Máy nạp Ắc QuyMáy sạc Ắc Quy tự động SUTUDO 10A
Máy sạc Ắc Quy tự động SUTUDO 10A

Máy sạc Ắc Quy tự động SUTUDO 10A   Mã sản phẩm: SUTUDO 10A Model sản phẩm: SUTUDO 10A - Công suất : 10A. - Điện vào : 220V. - Điện áp Ắc quy: 12V.

960.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 100A
Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 100A

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 100A   Mã sản phẩm: SUTUDO 100A Model sản phẩm: SUTUDO 100A - Công suất : 50A. - Điện vào : 220V. - Điện áp Ắc quy: 12V - 24V - 36V - 48V.

4.820.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 50A
Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 50A

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 50A   Mã sản phẩm: SUTUDO 50A Model sản phẩm: SUTUDO 50A - Công suất : 50A. - Điện vào : 220V. - Điện áp Ắc quy: 12V - 24V - 36V - 48V.

2.550.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 30A
Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 30A

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 30A   Mã sản phẩm: SUTUDO 30A Model sản phẩm: SUTUDO 30A - Công suất : 30A. - Điện vào : 220V. - Điện áp Ắc quy : 6V - 12V - 24V - 36V.

1.950.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 20A
Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 20A

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 20A   Mã sản phẩm: SUTUDO 20A Model sản phẩm: SUTUDO 20A (12V-24V) - Công suất : 20A. - Điện vào: 220V. - Điện áp Ắc quy: 12V - 24V.

940.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 10A
Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 10A

Máy sạc Ắc Quy SUTUDO 10A   - Công suất : 10A. - Điện vào: 220V. - Điện áp Ắc quy: 12V - 24V.

840.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (6V-12V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (6V-12V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (6V-12V)   Máy sạc Ắc Quy ROBOT 10A (6V-12V) Model 11JA Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: 6V-12V Công suất: 10A

1.290.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (12V-24V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (12V-24V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 10A (12V-24V)   Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: 12V-24V Công suất: 10A

1.390.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (6V-12V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (6V-12V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (6V-12V)   Mã sản phẩm: ROBOT 20A (6V-12V) Model sản phẩm: ROBOT 20A Máy sạc Ắc Quy ROBOT 20A (6V-12V) Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: 6V-12V Công suất: 20A

1.590.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (12V-24V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (12V-24V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 20A (12V-24V)   Mã sản phẩm: ROBOT 20A (12V-24V) Model sản phẩm: ROBOT 20A Máy sạc Ắc Quy ROBOT 20A (12V-24V) Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: 12V-24V Công suất: 20A

1.690.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 30A (6V-36V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 30A (6V-36V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 30A (6V-36V)   Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: (6V-12-24-36V) Công suất: 30A

2.990.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 50A (12V-48V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 50A (12V-48V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 50A (12V-48V)   Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy:  (12-24-36-48V) Công suất: 50A

3.390.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 100A (12V-48V)
Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 100A (12V-48V)

Máy sạc Ắc Quy tăng giảm ROBOT 100A (12V-48V)   Điều chỉnh được dòng điện khi sạc ắc quy, điều chỉnh tăng giảm hữu cấp.  Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy:  (12-24-36-48V) Công suất: 100A

6.190.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy ROBOT 15A (6-12-24V)
Máy sạc Ắc Quy ROBOT 15A (6-12-24V)

Máy sạc Ắc Quy ROBOT 15A (6-12-24V)   Tăng giảm dòng sạc vô cấp. Tự động ngừng sạc khi ắc quy sạc đầy. Tương thích nhiều loại Ắc quy Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy:  (6-12-24V) Công suất: 15A

1.990.000 VNĐ

Máy sạc Ắc Quy tự động ROBOT 30A (12-24V)
Máy sạc Ắc Quy tự động ROBOT 30A (12-24V)

Máy sạc Ắc Quy tự động ROBOT 30A (12-24V)   Máy sạc Ắc Quy tự động ROBOT 30A (12-24V) Tăng giảm dòng sạc vô cấp. Tự động ngừng sạc khi ắc quy sạc đầy. Tương thích nhiều loại Ắc quy Điện vào: 220V Điện áp Ắc quy: (12-24V) Công suất: 30A

2.790.000 VNĐ

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03050
Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03050

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03050   Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03050 Sử dụng cho nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2V ~ 50V Dòng tải (A): 30

Liên hệ

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03036
Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03036

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03036   Sử dụng cho nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0 ~ 36V Dòng tải (A): 30

Liên hệ

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03018
Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03018

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC03018   Sử dụng cho nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều Model: DC03018 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0 ~ 18V Dòng tải (A): 30

Liên hệ

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC01518
Máy nạp Ắc Quy Lioa DC01518

Máy nạp Ắc Quy Lioa DC01518   Sử dụng cho nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều Model: DC01518 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0 ~ 18V Dòng tải (A): 15

Liên hệ

Gọi mua hàng