Máy Bơm Màng Khí NénBơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 GANG - Model sản phẩm: GODO QBY3-10 gang - Nhà sản xuất: BIANFENG - Xuất xứ: Thượng Hải - Lưu lượng: 18,9 lít/phút - Cột áp: 7 bar - Size:: 3/8″ inch - Motor: Khí nén

4.050.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 NHỰA PP

Bơm nén khí GODO QBY3-10 Nhựa PP - Model sản phẩm: GODO QBY3-10 Nhựa PP - Nhà sản xuất: BIANFENG - Xuất xứ: Thượng Hải - Lưu lượng: 18,9 lít/phút - Cột áp: 7 bar - Size:: 3/8″ inch - Motor: Khí nén

7.700.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG   - Model sản phẩm: GODO QBY3-100 - Nhà sản xuất: BIANFENG - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng max: 568 lít/phút - Áp lực tối đa: 8,4bar - Kích thước cột hút/xả: 4″ inch - Kích thước hạt rán tối da: 6,4 mm - Motor: Khí nén

18.300.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM NHÔM - Vật liệu: hợp kim nhôm - Lưu lượng tối đa: 568 lít/min - Áp suất tối đa: 8.4 bar - Size: 4 inch

29.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX   - Vật liệu: inox - Cổng hút/xả: 4  inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 6.4 mm

48.000.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP - Lưu lượng tối đa: 568 lít/min - Áp suất tối đa: 8.4 bar - Cổng hút/xả: 4  inch - Cổng khí nén: 1/2  inch

50.000.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON - Vật liệu: TEFLON - Size: 4 inch - Motor: Khí nén - Lưu lượng tối đa: 568 lít/min

103.000.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG - Vật liệu: Gang - Size: 5 inch - Motor: Khí nén - Lưu lượng tối đa: 1041 lít/phút

45.800.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng hút/xả: 5 inch - Cổng khí nén: 3/4  inch - Hạt rắn có kích thước max: 9.4 mm

37.000.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 1/2  inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Hạt rắn có kích thước max: 1,5 mm

4.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 1/2  inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Size: 1/2 inch

3.900.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG - Cổng hút/xả: 3/4 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Size: 3/4  inch - Hạt rắn có kích thước max: 1,5 mm

5.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM NHÔM - Motor: Khí nén - Lưu lượng tối đa: 57lít/min - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 3/4 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch

5.600.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX - Cổng hút/xả: 3/4 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Size: 3/4 inch - Hạt rắn có kích thước max: 1,5 mm  

6.900.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA TEFLON - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc - Motor: Khí nén - Kích thước hạt rắn max: 1,5 mm

17.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP - Cổng hút/xả: 3/4 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc - Motor: Khí nén

7.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG - Kích thước hạt rắn max: 2,5 mm - Lưu lượng tối đa: 57lít/min - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch

6.950.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM NHÔM - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 400 cpm - Size: 1 inch  

6.900.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 INOX - Kích thước hạt rắn max: 2,5 mm - Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 400 cpm - Lưu lượng tối đa: 57lít/min - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 1 inch

8.900.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 NHỰA PP - Cột áp: 7 bar - Size: 1 inch - Kích thước hạt rắn max: 2,5 mm - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch

8.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 TEFLON - Kích thước hạt rắn max: 2,5 mm - Lưu lượng tối đa: 57lít/min - Cột áp: 7 bar - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch

22.950.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A GANG - Cột áp: 8,4  bar - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm

9.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A HỢP KIM NHÔM - Lưu lượng tối đa: 116 lít/phút - Cột áp: 8,4  bar - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm  

8.700.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25A INOX - Cột áp: 8,4  bar - Cổng hút/xả: 1 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Motor: Khí nén - Size: 1 inch

12.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 GANG - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút - Cột áp: 8,4  bar - Cổng hút/xả: 1,5 inch

6.400.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 8,4  bar - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm  

9.300.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch

9.400.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 NHỰA PP - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm - Size: 1,25 inch - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút - Cột áp: 8,4  bar

11.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-32 TEFLON - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm - Size: 1,25 inch

29.000.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút - Cột áp: 8,4  bar - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc

9.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM - Motor: Khí nén - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút

9.300.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút

13.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút - Motor: Khí nén - Cột áp: 8,4  bar

8.800.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON - Kích thước hạt rắn max: 3,2 mm - Lưu lượng tối đa: 151 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Nhà sản xuất: Bianfeng 

23.500.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG - Size: 2 inch - Cổng hút/xả: 2 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút

18.600.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Cổng hút/xả: 2 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm  

18.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX - Size: 2 inch - Cổng hút/xả: 2 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm

24.200.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 NHỰA PP - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Size: 2 inch

24.300.000 VNĐ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 TEFLON - Motor: Khí nén - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Cổng hút/xả: 2 inch  

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 GANG - Cổng khí nén: 1/2  inch - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Cổng hút/xả: 2, 5  inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 HỢP KIM NHÔM - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Cổng hút/xả: 2, 5  inch  

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX - Cổng khí nén: 1/2  inch - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút - Cổng hút/xả: 2, 5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng khí nén: 1/2  inch - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 4,8 mm - Lưu lượng tối đa: 378,5 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG - Cổng khí nén: 1/2  inch - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 6,4 mm - Lưu lượng tối đa: 569 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 HỢP KIM NHÔM - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng khí nén: 1/2  inch - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 6,4 mm

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 INOX - Áp lực tối đa: 8,4  bar - Kích thước hạt rắn max: 6,4 mm - Lưu lượng tối đa: 569 lít/phút - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 NHỰA PP - Kích thước hạt rắn max: 6,4 mm - Lưu lượng tối đa: 569 lít/phút - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch - Motor: Khí nén

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 TEFLON - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng tối đa: 569 lít/phút - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 1/2  inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng tối đa: 22 lít/phút - Cổng hút/xả: 1/2 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-15 NHỰA PP - Model: GODO QBY4-15 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Xuất xứ: Trung Quốc - Kích thước hạt rắn max: 1,5 mm - Size: 2,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-10 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY4-10 HỢP KIM NHÔM - Lưu lượng tối đa: 22 lít/phút - Cổng hút/xả: 1/2 inch - Cổng khí nén: 1/4  inch - Motor: Khí nén - Kích thước hạt rắn max: 1,5 mm

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo