Ổn áp RobotỔn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 1KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.250.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA.

1.890.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào:  90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 2KVA

1.550.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA.

1.700.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA.

1.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 5KVA

2.300.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào: 90V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 5KVA

2.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot SP09 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 8KVA

3.800.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (140V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (140V - 250V)

- Điện áp vào: 140V - 250V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA

1.450.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (90V - 250V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA.

1.650.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (60V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 1KVA.

1.700.000 VNĐ

Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (40V - 240V)
Ổn áp Robot 1KVA RENO 818 (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 1KVA

1.750.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.280.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 2KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.350.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 2KVA

2.370.000 VNĐ

Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 2KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 2KVA

2.410.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA

2.900.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 3KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA

2.950.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 3KVA

3.300.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 3KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất: 3KVA

3.380.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (140V - 250V)

- Điện áp vào : 140V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

3.530.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 5KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

3.730.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

4.320.000 VNĐ

Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 5KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 5KVA

4.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (150V - 250V)

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

5.810.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)
Ổn áp Robot 8KVA (90V - 250V)

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA

6.160.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (60V - 240V)

- Điện áp vào:  60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

6.760.000 VNĐ

Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)
Ổn áp Robot 8KVA (40V - 240V)

- Điện áp vào : 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Công suất : 8KVA.

7.390.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 150V - 250V )

 Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA được thiết kế rất phù hợp với các thiết bị sử dụng điện trong sinh hoạt, với mục đích chính là bảo vệ, tăng tuổi thọ và tăng hiệu quả cho các loại thiết bị điện.

6.160.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

7.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

8.570.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 10KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

9.040.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào : 150V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

8.250.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

8.650.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

9.360.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 12.5KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 275 x 460 mm.

9.830.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

11.480.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 300 x 500 mm.

12.660.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào: 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

14.060.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 15KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào : 40V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

15.560.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 150V - 250V )

- Điện áp vào: 150V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

16.440.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 90V - 250V )

- Điện áp vào : 90V - 250V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

18.150.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 60V - 240V )

- Điện áp vào : 60V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

20.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )
Ổn áp ROBOT 20KVA ( 40V - 240V )

- Điện áp vào: 40V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500x 410 x 650 mm.

21.140.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào : 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

19.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 25KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 410 x 650 mm.

21.170.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

24.300.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 30KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào: 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 430 x 850 mm.

27.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 140V - 240V )

- Điện áp vào: 140V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

31.460.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 40KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1000 mm.

35.790.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

36.100.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 50KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650x 450 x 1200 mm.

38.550.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 150V - 240V )

- Điện áp vào : 150V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

42.200.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )
Ổn áp ROBOT 60KVA ( 90V - 240V )

- Điện áp vào : 90V - 240V. - Điện áp ra: 110V-220V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 450 x 1200 mm.

48.150.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 3KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 3KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 3KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V-220V-380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 360 x 270 x 450 (mm)

6.060.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 6KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 6KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

8.410.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 10KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 335 x 600 (mm)

9.360.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 15KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 15KVA 3 Pha (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 400 x 345 x 650 (mm)

12.160.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 20KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

18.330.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 Pha 25KVA (260V - 430V) - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

20.990.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 30KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 30KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra : 200V - 220V – 380V  (±2% - 3%) - Kích thước (D x R x C) 500 x 400 x 900 (mm)

24.850.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 45KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 45KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V-220V-380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 600 x 450 x 1200 (mm)

35.600.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 60KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 60KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V-220V-380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 650 x 500 x 1200 (mm)

50.000.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 75KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 75KVA - Điện áp vào : 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V-220V-380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 750 x 450 x 1350 (mm)

57.650.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA (260V - 430V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 100KVA (260V - 430V)

- Ổn áp ROBOT 3 pha 100KVA - Điện áp vào: 260V -> 415V - Điện áp ra: 200V-220V-380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 600x 800 x 1200 (mm)

71.700.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 120KVA (300V - 420V)

- Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra: 380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) : 550x 1300 x 1200 (mm).

90.090.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA (300V - 420V)
Ổn áp ROBOT 3 Pha 400KVA (300V - 420V)

- Điện áp vào : 300V -> 400V - Điện áp ra: 380V ( ± 2%-3%) - Kích thước (D x R x C) 700 x 1500 x 2000 (mm)

290.400.000 VNĐ

Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA
Ổn áp ROBOT 3 Pha 1500KVA

- Ổn áp ROBOT 3 pha 1500KVA. - Điện áp vào : 300V -> 400V. - Điện áp ra : 380V (±3%).

Liên hệ

Ổn áp Robot 3 pha 3KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 3KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 3 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 460 x 320 x 580 (mm)

6.410.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 6KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 6KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 6 KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Kích thước: 460 x 360 x 670 mm

8.540.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 10KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 10KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 10KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Tần số: 50Hz/ 60Hz.

9.830.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 15KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 15KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 15 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 490 x 365 x 750mm - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

15.730.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 20KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 20KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 20 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

21.960.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 25KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 25KVA (160 - 430V)

Số pha: 3 pha Công suất: 25KVA Điện vào: 160 - 430V Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). Tần số: 50Hz/ 60Hz.

26.000.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 30KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 30KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 30 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

30.170.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 45KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 45KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 45 KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (± 2% ~ 3%). - Kích thước: 715 x 470 x 1285 (mm) - Tần số: 50Hz/ 60Hz.

46.400.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 60KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 60KVA (160 - 430V)

- Số pha: 3 pha - Công suất: 60KVA - Điện vào: 160 - 430V - Điện ra: 200V - 220V - 380V (±3%). - Kích thước: 770 x 535 x 1320 (mm)

58.200.000 VNĐ

Ổn áp Robot 3 pha 75KVA (160 - 430V)
Ổn áp Robot 3 pha 75KVA (160 - 430V)

- Công suất: 75 KVA - Tần số : 50Hz/60Hz. - Điện ra: 200V - 220V - 380V - Điện vào: 160 - 430V - Kích thước: 880 x 465 x 1465mm

66.690.000 VNĐ

Ổn áp Robot Class​y 5KVA (90V - 250V )
Ổn áp Robot Class​y 5KVA (90V - 250V )

- Công suất 5 KVA - Tần số 50/60 Hz - Điện áp đầu vào 90V - 250V - Điện áp đầu ra 110V - 220V - Kích thước 400x245x345mm - Loại 1 pha

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo