Ổn áp SUTUDO 1 phaỔn áp SUTUDO 1 pha 750VA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 750VA

- Công suất : 750VA. - Input : 140V - 240V. - Output : 220V, 110V, 100V . - Trọng lượng : 6 kg.

1.150.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA

- Công suất : 1KVA. - Kích thước ( mm ) : 245 x 240 x 198. - Output : 220V, 110V, 100V .

1.210.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha
Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha

- Công suất : 1.5 KVA. - Kích thước : 265 x 247 x 210 mm . - Output : 220V, 110V, 100V.

1.410.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA

- Công suất : 2KVA. - Kích thước : 320 x 275 x 215 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

1.650.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA

- Công suất : 3 KVA. - Kích thước : 360 x 298 x 246 mm. - Output : 220V, 110V, 100V.

2.280.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA

- Công suất : 4 KVA. - Kích thước : 360 x 240 x 360 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

2.700.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA

- Công suất : 5KVA. - Kích thước : 365 x 245 x 365 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

3.050.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA

- Công suất : 7.5 KVA. - Kích thước : 400 x 262 x 398 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

4.350.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA

- Công suất : 10KVA. - Kích thước : 400 x 270 x 410 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

4.950.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA

- Công suất : 15 KVA. - Kích thước ( mm ) : 450 x 410 x 620. - Output : 220V, 110V, 100V.

9.240.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA

- Công suất : 20 KVA. - Kích thước : 560 x 350 x 620 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

12.220.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA

- Công suất : 25 KVA. - Kích thước : 570 x 350 x 630 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

14.650.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA

- Công suất : 30 KVA. - Kích thước : 470 x 420 x 690 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

18.830.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 40KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 40KVA

- Công suất : 40 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

28.660.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA

- Công suất : 50 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V

31.340.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 60KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 60KVA

- Công suất : 60 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

39.560.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 100KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 100KVA

- Công suất : 100 KVA. - Kích thước : 710 x 510 x 1220 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

Liên hệ

Gọi mua hàng