Ổn áp SUTUDO 1 phaỔn áp SUTUDO 1 pha 1KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA

- Công suất : 1KVA. - Kích thước ( mm ) : 245 x 240 x 198. - Output : 220V, 110V, 100V .

1.550.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha
Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha

- Công suất : 1.5 KVA. - Kích thước : 265 x 247 x 210 mm . - Output : 220V, 110V, 100V.

1.940.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA

- Công suất : 2KVA. - Kích thước : 320 x 275 x 215 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

2.240.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA

- Công suất : 3 KVA. - Kích thước : 360 x 298 x 246 mm. - Output : 220V, 110V, 100V.

2.860.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA

- Công suất : 4 KVA. - Kích thước : 360 x 240 x 360 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

3.220.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA

- Công suất : 5KVA. - Kích thước : 365 x 245 x 365 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

3.450.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA

- Công suất : 7.5 KVA. - Kích thước : 400 x 262 x 398 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

4.950.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA

- Công suất : 10KVA. - Kích thước : 400 x 270 x 410 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

5.850.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA

- Công suất : 15 KVA. - Kích thước ( mm ) : 450 x 410 x 620. - Output : 220V, 110V, 100V.

9.850.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA

- Công suất : 20 KVA. - Kích thước : 560 x 350 x 620 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

13.100.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA

- Công suất : 25 KVA. - Kích thước : 570 x 350 x 630 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

15.700.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA

- Công suất : 30 KVA. - Kích thước : 470 x 420 x 690 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

19.500.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA

- Công suất : 50 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V

34.950.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo