĐ

Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 100/50 M
Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 100/50 M

Công suất: 1 (HP) Điện áp:  220/380V - 50Hz 

7.800.000 VNĐ

Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 100/50 T
Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 100/50 T

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

7.800.000 VNĐ

Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 150/50 T
Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 150/50 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

9.600.000 VNĐ

Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 200/50 T
Máy bơm nước thải (thân bơm bằng Inox guồng gang) Elanta GXB 200/50 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

10.000.000 VNĐ

Máy bơm nước thải Elanta FLX 50/32 M (thân bơm, guồng  và cánh bơm là inox)
Máy bơm nước thải Elanta FLX 50/32 M (thân bơm, guồng và cánh bơm là inox)

Công suất: 0.5 (HP) Điện áp:  220/380V - 50Hz 

4.500.000 VNĐ

Máy bơm nước thải Elanta FLX 100/50 M (thân bơm, guồng  và cánh bơm là inox)
Máy bơm nước thải Elanta FLX 100/50 M (thân bơm, guồng và cánh bơm là inox)

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

8.300.000 VNĐ

Máy bơm nước thải Elanta FLX 100/50 T (thân bơm, guồng  và cánh bơm là inox)
Máy bơm nước thải Elanta FLX 100/50 T (thân bơm, guồng và cánh bơm là inox)

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

8.300.000 VNĐ

Máy bơm nước thải Elanta FL 150/50 T (thân bơm, guồng  và cánh bơm là inox)
Máy bơm nước thải Elanta FL 150/50 T (thân bơm, guồng và cánh bơm là inox)

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

11.400.000 VNĐ

Máy bơm nước thải Elanta FL 200/50 T (thân bơm, guồng  và cánh bơm là inox)
Máy bơm nước thải Elanta FL 200/50 T (thân bơm, guồng và cánh bơm là inox)

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 220/380V - 50Hz 

12.050.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FL 50/32 T
Bơm nước thải Elanta FL 50/32 T

Công suất: 0.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

3.450.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FL 100/40 T
Bơm nước thải Elanta FL 100/40 T

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

6.050.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FL 150/50 T
Bơm nước thải Elanta FL 150/50 T

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

11.400.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FL 200/50 T
Bơm nước thải Elanta FL 200/50 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.100.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FL 300/50 T
Bơm nước thải Elanta FL 300/50 T

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

14.500.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta KM 400/80-4 T
Bơm nước thải Elanta KM 400/80-4 T

Công suất: 4 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

35.500.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta KM 400/100-4 T
Bơm nước thải Elanta KM 400/100-4 T

Công suất: 4 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

36.800.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta KV 550/65-2 T
Bơm nước thải Elanta KV 550/65-2 T

Công suất: 5.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

36.400.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta KV 750/80-2 T
Bơm nước thải Elanta KV 750/80-2 T

Công suất: 7.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

50.700.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta KV 1000/80-2 T
Bơm nước thải Elanta KV 1000/80-2 T

Công suất: 10 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

58.900.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FP 50/32 T
Bơm nước thải Elanta FP 50/32 T

Công suất: 0.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

3.400.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FP 100/40 T
Bơm nước thải Elanta FP 100/40 T

Công suất: 1 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

6.050.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FP 150/50 T
Bơm nước thải Elanta FP 150/50 T

Công suất: 1.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

11.400.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FP 200/50 T
Bơm nước thải Elanta FP 200/50 T

Công suất: 2 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.100.000 VNĐ

Bơm nước thải Elanta FP 300/50 T
Bơm nước thải Elanta FP 300/50 T

Công suất: 3 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.050.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta STD 7
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta STD 7

Công suất: 5.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

13.000.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta STD 8
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta STD 8

Công suất: 7.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

14.400.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-160 B
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-160 B

Công suất: 4 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.000.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-160 A
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-160 A

Công suất: 5.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.300.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-200 B
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-200 B

Công suất: 7.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

17.600.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-200 A
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 32-200 A

Công suất: 10 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

16.900.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-160 B
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-160 B

Công suất: 4 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

11.900.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-160 A
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-160 A

Công suất: 5.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

12.200.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-200 B
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-200 B

Công suất: 7.5 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

16.900.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-200 A
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-200 A

Công suất: 10 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

17.600.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-250 B
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-250 B

Công suất: 15 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

24.600.000 VNĐ

Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-250 A
Bơm nước công nghiệp liền trục Elanta N 40-250 A

Công suất: 20 (HP) Điện áp: 380V - 50Hz

32.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo