Máy Bơm Nước Ly TâmMáy bơm nước ly tâm Hanil PSS 120-095
Máy bơm nước ly tâm Hanil PSS 120-095

- Mã sản phẩm: PSS 120-095 - Chủng loại : Máy Bơm Ly Tâm Đầu Inox - Nguồn điện : 1Pha / 220V / 50Hz - Công suất : 1100W / 1,5HP - Cột Áp : Lên tới 20m - Lưu Lượng : Lên tới 120 lít/phút

7.500.000 VNĐ

Bơm ly tâm cánh hở DWO 300
Bơm ly tâm cánh hở DWO 300

Bơm ly tâm cánh hở DWO 300 - Hãng sản xuất: Ebara - Buồng bơm và cánh bơm bằng inox 304 - Cột áp: 15  -  7,5 m - Lưu lượng: 6 – 57 (m³/h)

Liên hệ

Bơm ly tâm cánh hở DWO 200
Bơm ly tâm cánh hở DWO 200

Bơm ly tâm cánh hở DWO 200 - Model: DWO 200 - Hãng sản xuất: Ebara - Buồng bơm và cánh bơm bằng inox 304 - Cột áp: 12,7 -  5,8 m - Lưu lượng: 6 – 42 (m³/h)

Liên hệ

Bơm ly tâm cánh hở DWO 150
Bơm ly tâm cánh hở DWO 150

Bơm ly tâm cánh hở DWO 150 - Buồng bơm và cánh bơm bằng inox 304 - Cột áp: 9,5 -  5,1 m - Lưu lượng: 6 – 33 (m³/h) - Điện áp: 380 V

Liên hệ

Bơm ly tâm cánh hở DWO 150 M
Bơm ly tâm cánh hở DWO 150 M

Bơm ly tâm cánh hở DWO 150 M - Xuất xứ: Italy  - Buồng bơm và cánh bơm bằng inox 304 - Cột áp: 9,5 -  5,1 m - Lưu lượng: 6 – 33 (m³/h)

Liên hệ

Máy bơm nước ly tâm Hanil PASS 281SS
Máy bơm nước ly tâm Hanil PASS 281SS

- Nguồn điện Nguồn điện 1 pha - 220V/50Hz. - Công suất 250W - Ống vào/ra 32/32 mm - Tổng cột áp Tối đa 7m - Lưu Lượng Tối đa 117 lít/phút tại độ cao 0,5m

7.800.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/22
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/22

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/22 - Xuất xứ: Italy  - Buồng bơm gang và cánh bơm bằng inox 316 - Cột áp: 65,5 -  42,5 m - Lưu lượng: 42-138 m3/h

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/18.5
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/18.5

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/18.5 - Cột áp: 58 -  33,6 m - Lưu lượng: 42 -138 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Công suất: 18,5 Kw -  25 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/15
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/15

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 200/15 - Xuất xứ: Italy  - Cột áp: 51 -  27 m - Lưu lượng: 42 -138 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/11
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/11

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/11 - Buồng bơm gang và cánh bơm bằng inox 316 - Cột áp: 39 -  20 m - Lưu lượng: 42 -138 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/9.2
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/9.2

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/9.2 - Cột áp: 34,7 -  17 m - Lưu lượng: 42 -132 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Công suất: 9,2Kw -  12,5 HP  

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/7.5
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/7.5

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 160/7.5 - Cột áp: 29 -  12,3 m - Lưu lượng: 42 -126 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Công suất: 7,5 Kw -  10 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/7.5
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/7.5

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/7.5 - Xuất xứ: Italy  - Cột áp: 29,6 -  13 m - Lưu lượng: 42 -132 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/5.5
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/5.5

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/5.5 - Xuất xứ: Italy  - Buồng bơm gang và cánh bơm bằng inox 316 - Cột áp: 25 -  8 m - Lưu lượng: 42 -126 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/4.0
Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/4.0

Máy bơm ly tâm 3D 65 - 125/4.0 - Cột áp: 19,8 -  6 m - Lưu lượng: 36 - 114 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Công suất: 4 Kw -  5,5 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/15
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/15

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/15 - Buồng bơm gang và cánh bơm bằng inox 304 - Cột áp: 69,5 -  56 m - Lưu lượng: 30 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/11
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/11

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/11 - Lưu lượng: 30 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 55,5 -  42 m - Công suất: 11 Kw -  15 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/9.2
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/9.2

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 200/9.2 - Lưu lượng: 30 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 49,5 -  34,4 m - Công suất: 9,2 Kw -  12,5 HP  

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/7.5
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/7.5

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/7.5 - Model:  3D 50 - 160/7.5 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 24 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/5.5
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/5.5

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 160/5.5 - Model:  3D 50 - 160/5.5 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 24 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/4.0
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/4.0

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/4.0 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 24 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 25,8 -  15 m

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/3.0
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/3.0

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/3.0 - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 24 - 72 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 21,5 -  10 m - Công suất: 3 Kw -  4 HP

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/2.2
Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/2.2

Máy bơm ly tâm 3D 50 - 125/2.2 - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 24 - 60 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 18 -  9 m

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/11
Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/11

Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/11 - Hãng sản xuất: Ebara - Xuất xứ: Italy  - Lưu lượng: 12 - 42 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V

Liên hệ

Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/7.5
Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/7.5

Máy bơm ly tâm 3D 40 - 200/7.5 - Công suất: 5,5 Kw - 7,5 HP - Lưu lượng: 12 - 42 m3/h - Điện áp: 3 pha - 380V - Cột áp: 53,5  -  43 m

Liên hệ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6A
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6A

- Model: THF6A - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 16m - Lưu lượng nước: 65 m3/h - Đường kính ống xả: 4’’ x 4’’

7.800.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF5A
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF5A

- Model: THF5A - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 14m - Lưu lượng nước: 55 m3/h - Đường kính ống xả: 3’’ x 3’’

6.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-3
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-3

- Model: THF6B-3 - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 26m - Lưu lượng nước: 30 m3/h - Đường kính ống xả: 2’’ x 2’’

7.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-1
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-1

- Model: THF6B-1 - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 22m - Lưu lượng nước: 30 m3/h - Đường kính ống xả: 2’’ x 2’’

5.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF150 (380V)
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF150 (380V)

- Model: TNF150 - Công suất: 4kw - Cột áp: 18m - Lưu lượng nước: 108 m3/h - Đường kính ống xả: 4’’ x 4’’

14.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF140
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF140

- Model: TNF140 - Công suất: 3.0kw - Cột áp: 18m - Lưu lượng nước: 72 m3/h - Đường kính ống xả: 4’’ x 4’’

12.000.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF130
Máy bơm ly tâm lưu lượng nước lớn TNF130

- Model: TNF130 - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 13m - Lưu lượng nước: 60 m3/h - Đường kính ống xả: 3’’ x 3’’

8.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm​ mặt bích Lepono XST 32/ 160A
Máy bơm ly tâm​ mặt bích Lepono XST 32/ 160A

- Công suất : 4.0hp - 3.0kw - Điện áp : 380v/50hz - Hút sâu : 6m - Đẩy cao : 38m - Lưu lượng : 450lit/phut - Họng hút xả : 60 - 42mm

6.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm mặt bích Lepono XST 32/ 160C (1. 5KW)
Máy bơm ly tâm mặt bích Lepono XST 32/ 160C (1. 5KW)

- Đường kính: 60-42 - Điện áp : 3p/380v/50hz. - Công suất: 2HP /  1.5 KW - Cột áp: 25 (m) - Lưu lượng: 350 lit/phút

4.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Pumpman 2TCP25/160A
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Pumpman 2TCP25/160A

- Model: 2TCP25/160A - Công suất: 2.2kw - Cột áp: 50m - Lưu lượng nước: 7.8m3/h - Đường kính họng xả: 1.5 ‘’ x 1.25’’

9.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Pumpman 2TCP25/160B
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Pumpman 2TCP25/160B

- Model: 2TCP25/160B - Công suất: 1.5kw - Cột áp: 42m - Lưu lượng nước: 7.3m3/h - Đường kính họng xả: 1.5 ‘’ x 1’’

6.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pump​man 1DK-14
Máy bơm ly tâm gia đình Pump​man 1DK-14

- Model: 1DK-14 - Máy bơm đầu tròn - Công suất: 0.37Kw - Cột áp: 16m - Lưu lượng: 5.0m3/h - Đường kính ống xả: 1’’ x 1’’

2.350.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1DK-20
Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1DK-20

- Máy bơm đầu tròn - Công suất: 0.55Kw - Cột áp: 18m - Lưu lượng: 7.2m3/h - Đường kính ống xả: 1’’ x 1’’

3.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.25DK-24
Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.25DK-24

- Model: 1.25DK-24 - Máy bơm đầu tròn - Công suất: 0.75Kw - Cột áp: 24m - Lưu lượng: 9.0m3/h - Đường kính ống xả: 1.25’’ x 1.25’’

2.350.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.5DK-20
Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.5DK-20

- Máy bơm đầu tròn - Công suất: 0.75Kw - Cột áp: 17m - Lưu lượng: 20.0m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

2.450.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.5DK-28
Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 1.5DK-28

- Máy bơm đầu tròn - Công suất: 1.1Kw - Cột áp: 28.8m - Lưu lượng: 13.0m3/h - Đường kính ống xả: 1.5’’ x 1.5’’

4.950.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 2DK-20
Máy bơm ly tâm gia đình Pumpman 2DK-20

- Máy bơm đầu tròn - Công suất: 1.1Kw - Cột áp: 17m - Lưu lượng: 27.0m3/h - Đường kính ống xả: 2’’ x 2’’

4.500.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 2000
Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 2000

- Họng hút xả : 60 - 60mm - Điện áp : 220V & 380V - Công suất : 2hp - 1.5kw - Đẩy cao : 20m - Lưu lượng : 400lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút - Độ hút sâu 3,5m

4.200.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 1500
Máy bơm nước ly tâm tự hút Lepono XHS 1500

- Điện áp : 220V & 380V - Công suất : 1.5hp - 1.1kw - Đẩy cao : 16m - Lưu lượng : 400lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

3.700.000 VNĐ

Máy bơm ​nước ly tâm lưu lượng Leppono AC 400B4
Máy bơm ​nước ly tâm lưu lượng Leppono AC 400B4

- Điện áp :  380V - Công suất : 5.5hp - 4kw - Đẩy cao : 19m - Lưu lượng : 2200lit/phút - Nhiệt đọ chất lỏng bơm: 35 độ C - Tốc độ vòng quay 3.000 vòng/phút

9.500.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B4
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B4

- Họng hút xả : 114-114mm - Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 18.5m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B4 -1.5KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B4 -1.5KW

- Họng hút xả : 114-114mm - Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 14.7m - Lưu lượng : 1300lit/phút

4.200.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lư​u lượng LEPONO ACm 300B3 – 3kw
Máy bơm ly tâm lư​u lượng LEPONO ACm 300B3 – 3kw

- Điện áp :  220V & 380V - Công suất : 4hp – 3kw - Đẩy cao : 21.8m - Hút sâu: 8m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XS 80 -2. 2KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO XS 80 -2. 2KW

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 34m - Lưu lượng : 500lit/phút

4.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B3 -2, 2KW
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 220B3 -2, 2KW

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 3hp – 2.2kw - Đẩy cao : 18.5m - Lưu lượng : 1300lit/phút

5.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B3
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B3

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 14.7m - Lưu lượng : 1200lit/phút

4.300.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm l​ưu lượng LEPONO ACm 110B3
Máy bơm ly tâm l​ưu lượng LEPONO ACm 110B3

- Họng hút xả : 90-90mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 1.5hp – 1.1kw - Đẩy cao : 11.9m - Lưu lượng : 1100lit/phút

3.850.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B2
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 150B2

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 2hp – 1.5kw - Đẩy cao : 22.5m - Lưu lượng : 600lit/phút

3.400.000 VNĐ

Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 110B2
Máy bơm ly tâm lưu lượng LEPONO ACm 110B2

- Họng hút xả : 60-60mm - Điện áp :  220V&380V - Công suất : 1,5hp – 1,1kw - Đẩy cao : 20,2m - Lưu lượng : 600lit/phút

2.850.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 110L
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 110L

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.1KW – 1.5HP - Cột áp: 33m - Lưu lượng: 220 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

3.250.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 150L
Máy bơm nước ly tâm LEPONO ACm 150L

- Điện áp: 220V & 380V - Công suất: 1.5KW – 2HP - Cột áp: 38m - Lưu lượng: 250 lít/phút - Họng hút/ xả: 49 - 34mm

3.650.000 VNĐ

Máy bơm nước ly tâm Ha​nil PSS 80-095
Máy bơm nước ly tâm Ha​nil PSS 80-095

- Chủng loại : Máy Bơm Ly Tâm Đầu Inox - Công suất : 750W / 1,0HP - Cột Áp : Lên tới 25m - Lưu Lượng : Lên tới 60 lít/phút - Nguồn điện : 1Pha / 220V / 50Hz

7.000.000 VNĐ

Bơm ly tâm cánh hở DWO 400
Bơm ly tâm cánh hở DWO 400

Bơm ly tâm cánh hở DWO 400 - Model: DWO 400 - Hãng sản xuất: Ebara - Vật liệu: Inox 304 - Cột áp: 17,5  -  7,6 m - Lưu lượng: 6 – 66 (m³/h)

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo