FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Động cơ Diesel KubotaĐộng cơ diesel Kubota RT 100DI

Động cơ diesel Kubota RT 100DI: - Model: RT 100 DI - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1

23.750.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 110DI

Động cơ diesel Kubota RT 110DI: - Model: RT 110DI - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 11/2,400(8.1 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 10/2,400(7.4kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 170 (231 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục - Tỉ số nén: 18:1

26.500.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 125DI

Động cơ 4 thì của Kubota RT 125DI: - Model: RT 125 DI - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 12.5/2,400(9.2 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 11/2,400(8.1kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 170 (231 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục - Tỉ số nén: 18:1

27.500.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI-H

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI-H: - Model: RT 140 DI-H - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 97 x 96 mm - Dung tích xilanh: 709 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 14/2,400(10.3 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 12.5/2,400(9.2kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 170 (231 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

27.800.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI ES

Động cơ diesel  RT 140 DI ES: - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Model: RT 140 DI ES - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 97 x 96 mm - Dung tích xilanh: 709 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 14/2,400(10.3 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 12.5/2,400(9.2kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 170 (231 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

33.500.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 80

Động cơ diesel Kubota RT 80: - Model: RT 80 - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston:84 x 84 mm - Dung tích xilanh: 465 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 8/2,400(5.9 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 7/2,400(5.1kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 190 (258 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

20.900.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 90

Động cơ diesel Kubota RT 90: - Model: RT 90 - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 86 x 84 mm - Dung tích xilanh: 487 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 9/2,400(6.6 kw/2,400 - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 8/2,400(5.9kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 190 (258 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

Liên hệ

Động cơ diesel Kubota RT 100

Động cơ diesel Kubota RT 100: - Model: RT 100 - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 88 x 90 mm - Dung tích xilanh: 547 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 10/2,400(7.4 kw/2,400 - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 9/2,400(6.6kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 190 (258 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

Liên hệ

Động cơ diesel Kubota RT 110

Động cơ diesel Kubota RT 110: - Model: RT 110 - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 92 x 90 mm - Dung tích xilanh: 598 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 11/2,400(8.09 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 9.5/2,400(6.99kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 190 (258 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục

24.920.000 VNĐ

Động cơ diesel Kubota RT 120

Động cơ diesel Kubota RT 120: - Model: RT 120 - Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước - Số xilanh: 1 - Đường kính x hành trình piston: 94 x 90 mm - Dung tích xilanh: 624 cc - Công suất tối đa [Mã lực(kw)/vph]: 12/2,400(8.8 kw/2,400) - Công suất liên tục [Mã lực(kw)/vph]: 10/2,400(7.72kw/2,400) - Suất tiêu hao nhiên liệu g/mã lực-giờ: 190 (258 g/kw - giờ) - ở công suất liên tục - Tỉ số nén: 21:1

Liên hệ

Động cơ diesel Kubota RT 140 DI

Model: RT 140 DI Kiểu động cơ: xilanh nằm ngang, 4 thì, làm mát bằng nước Số xilanh: 1 Đường kính x hành trình piston: 97 x 96 mm Dung tích xilanh: 709 cc Công suất tối đa: 14/2,400(10.3 kw/2,400) Công suất liên tục: 12.5/2,400(9.2kw/2,400)

Liên hệ

Gọi mua hàng