Hansinco treo tườngỔn áp treo tường Hansinco HS – 619 2 KVA
Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 2 KVA

- Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao. - Có hệ thống bảo vệ dòng - Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset. - Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.

1.490.000 VNĐ

Ổn áp treo tườn​g Hansinco HS – 619 3 KVA
Ổn áp treo tườn​g Hansinco HS – 619 3 KVA

- Điện áp ra: 110V, 220V ±3% - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V. - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao. - Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.

1.790.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Hansinco HS - 6​19 5 KVA
Ổn áp treo tường Hansinco HS - 6​19 5 KVA

- D x W x H (cm) = 27 x 36 x 19 - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V. - Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động. - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

2.560.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 7 KVA
Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 7 KVA

- Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao. - Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset. - Có hệ thống bảo vệ dòng - D x W x H (cm) = 27 x 36 x 19

3.250.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Hansin​co HS - 619  8 KVA
Ổn áp treo tường Hansin​co HS - 619 8 KVA

- Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset. - D x W x H (cm) = 34 x 43 x 23 - Điện áp ra: 110V, 220V ±3% - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

3.950.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 10 KVA
Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 10 KVA

- D x W x H (cm) : 34 x 43 x 23 - Điện áp ra: 110V, 220V ±3% - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V. - Có hệ thống bảo vệ dòng

4.650.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 12,5KVA
Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 12,5KVA

- Điện áp ra: 110V, 220V ±3% - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V. - D x W x H (cm) = 34 x 43 x 23 - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao.

5.850.000 VNĐ

Ổn áp treo tường Han​sinco HS – 619 15KVA
Ổn áp treo tường Han​sinco HS – 619 15KVA

- Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao. - Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động. - Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset. - Có hệ thống bảo vệ dòng

7.650.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo