Ổn áp SUTUDO 3 phaỔn áp SUTUDO 3 pha 3KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 3KVA

- Công suất : 3KVA. - Kích thước (mm) : 380 x 260 x 440. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 26 kg, 28 kg.

4.900.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 6KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 6KVA

- Công suất : 6KVA. - Kích thước (mm) : 380 x 260 x 440. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 28,5 kg, 34 kg.

7.050.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 10KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 10KVA

- Công suất : 10KVA. - Kích thước (mm) : 450 x 300 x 450. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 34 kg, 38 kg.

9.200.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 15KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 15KVA

- Công suất : 15KVA. - Kích thước (mm) : 510 x 325 x 590. - Output : 380V ( +_ 2% - 3% ) . - Trọng lượng : 44 kg, 61 kg.

12.600.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 20KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 20KVA

- Công suất : 20KVA. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 61 kg, 65 kg.

18.150.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 25KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 25KVA

- Công suất : 25KVA. - Điện áp vào: 320V – 420V. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 64 kg.

20.450.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 30KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 30KVA

- Công suất : 30KVA. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 70 kg, 73 kg 

21.600.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 45KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 45KVA

- Công suất : 45KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 100 kg

33.400.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 50KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 50KVA

- Công suất : 50KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 105 kg 

36.990.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 60KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 60KVA

- Công suất : 60KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 125 kg 

45.000.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 75KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 75KVA

- Công suất : 75KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 133 kg 

49.800.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 100KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 100KVA

- Công suất : 100KVA. - Kích thước (mm) : 640 x 470 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 170 kg 

72.100.000 VNĐ

Gọi mua hàng