FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Búa đục bê tôngBúa gỏ rỉ kawasaki KPT-S2

Model: KPT-S2 Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 30 x 24 x 80 mm Hành trình của piston: 25mm Số lần đập / phút: 8,000 bpm Lượng khí tiêu thụ: 5.0 l/s Kích cỡ: 480 x 48 x 115 mm

4.780.000 VNĐ

Búa đục bê tông Kawasaki NC-0S

Model: NC-0S Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 20mm Hành trình của piston: 45mm Số lần đập / phút: 3,000 bpm Lượng khí tiêu thụ: 5.84 l/s Kích cỡ: 246 x 51 x 136 mm Trọng lượng: 2.6 kg

6.980.000 VNĐ

Búa đục bê tông Kawasaki NC-1S

Model: NC-1S Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 28.5 mm Hành trình của piston: 26 mm Số lần đập / phút: 3,000 bpm Lượng khí tiêu thụ: 9.17 l/s Kích cỡ: 355 x 74 x 150 mm Trọng lượng: 5.5 kg

9.350.000 VNĐ

Búa đục bê tông Kawasaki NC-2S

Model: NC-2S Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 28.5 mm Hành trình của piston: 52 mm Số lần đập / phút: 2.600 bpm Lượng khí tiêu thụ: 10.0 l/s Kích cỡ: 375 x 74 x 150 mm Trọng lượng: 6.2 kg

9.700.000 VNĐ

Búa đục bê tông Kawasaki NC-3S

Model: NC-3S Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 28.5 mm Hành trình của piston: 76 mm Số lần đập / phút: 2.300 bpm Lượng khí tiêu thụ: 10.0 l/s Kích cỡ: 420 x 74 x 150 mm Trọng lượng: 6.5 kg

9.950.000 VNĐ

Búa ĐỤC BÊ TÔNG BẰNG HƠI KOCU KG10

Búa ĐỤC BÊ TÔNG BẰNG HƠI KOCU KG10 Hãng sản xuất: KOCU Áp suất khí nén: 0.4-63Mpa  Tần số làm việc :22HZ  Năng lực tác động:42J

2.100.000 VNĐ

BÚA ĐỤC BÊ TÔNG HƠi KOCU KC-G10

BÚA ĐỤC BÊ TÔNG HƠi KOCU KC-G10 Model: KC-G10 Hãng sản xuất: KOCU Áp suất khí nén: 0.4-63Mpa  Tần số làm việc :22HZ  Năng lực tác động:42J

2.450.000 VNĐ

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KG20

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KG20 Hãng sản xuất: KHAISHAN  Tần số tác động :16HZ  Năng lực tác động:60J Loại mũi khoan: 38mm

2.350.000 VNĐ

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG  KOCU TCA-7

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG  KOCU TCA-7 Hãng sản xuất: KOCU  Tần số tác động :23HZ  Loại mũi khoan: 35mm

3.950.000 VNĐ

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU TCB-15

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU TCB-15 Hãng sản xuất: KOCU  ần số tác động :23HZ  Loại mũi khoan: 35mm

4.850.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi kawasaki AA-10A

Model: AA-10A Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 24 mm Hành trình của piston: 52 mm Số lần đập / phút: 2.800 bpm Lượng khí tiêu thụ: 6.67 l/s Kích cỡ: 295 x 70 x 180 mm Trọng lượng: 4.2 kg

9.600.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi Kawasaki AA-15A

Model: AA-15A Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 24 mm Hành trình của piston: 70 mm Số lần đập / phút: 2.200 bpm Lượng khí tiêu thụ: 6.67 l/s Kích cỡ: 330 x 70 x 180 mm Trọng lượng: 4.7 kg

9.550.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi Kawasaki AA-20A

Model: AA-20A Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 24 mm Hành trình của piston: 55 mm Số lần đập / phút: 2.600 bpm Lượng khí tiêu thụ: 8.33 l/s Kích cỡ: 315x 76x 175 mm Trọng lượng: 5.7 kg

9.490.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi Kawasaki AA-30A

Model: AA-30A Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 28 mm Hành trình của piston: 79 mm Số lần đập / phút: 2.200 bpm Lượng khí tiêu thụ: 8.33 l/s Kích cỡ: 345x 76x 175 mm Trọng lượng: 6.2 kg

10.100.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi kawasaki CB-10

Model: CB-10 Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 35 mm Hành trình của piston: 102 mm Số lần đập / phút: 1700 bpm Lượng khí tiêu thụ: 16.68 l/s Kích cỡ: 470x 88x 316 mm Trọng lượng: 13.0 kg

13.425.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi kawasaki CB-20

Model: CB-20 Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 40 mm Hành trình của piston: 165 mm Số lần đập / phút: 1000 bpm Lượng khí tiêu thụ: 20.01 l/s Kích cỡ: 565x 93x 360 mm Trọng lượng: 21.0 kg

16.550.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi Kawasaki CB-30

Model: CB-30 Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 45 mm Hành trình của piston: 165 mm Số lần đập / phút: 850 bpm Lượng khí tiêu thụ: 23.35 l/s Kích cỡ: 595x 106x 360 mm Trọng lượng: 29.0 kg

18.980.000 VNĐ

Búa đục bê tông hơi kawasaki CB-35

Model: CB-35 Hãng: Kawasaki Đường kính piston: 45 mm Hành trình của piston: 200 mm Số lần đập / phút: 800 bpm Lượng khí tiêu thụ: 25.02 l/s Kích cỡ: 660x 106x 360 mm Trọng lượng: 32.5 kg

23.590.000 VNĐ

BÚA ĐỤC BÊ TÔNG HƠi KHASHAN KG 11

BÚA ĐỤC BÊ TÔNG HƠi KHASHAN KG 11 Hãng sản xuất: KHAISHAN  Tần số tác động :22HZ  Năng lực tác động:42J Loại mũi khoan: 38mm

1.700.000 VNĐ

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU G12

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU G12 Hãng sản xuất: KOCU Áp lực làm việc(MPa):0.4 - 0.63  Lượng khí tiêu thụ(L/s):0.4Mpa ≤ 38 

1.930.000 VNĐ

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU G15

BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU G15 Hãng sản xuất: KOCU Áp lực làm việc(MPa):0.4 - 0.63  Lượng khí tiêu thụ(L/s):0.4Mpa ≤ 38 

2.350.000 VNĐ

Gọi mua hàng