Máy bơm nước điện OshimaBơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/29 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/29 5.5HP-380V

- Điện áp: 380V - Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h - Số lượng cánh quạt: 29 - Hiệu suất: 6.0/137 - 8.4/107 - 10.8/54 (m3/m)

7.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/22 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/22 5.5HP-380V

- Điện áp: 380V - Công suất: 5.5HP - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h - Số lượng cánh quạt: 22 - Hiệu suất: 7.2/110 - 10.8/80 - 14.4/32 (m3/M)

8.000.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/20 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/20 5.5HP-380V

- Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h - Số lượng cánh quạt: 20 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch - Hiệu suất: 9.8/88 - 12.6/63 - 16.2/26 (m3/M)

8.200.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/16 5.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/16 5.5HP-380V

- Công suất: 5.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 16 m3/h - Số lượng cánh quạt: 16 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

8.300.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/37 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/37 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5HP - Hiệu suất: 6.0/175 – 8.4/135 – 10.8/68 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h - Số lượng cánh quạt: 37 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

9.900.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/28 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/28 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5 HP - Hiệu suất: 7.2/140 - 10.8/101 - 14.4/40 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h - Số lượng cánh quạt: 28 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.000.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/26 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/26 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5 HP - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h - Số lượng cánh quạt: 26 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.200.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/20 7.5HP-380V
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS16/20 7.5HP-380V

- Công suất: 7.5HP - Hiệu suất: 9.0/80 - 15/61 - 21/35 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 16 m3/h - Số lượng cánh quạt: 20 - Kích cỡ thân bơm: 4 inch

10.300.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/8 1HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/8 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Hiệu suất: 4.8/45 - 7.2/30 - 8.4/20 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

2.750.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/13 1HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/13 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Hiệu suất: 2.4/76 - 3.6/53 - 4.8/19 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

2.650.000 VNĐ

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 4/10 1HP
Máy bơm hỏa tiễn Oshima 4/10 1HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1HP - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h - Số lượng cánh quạt: 10

2.700.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/18 1.5HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/18 1.5HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1.5HP - Hiệu suất: 2.4/102 - 3.6/73 - 4.8/27 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

2.960.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/11 1.5HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/11 1.5HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 1.5HP - Hiệu suất: 4.8/62 - 7.2/42 - 8.4/27 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.250.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/22 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/22 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 2.4/126 - 3.6/89 - 4.8/33 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h

3.600.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/18 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/18 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 3.6/99 - 4.8/73 - 6.0/41 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h

3.700.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/14 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/14 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 4.8/79 - 7.2/53 - 8.4/34 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.800.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/12 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/12 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 6.0/57 - 8.4/44 - 10.8/22 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h

3.900.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/10 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS10/10 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 7.2/50 - 10.8/36 - 14.4/14 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 10 m3/h

3.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/8 2HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS12/8 2HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 2HP - Hiệu suất: 9.0/35 - 12.6/25 - 16.2/10 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 12 m3/h

3.950.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/30 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS3/30 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 2.4/175 - 3.6/20 - 4.8/45 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 3 m3/h - Số lượng cánh quạt: 30

3.600.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 600A
Bơm nước đa năng OSHIMA 600A

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 600A: Hãng:OSHIMA MODEL: OSHIMA 600A Tốc độ vòng quay: 2.850 vòng/phút Lưu lượng nước: 2.8 m³/giờ

2.200.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 400A
Bơm nước đa năng OSHIMA 400A

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 400A Hãng:OSHIMA MODEL: OSHIMA 400A Loại máy bơm: Máy bơm nước tăng áp

1.930.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/24 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS4/24 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 3.6/132 - 4.8/98 - 6.0/55 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 4 m3/h

3.700.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 300A
Bơm nước đa năng OSHIMA 300A

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 300A Hãng:OSHIMA  MODEL: OSHIMA 300A Công suất: 300W Độ hút sâu: 9 m

1.880.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/20 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/20 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 4.8/113 - 7.2/76 - 8.4/49 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h

3.800.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 200A
Bơm nước đa năng OSHIMA 200A

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 200A Hãng:OSHIMA Model: OSHIMA 200A Loại máy bơm: Máy bơm nước đẩy cao Dòng điện: 2A

1.890.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 600
Bơm nước đa năng OSHIMA 600

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 600 Hãng:OSHIMA Model:OSHIMA 600 Loại máy bơm: Máy bơm nước đẩy cao Dòng điện: 4.2A

1.830.000 VNĐ

Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/17 3HP
Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS8/17 3HP

- Điện áp: 220V - Công suất: 3HP - Hiệu suất: 6.0/80 - 8.4/62 - 10.8/30 (m3/M) - Lưu lượng tối ưu: 8 m3/h

3.900.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 400
Bơm nước đa năng OSHIMA 400

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 400 Hãng:OSHIMA  Model:OSHIMA 400 Dòng điện: 2.7A Tốc độ vòng quay: 2.850 vòng/phút

1.550.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 300
Bơm nước đa năng OSHIMA 300

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 300   Hãng: OSHIMA Model: OSHIMA 300 Loại máy bơm: Máy bơm nước đẩy cao

1.550.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 200
Bơm nước đa năng OSHIMA 200

Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đa năng OSHIMA 200 Model:OSHIMA 200 Hãng: OSHIMA Dòng điện: 2A

1.400.000 VNĐ

Bơm nước đa năng OSHIMA 128A
Bơm nước đa năng OSHIMA 128A

Thông số kỹ thuật của máy Bơm nước đa năng OSHIMA 128A: MODEL: Oshima 128A Hãng: Oshima Công suất: 130W Độ hút sâu: 9 m Chiều cao đẩy: 25m

1.380.000 VNĐ

Máy bơm chìm Oshima OS-400
Máy bơm chìm Oshima OS-400

- Công suất: 400W - Lưu lượng: 12 m3/h - Dòng điện: 2.7 A - Cột áp: 12m - Đầu ra: 40mm

3.600.000 VNĐ

Máy bơm chìm Oshima OS-750
Máy bơm chìm Oshima OS-750

- Điện áp: 220V - Tần số: 50 Hz - Công suất: 750W - Lưu lượng: 12 m3 / h - Dòng điện: 2.7 A

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo