Máy nén khí JetmanMáy nén khí liền trục JM-4213
Máy nén khí liền trục JM-4213

Công suất: 1.5HP Dung tích bình: 12L

Liên hệ

Máy nén khí liền trục JM-4224
Máy nén khí liền trục JM-4224

Công suất: 2.5HP Dung tích bình: 24L

Liên hệ

Máy nén khí liền trục JM-4730
Máy nén khí liền trục JM-4730

Công suất: 3.0 HP Dung tích bình: 30L

Liên hệ

Máy nén khí liền trục JM-4750
Máy nén khí liền trục JM-4750

Công suất: 3.5 HP Dung tích bình: 50L

Liên hệ

Máy nén khí liền trục JM-30F
Máy nén khí liền trục JM-30F

Công suất: 3.5 HP Dung tích bình: 30L

Liên hệ

Máy nén khí liền trục JM-50F
Máy nén khí liền trục JM-50F

Công suất: 5 HP Dung tích bình: 50L

Liên hệ

Máy nén khí không dầu Jetman JM-560
Máy nén khí không dầu Jetman JM-560

Công suất: 3/4 HP Dung tích bình: 12L

Liên hệ

Máy nén khí không dầu Jetman JM-580
Máy nén khí không dầu Jetman JM-580

Công suất: 3/4 HP Dung tích bình: 24L

Liên hệ

Máy nén khí không dầu Jetman JM-780
Máy nén khí không dầu Jetman JM-780

Công suất: 1HP Dung tích bình: 30L

Liên hệ

Máy nén khí không dầu Jetman JM-1600
Máy nén khí không dầu Jetman JM-1600

Công suất: 2 HP - lên hơi nhanh Dung tích bình: 50L

Liên hệ

Máy nén khí không dầu Jetman JM-780x2
Máy nén khí không dầu Jetman JM-780x2

Công suất: 2 HP Dung tích bình: 50L

Liên hệ

Gọi mua hàng