Ổn áp LiOa 1 phaỔn áp Lioa SH-500 II
Ổn áp Lioa SH-500 II

- Điện áp vào : 150(130V) - 250V. - Điện áp ra : • 220V • 120V • 100V

1.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI-500 II
Ổn áp Lioa DRI-500 II

- Công suất 0.5 KVA. - Điện áp vào của LIOA DRI - 500 : 90V ~ 250V.

1.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-1000 II
Ổn áp Lioa SH-1000 II

- Điện áp vào : 150 V - 250 V. - Điện áp ra : 110 - 220 V (±2~3%).

1.700.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 1000 II
Ổn áp Lioa DRI 1000 II

- Sản phẩm : DRI - 1000 II. - Công suất : 1 kVA. - Điện áp vào(dải điện áp) : 90V ~ 250V.

1.800.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 1000 II
Ổn áp Lioa DRII 1000 II

- Sản phẩm : DRII-1000 II. - Công suất (kVA) : 1. - Điện áp vào: 50V ~ 250V.

1.900.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 2000 II
Ổn áp Lioa SH 2000 II

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~3%).

2.550.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRI 2000 II
Ổn áp LIOA DRI 2000 II

- Sản phẩm : DRI - 2000 / Công suất : 2 kVA. - Kích thước (D x R x C) : 285 x 208 x 218 mm

2.550.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 2000 II
Ổn áp LIOA DRII 2000 II

- Sản phẩm : DRII - 2000 II. - Công suất : 2 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V.

2.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH3000 II
Ổn áp Lioa SH3000 II

- Điện áp vào : 150V - 250V. - Điện áp ra : 100 - 120 - 220 V (±2 ~ 3%).

2.390.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRI 3000 II
Ổn áp LIOA DRI 3000 II

- Điện áp vào : 90 V - 240 V. - Điện áp ra : 100V - 110V - 220 V (±1,5~2%).

3.000.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 3000 II
Ổn áp LIOA DRII 3000 II

- Điện áp vào : 50V - 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

3.350.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 5000 II
Ổn áp Lioa SH 5000 II

- Điện áp vào : 150V(130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 110V - 220V (± 2 ~ 3%)

3.450.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 5000 II
Ổn áp Lioa DRI 5000 II

- Điện áp vào : 90V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

3.550.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 5000 II
Ổn áp Lioa DRII 5000 II

- Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

4.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 7500 II
Ổn áp Lioa SH 7500 II

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

4.410.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 7500 II
Ổn áp Lioa DRI 7500 II

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

5.600.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII 7500 II
Ổn áp Lioa DRII 7500 II

- Công suất : 7,5 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

6.400.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 10000 II
Ổn áp Lioa SH 10000 II

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

5.150.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI 10000 II
Ổn áp Lioa DRI 10000 II

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 240V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

6.450.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRII 10000 II
Ổn áp LIOA DRII 10000 II

- Công suất : 10 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

8.750.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 15000 II
Ổn áp Lioa SH 15000 II

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 150V(130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%.

12.300.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI-15000 II
Ổn áp Lioa DRI-15000 II

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

11.750.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII-15000 II
Ổn áp Lioa DRII-15000 II

- Công suất : 15 kVA. - Điện áp vào : 50V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

14.200.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-20000 II
Ổn áp Lioa SH-20000 II

- Công suất : 20 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V ( ± 2 ~3%).

10.500.000 VNĐ

Ổn áp LIOA DRI-20000 II
Ổn áp LIOA DRI-20000 II

- Công suất : 20 kVA. - Điện áp vào : 90V ~ 250V. - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

15.300.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRII-20000 II
Ổn áp Lioa DRII-20000 II

- Công suất (kVA) : 20. - Điện áp vào: 50V ~ 250V. - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

18.500.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 25000 II
Ổn áp Lioa SH 25000 II

- Công suất : 25 kVA. - Điện áp vào : 150V (130V) ~ 250V - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)

13.000.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH-30000 II
Ổn áp Lioa SH-30000 II

- Công suất : 30 kVA. - Điện áp vào: 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

16.800.000 VNĐ

Ổn áp Lioa DRI-30000 II
Ổn áp Lioa DRI-30000 II

- Công suất : 30 kVA. - Điện áp vào: 90V~ 250V. - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

23.600.000 VNĐ

Ổn áp Lioa SH 50000 II
Ổn áp Lioa SH 50000 II

- Công suất : 50 kVA. - Điện áp vào: 150V (130V) ~ 250V. - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%).

28.800.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo